Emilie E. Mehl lovet reversering av domstolsreformen ved regjeringsskiftet i 2021, men om det faktisk blir noe av, er ennå uvisst.

DOMSTOLSTRUKTUR

Flere justispolitikere ber justisministeren avklare reversering av ny domstolstruktur

«(...) det er på tide at statsråden svarer på når regjeringen planlegger å reversere domstolsreformen», mener blant annet justiskomiteens Ingunn Foss (H), men Emilie E. Mehl vil fremdeles ikke røpe mer enn at forslaget er til behandling i departementet.

Publisert Sist oppdatert

For snart et år siden utløp fristen for å inngi høringssvar til regjeringens foreslåtte reversering av ny domstolstruktur.

Gjennom blant annet Hurdalsplattformen har Sp og Ap gjort det klart at de ønsker å tilbakestille domstolskartet til strukturen forut for endringene som trådt i kraft mai 2021, men ennå har det ikke blitt avklart om en reversering faktisk vil skje.

Nå virker det til at flere justispolitikere begynner å bli utålmodige.

Fagmiljøene støtter dagens ordning

Regjeringspartienes reverseringsambisjon har blitt et omstridt forslag i Hurdalsplattformen, og blant annet Domstoladministrasjonen (DA), Dommerforeningen, Høyesterett, flere sorenskrivere og tillitsvalgte i Advokatforeningen er tydelige på at de støtter ordningen slik den er i dag.

Siden årsskiftet har både justiskomiteens leder, Per-Willy Amundsen (Frp) og komitémedlem Ingunn Foss (H) henvendt seg til justis- og beredskapsminister Emilie E. Mehl (Sp) med ønske om en reverseringsavklaring.

Det samme gjorde også komitémedlem Tor André Johnsen (Frp) like før jul.

I hvert sitt skriftlige spørsmål ber de statsråden svare på når regjeringen planlegger å legge frem et reverseringsforslag, og om fagmiljøenes støtte til den nye ordningen, samt statistikk som tyder på at ny struktur har positive effekter, kan resultere i at reverseringen avblåses.

Ingen konkrete svar

«Spørsmålsstiller mener det er på tide at statsråden svarer på når regjeringen planlegger å reversere domstolsreformen, slik at domstolene og alle ansatte kan få arbeidsro og bruke tid på å sikre bedre tjenester fremfor meningsløse reverseringer», skriver blant annet Ingunn Foss.

I samtlige svar til spørsmålsstillerne redegjør Mehl for at høringsrunden engasjerte bredt, og for at departementet har fått inn rundt 400 høringssvar.

Konkret informasjon om når justispolitikerne kan vente seg et fremlagt reverseringsforslag, får de derimot ikke.

«Høringen om endringer i domstolstrukturen er til oppfølging i departementet. Regjeringen er opptatt av å lytte til alle som har inngitt høringssvar, og vil gjøre en helhetlig vurdering på bakgrunn av dette», svarer Mehl til alle tre.

Powered by Labrador CMS