430 år etter at Senja tingrett ble opprettet, blir domstolen nå slått sammen med Nord-Troms.

Siste kakefest i Senja tingrett

- I dag sitter vi med fasiten om hva strukturendring vil innebære for de små og mellomstore tingrettene. Det gir oss imidlertid liten trøst å konstatere at vi fikk rett på alle punkter, skriver sorenskriver Frank Kjetil Olsen.

Publisert Sist oppdatert

Da er det klart for den aller siste kakefesten i Senja tingrett. Den 26. april 2021 blir Senja tingrett nedlagt som selvstendig domstol. Senja sorenskriveri ble opprettet ved forordning av 31. juli 1591. Det er således en 430 år gammel rettsinstitusjon som nå blir lagt ned.

I dag sitter vi med fasiten i forhold til hva strukturendring vil innebære for de små og mellomstore tingrettene. Det gir oss imidlertid liten trøst å konstatere at vi fikk rett på alle punkter.

Frank Kjetil Olsen har lenge kjempet imot ny domstolstruktur.

Vi hevdet at forskrift om felles ledelse bare var et forstadiet til nedleggelse. Domstoladministrasjonen (DA) bestred dette. I dag kan vi med selvsyn konstatere at alle tingrettene som hadde felles ledelse nå blir nedlagt.

Omfattende nedleggelser

Vi har hele tiden vært helt klar på at regjeringens alternative forslag om strukturendring innebar akkurat det samme som Domstolkommisjonens forslag, nemlig at 2/3 av landets tingretter ville bli nedlagt.

Justisministeren gikk på talerstolen i Stortinget og uttalte at ingen domstoler kom til å bli nedlagt. I den forbindelse var det bare trist å registrere at de som satt med nødvendig kunnskap i DA og i Dommerforeningen ikke var sitt ansvar bevisst. Både DA og Dommerforeningen unnlot bevisst å gå ut offentlig og korrigere justisministeren når hun hevdet at ingen domstoler ville bli nedlagt.

I dag er det ikke lengre noen som bestrider at 2/3 av landets tingretter blir nedlagt den 26. april 2021.

Videre har vi hevdet at DA kom til å benytte strukturendringen til å kvitte seg med de domstollederne som sterkest har argumentert mot strukturendring. I dag ser vi at de mest markante meningsmotstanderne blant sorenskriverne og jordskifterettslederne nå er fjernet fra sine stillinger.

DAs paradoks

Stortingsflertallet har imidlertid sagt sitt og vi som ansatte i Senja tingrett vil lojalt innrette oss etter dette. Samarbeidet med Nord Troms tingrett om å få alt det praktiske på plass innen 26. april 2021 er godt i gang. I den forbindelse kan nevnes av vi ved Senja tingrett i en årrekke har jobbet for å få digitalt utstyr til våre rettssaler uten at DA har kommet oss i møte. Det er derfor smått utrolig at bare få dager etter det første samarbeidsmøtet med Nord Troms tingrett, så kom to ansatte fra Nord Troms tingrett og montert digitalt utstyr i alle våre rettssaler.

De ansatte ved Senja tingrett har i den forbindelse rettet en stor takk til de ansatte i Nord Troms tingrett. Vi tillater oss i den sammenheng å konstatere at DAs utstrakte hånd til de store tingrettene ikke har nådd så langt som til Senja tingrett. I den forbindelse kan det være fristende å sitere en kjent bedriftsleder fra Ukraina som uttalte følgende «represalier er sterkt undervurdert som styringsinstrument i arbeidslivet.»

I forlengelsen av dette fremstår det som er paradoks at DA nå har gått aktivt ut og bestridt Grunnlovens uavhengighetsvern av den dømmende virksomhet. Dette skjer nå parallelt med at det er fremmet et forslag om endring av Grunnloven som skal gi DA uangripelig makt på lik linje med Storting, regjering og domstoler. Heller ikke dette synes det som om Dommerforeningen har noen prinsipielle motforestillinger til.

Kake og gravøl

Fra 26. april 2021 etableres det et rettssted på Finnsnes som er underlagt sorenskriveren i Tromsø. De politiske løftene er at ingen skal sies opp eller flyttes og at alle rettsstedene skal bestå. I demokratiet Norge er vi imidlertid vel kjent med at politiske løfter ofte viser seg å være lite verd i møte med driftsmessige grep. Ved Senja tingrett har man allerede mottatt orientering fra huseier om at bygningen skal renoveres og at vi som leietakere derfor må påregne å flytte ut i løpet av sommeren 2021.

Den eksisterende leiekontrakten løper under enhver omstendighet ut den 31.12.22. Pr i dag foreligger det ingen endelig avklaring vedrørende fremtidige lokaler for rettsstedet Finnsnes.

Avslutningsvis vil jeg benytte anledningen til å takke alle de støttespillerne som har stått på i kampen for å beholde Senja tingrett som selvstendig domstol. Vi ansatte i Senja tingrett vil alltid være dere evig takknemlig. Som avtroppende domstolleder vil jeg også benytte anledningen til å takke de ansatte ved Senja tingrett. Dere har over en årrekke nedlagt en helt utrolig innsats for at Senja tingrett har vært verdens beste arbeidsplass og en av de mest veldrevne domstolene i Norge.

Fredag ettermiddag skal alle de ansatte i Senja tingrett samles, spise kake og drikke gravøl for Senja tingrett.

Powered by Labrador CMS