Trude Marie Wold har vært en av forkjemperne for å beholde Vesterålen tingrett.

Ber ny regjering vente med å reversere domstolsreformen

Både Dommerforeningen og Advokatforeningens nestleder Trude Marie Wold ber Arbeiderpartiet og Senterpartiet avvente en reversering av domstolsreformen.

Publisert Sist oppdatert

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som i disse dager forhandler om en ny regjeringsplattform i Hurdal, har vært klare motstandere av Domstolsreformen som ble innført i mai.

Partiene har tatt til orde for å gjenopprette tingrettene og jordskifterettene som i desember 2020 ble vedtatt nedlagt.

Reformen innebærer i praksis at ingen rettssteder ble lagt ned, men at antallet tingretter med egen ledelse ble redusert fra 60 til 23, og antallet jordskifteretter fra 34 til 19.

Nå ber flere sentrale aktører om at en ny regjering ikke må trekke forhastede slutninger.

- Domstolsreformen styrker de minste rettsstedene

I et brev sendt Ap og Sp torsdag ber alle de 23 sorenskriverne om at domstolsreformen ikke forkastes, skriver Aftenposten.

«Vi opplever at domstolsreformen nettopp vil sikre, og i mange tilfeller styrke, de minste rettsstedene som har vært særlige sårbare for redusert bemanning ved stillingsledighet eller sykdom og annet fravær», heter det i brevet.

Justispolitisk talsperson i Senterpartiet sier ifølge Aftenposten at hun er omtrent sikker på at domstolsreformen vil bli reversert, og at argumentene mot en reversering er overdrevne.

- Vi opplever at de som selv arbeider på rettsstedene og advokater, ønsker at vi skal beholde de lokale domstolene med lokale sorenskrivere. Det er et veldig sprik i meningene, sier Klinge til Aftenposten.

- Må få ro

Advokatforeningens nestleder Trude Marie Wold har vært en av forkjemperne mot å legge ned landets minste domstoler.

Selv om hun ikke fikk medhold, ble Vesterålen og de andre sammenslåtte domstolene beholdt som rettssteder.

– Det var ikke slik jeg ønsket det, det ble en mellomløsning, men jeg er nå av den klare oppfatning at nå må vi få ro. Det er viktig å prøve ut dette nå som det er gjennomført, sier Wold til Rett24.

- Nå har vi fått stabilitet. Jeg opplever også at tingretten klarer å utnytte ressursene på tvers av de tre sammenslåtte domstolene i Vesterålen, Ofoten og Trondenes. Det ble overhodet ikke gjort før. Vi ser at det fungerer. Vi har fått ny domstolleder som jobber godt, og vi ser at Domstoladministrasjonen sier vi skal få nye lokaler på Sortland, sier Wold til nettstedet.

- Trenger grundig evaluering

Også Dommerforeningen advarer mot å reversere reformen, skriver VG.

– Det er viktig å ta seg tid til en grundig evaluering før det foretas eventuelle endringer, skriver leder Kirsten Bleskestad i foreningen i en e-post til VG.

Ifølge Domstoladministrasjonen vil en reversering av Domstolsreformen koste 75 millioner kroner, og medføre årlige økte utgifter på 37 millioner kroner, skriver Klassekampen (saken krever innlogging).

I Senja har ordfører Tom-Rune Eliseussen derimot ikke snudd.

– Dette er en sak Senterpartiet har jobbet med lenge. Jeg håper at vi kan reetablere og gjenåpne tingretten slik den var, sier Eliseussen til VG.

Powered by Labrador CMS