Dyktige og velfungerende advokater vil lett kunne la være å søke dommerstillinger, dersom de ikke kan få sine navn unntatt fra offentlighet i søkeprosessen, ifølge Innstillingsrådet for dommere.
Dyktige og velfungerende advokater vil lett kunne la være å søke dommerstillinger, dersom de ikke kan få sine navn unntatt fra offentlighet i søkeprosessen, ifølge Innstillingsrådet for dommere.

Nye dommerinnstillinger ved 13 rettssteder

Av sytti søkere er hele 25 navn, eller nærmere 36 prosent, unntatt offentlighet. Sjekk hvem som er innstilt.

Publisert Sist oppdatert

Innstillingsrådet for dommere har innstilt personer til ledige dommerembeter ved 13 rettssteder ved ni domstoler.

I tingretter med flere rettssteder, så som i Møre og Romsdal tingrett og i Innlandet tingrett, er de samme personene innstilt på topp ved flere rettssteder. Disse kan da velge hvilket rettssted de foretrekker, ifølge Innstillingsrådet.

En stor andel av søkerne er anonyme, viser søkerlistene. Flest anonyme søkere var det ved Haugaland og Sunnhordaland tingrett, der hele fem av seks søkere var unntatt offentlighet.

Gulating lagmannsrett

Til stillingen som lagdommer ved Gulating lagmannsrett kom det bare inn fire søkere. Disse fire var konstituert lagdommer Jan-Inge Wensell Raanes, avdelingsleder og tingrettsdommer Kjetil Myhrvold, konstituert lagdommer Monica de Jonge og konstituert lagdommer Katrine Knudsen Mæle.

Disse tre ble innstilt:

 1. Avdelingsleder/tingrettsdommer Kjetil Myhrvold
 2. Konstituert lagdommer Jan-Inge Wensell Raanes
 3. Konstituert lagdommer Katrine Knudsen Mæle

Agder lagmannsrett

Til to ledige embeter ved Agder lagmannsrett kom det inn seks søkere. Av disse var tre unntatt offentlighet. En søker trakk seg i prosessen. De tre offentlige søkerne var tingrettsdommer Gisle Alexander Johnson, tingrettsdommer Øyvind Haugen og tingrettsdommer Bergny Helene Cammermeyer Ofstad.

Disse to ble innstilt:

Innstillingsrådet for dommere

Arnfinn Agnalt (leder), sorenskriver

Nina Opsahl, tingrettsdommer

Magnhild Pape Meringen, advokat

Terje E. Bjelle, pensjonist

Thomas L. Bornø, direktør

Gerd Ingunn Opdal, stabsdirektør

Kjersti Lund, lagdommer

Michal Wiik Johansen, advokat

Unni Sandbukt, sorenskriver

 1. Tingrettsdommer Gisle Alexander Johnson
 2. Tingrettsdommer Øyvind Haugen

Trøndelag tingrett

Til ett embete i Trøndelag tingrett kom det inn åtte søkere, og en søker trakk seg i prosessen.

Av disse åtte var tre unntatt offentlighet.

De fem offentlige søkerne var foreleser i juridiske fag Geir Jøsendal, seniorrådgiver Anne Ragnhild Meringen, kommuneadvokat Siw Bleikvassli, jurist Vilde Thunes Hordvik og seniorrådgiver Kirsti Saur.

Disse tre ble innstilt:

 1. Seniorrådgiver Kirsti Saur
 2. Advokat Siw Bleikvassli
 3. Seniorrådgiver Anne Ragnhild Meringen

Møre og Romsdal tingrett

Ved Møre og Romsdal tingrett er det to embeter som skal besettes; et ved Kristiansund rettssted og et ved Molde rettssted.

Det var ti søkere til de to stillingene, og av disse var hele seks unntatt offentlighet. De fire som står på den offentlige søkelisten var advokat og høgskolelektor Erik Rolfsen, seniorrådgiver Gerd Anne Gammelsæter, kommuneadvokat Ellen Birgitte Røsgaard og fylkesnemndsleder Tone Harstad.

To av de offentlige søkerne er blant de innstilte.

