Dommere til tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett utnevnes i statsråd.

Nye dommere ved ni domstoler

Gulating lagmannsrett, Agder lagmannsrett og flere tingretter får nye dommere, blant dem erfarne advokater som Hans Arne Nysæter og Sigrid Anderssen Cabot.

Publisert Sist oppdatert

Justis- og beredskapsdepartementet oppnevnte i statsråd fredag en rekke nye tingretts- og lagdommere, og har valgt ut 14 personer blant sytti søkere.

Vestre Innlandet tingrett

Fire nye dommere er tilsatt ved domstolen, som har rettssteder på Fagernes, Gjøvik, Lillehammer og Vågå.

Fra stillingen som fylkesnemndsleder, tiltrer Anne Byfuglien Ulsrud. Hun har tidligere jobbet som politiadvokat ved Vestoppland politidistrikt.

Ranveig Tufte kommer fra stillingen som politiadvokat, og har erfaring som advokat hos Advokatfirmaet Thallaug.

Fra advokatfirmaet Hegg & Co. i Alta, kommer Hans Arne Nysæter.

Han har i flere år vært fast forsvarer i Indre og Østre Finnmark tingrett, og har også vært universitetslektor ved UiT, advokat i Rekve, Pleym & Co, og dommerfullmektig i Indre Finnmark tingrett. Nå reiser han sørover for å innta stillingen som dommer ved Vestre Innlandet tingrett.

Hege Stensland Sveen kommer fra stillingen advokat og leder for forretningsjuridisk avdeling ved Hovedorganisasjonen Virke, der hun har vært siden 2008.

Hun har tidligere vært advokatfullmektig i Advokatfirmaet Selmer, og jobbet som rådgiver og seniorrådgiver hos Konkurransetilsynet.

Hans Arne Nysæter blir dommer i Vestre Innlandet tingrett

Søndre Østfold tingrett

Domstolen har rettssteder i Fredrikstad, Halden, Moss og Sarpsborg, og får to nye dommere.

Jurist Torbjørn Hagerup Nagelhus og seniorskattejurist Camilla Mordt.

Nagelhus kommer fra stillingen som konstituert tingrettsdommer ved Vestfold tingrett, og har erfaring fra Follo tingrett, Eidsivating lagmannsrett og Nedre Telemark tingrett.

Mordt har fungert i stillingen som konstituert tingrettsdommer ved Søndre Østfold tingrett siden februar.

Hege Stensland Sveen blir ny dommer i Vestre Innlandet tingrett.

Møre og Romsdal tingrett

Domstolen har rettssteder i Kristiansund, Molde, Volda og Ålesund, og får også to nye dommere: Kommuneadvokat Ellen Birgitte Røsgaard og advokat Åge Gustad.

Røsgaard kommer fra stillingen som kommuneadvokat i Kristiansund kommune, og har tidligere vært dommerfullmektig i Nedre Telemark tingrett.

Gustad har siden 2014 jobbet som advokat for Advio advokatkontor i Kristiansund. Han har tidligere jobbet som konstituert tingrettsdommer i Nordmøre tingrett, samt politiadvokat og leder i Juridisk avsnitt i Politiets utlendingsenhet.

Haugaland og Sunnhordland tingrett

Åge Gustad er ny tingrettsdommer i Møre og Romsdal tingrett.

Advokat Sigrid Anderssen Cabot er utnevnt til tingrettsdommer ved Haugaland og Sunnhordaland tingrett, som har rettssteder i Haugesund og Leirvik.

Hun har erfaring fra Statens forurensningstilsyn, Miljøverndepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og EU-kommisjonen. Videre er hun nestleder for klagenemnda for miljøinformasjon, og har jobbet som advokat i advokatfirmaet Responsa siden 2012.

Salten og Lofoten tingrett

Politiadvokat Pernille Birkelund er utnevnt til tingrettsdommer ved Salten og Lofoten tingrett, som har rettssteder i Bodø og Svolvær.

Hun har tidligere vært dommerfullmektig og konstituert sorenskriver i Lofoten tingrett. Videre har hun erfaring som utreder i Høyesterett.

Sigrid Anderssen Cabot blir dommer i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

Follo og Nordre Østfold tingrett

Domstolen som har rettssteder i Ski og Mysen, får én ny dommer, Marian Park Bråthen.

Hun kommer fra stillingen som advokat hos kommuneadvokaten i Fredrikstad, der hun har vært siden 2013.

Trøndelag tingrett

Fra stillingen som seniorrådgiver i Domstolsadministrasjonen, kommer Kirsti Saur inn som ny tingrettsdommer i Trøndelag tingrett.

Domstolen har rettssteder på Brekstad, Namsos, Steinkjer og Trondheim.

Gulating lagmannsrett

Kjetil Myhrvold kommer fra stillingen som avdelingsleder i Hordaland tingrett.

Han er nå utnevnt til lagmannsrettsdommer ved Gulating lagmannsrett som er lokalisert i Bergen, men som også har kontor og faste rettslokaler i Stavanger og Haugesund.

Agder lagmannsrett

Gisle Alexander Johnson er utnevnt til lagdommer ved Agder lagmannsrett, som er ankedomstolen for Agder, samt Vestfold og Telemark, med kontorbase i Skien.

Han har erfaring som tingrettsdommer i Agder tingrett.

Powered by Labrador CMS