Yngve Svendsen har vært sorenskriver i Oslo tingrett siden august 2018.

Lyser ut domstollederstilling i Oslo etter oppfordring fra Yngve Svendsen

- Skal bidra til en ny felles kultur for tingretten.

Publisert Sist oppdatert

9. desember 2020 ble Stortinget enige om en ny domstolstruktur.

1. mai slåes 60 tingretter sammen til 23 nye rettskretser, mens 34 jordskifteretter slås sammen til 19.

Hver av de nye domstolene skal ha én felles leder, men som kjent skal det fortsatt være virksomhet på alle rettsstedene.

Domstoladministrasjonen opplyser i en melding at de har vurdert om lederne i den største av domstolene som skal slås sammen har rett og plikt til å tre inn i stillingen som domstolleder i den nye domstolen.

Dette har blitt vurdert i disse tingrettene;

 • Ringerike og Asker og Bærum,
 • Trøndelag,
 • Follo og Nordre Østfold,
 • Nord-Troms og Senja tingrett
 • Oslo

Ønsker en felles kultur

Også jordskifterettene Trøndelag, Vestre Viken, og Vestre Innlandet har vært vurdert.

Sorenskriver i Oslo tingrett Yngve Svendsen har bedt om at stillingen skal lyses ut, og dette er allerede gjort.

I stillingsutlysningen heter det at domstollederen i tillegg til engasjement for ledelse og ansvar for drift og utvikling av domstolen, vil lede det pågående omstillingsarbeidet, og bidra til en felles kultur for domstolen og for landets domstoler. Den nye domstollederen i landets største tingrett må også ha god kjennskap til lov- og avtaleverket i arbeidslivet, deriblant arbeidsmiljø, arbeidsgivers styringsrett og ansattes medbestemmelse. Domstollederen vil få en lønn på drøyt 1,7 millioner kroner.

Etter en vurdering og innspill fra blant annet Dommerforeningen, Tekna og Norsk tjenestemannslag, ha DA besluttet at sorenskriver i den nye Asker og Bærum tingrett, Kristin Jahre Ramm, beholder stillingen som sorenskriver i den nye sammenslåtte domstolen Ringerike, Asker og Bærum tingrett.

Sorenskriver-stillingene for de andre domstolene vil bli lyst ut den 17. februar.

- Skal svært mye til

- Dette har vært en grundig prosess, hvor vi har involvert alle berørte domstolledere og tillitsvalgte. Vi har gjort en konkret vurdering av denne omorganiseringen. Jeg er kommet til at det skal svært mye til for at noen av dagens domstolledere gjenkjenner de nye lederstillingene i de nye rettskretsene, sier Direktør i Domstoladministrasjonen, Sven Marius Urke, i en melding.

Dermed vil domstolleder for følgende domstoler utlyses:

 • Trøndelag tingrett
 • Follo og Nordre Østfold tingrett
 • Nord-Troms og Senja tingrett
 • Trøndelag jordskifterett
 • Vestre Viken jordskifterett
 • Vestre Innlandet jordskifterett

  Innstillingsrådet for dommere vil behandle disse stillingene den 13. april. Utnevning blir foretatt av Kongen i statsråd.
Powered by Labrador CMS