Ved rettssted Kristiansund er disse innstilt:

Regler om offentlighet i søkelistene:

«Etter offentleglova kan det gjøres unntak dersom en søker ber om det. Det skal uansett fremgå av søkerlisten hvor mange som har søkt og kjønn. Etter § 55 i, er det ikke åpnet for unntak fra å stå på offentlig søkerliste, men det følger av at offentleglova er gitt generell anvendelse, jfr. Ot. prp. 44 s. 194.

Domstolkommisjonen ville ikke ha adgang til unntak for å stå på offentlig søkerliste.

I Ot. prp. 44 ble det vist til uheldige opplevelser hos søkere dersom unntak ikke kan gjøres.

Det sies:”Ikke minst dyktige og velfungerende advokater vil lett kunne ha en slik opplevelse. Dette er en søkergruppe man i helt særlig grad bør være interessert i å fange oppmerksomheten til. De samme argumenter gjør seg langt på vei gjeldende i forhold til ledere i offentlige og private virksomheter.”»

Kilde: Innstillingsrådet for dommere

 1. Kommuneadvokat Ellen Birgitte Røsgaard
 2. Advokat Åge Gustad
 3. Fylkesnemndsleder Tone Harstad
 4. Advokat Ole Erik Gussiås

Ved rettssted Molde:

 1. Kommuneadvokat Ellen Birgitte Røsgaard
 2. Advokat Åge Gustad
 3. Fylkesnemndsleder Tone Harstad
 4. Advokat Anna Reistad

Kommuneadvokat Røsgaard kan velge om hun ønsker å jobbe ved Kristiansund eller Molde rettssted.

Salten og Lofoten tingrett

Til det ledige dommerembete ved Salten og Lofoten tingrett kom det inn åtte søkere. Av disse var tre unntatt offentlighet. De øvrige fem var jurist Pernille Birkelund, Sanna Riaz (24) fra Tromsø, Beatrice Brøndrup (jurist fra Oslo) og Gard Lyng, advokat fra Trondheim.

Ved Salten og Lofoten tingrett er disse tre innstilt:

 1. Politiadvokat Pernille Birkelund
 2. Politiadvokat 2 Iselinn Beck Håvarstein
 3. Advokat Gard Lyng

Follo og Nordre Østfold tingrett

Til ett ledig dommerembete i Follo og Nordre Østfold tingrett kom det inn ti søknader. Av disse var to anonyme.

De øvrige søkerne var konstituert tingrettsdommer Torbjørn Hagerup Nagelhus, konstituert tingrettsdommer Magnus Hovind Rognhaug, dommerfullmektig Thea Margrethe Storeheier, politiadvokat Inger Skjeppe Salberg, fylkesnemndleder Anette Steen, advokat Marian Park Bråthen og politiadvokat Camilla Linnes.

Til Follo og Nordre Østfold tingrett ble tre personer innstilt:

 1. Konstituert tingrettsdommer Torbjørn Hagerup Nagelhus
 2. Kommuneadvokat Marian Park Bråthen
 3. Konstituert tingrettsdommer Magnus Hovind Rognhaug

Søndre Østfold tingrett

Ved Søndre Østfold tingrett var det tre ledige embeter, ett i Fredrikstad og to i Halden. Det kom inn 13 søkere, og av disse var tre unntatt offentlighet.

De ti søkerne var konstituert tingrettsdommer Torbjørn Hagerup Nagelhus, konstituert tingrettsdommer Magnus Hovind Rognhaug, dommerfullmektig Thea Margrethe Storeheier, tingrettsdommer Linda Stenersen, seniorskattejurist Camilla Mordt, advokat hos Kommuneadvokaten, Marian Park Bråthen, advokat Ingvil Conradi Andersen, politiadvokat Karin Skedsmo Danevad, fylkesnemndsleder Anette Steen og seniorrådgiver i Justisdepartementet Aksel Sørby.

Disse er innstilt ved rettssted Fredrikstad:

 1. Tingrettsdommer Linda Stenersen
 2. Konstituert tingrettsdommer Torbjørn Hagerup Nagelhus
 3. Seniorskattejurist Camilla Mordt
 4. Advokat Ingvil Conradi Andersen.

Ved rettssted Halden (2 embeter):

 1. Konstituert tingrettsdommer Torbjørn Hagerup Nagelhus
 2. Seniorskattejurist Camilla Mordt
 3. Advokat Ingvil Conradi Andersen
 4. Konstituert tingrettsdommer Magnus Hovind Rognhaug

Vestre Innlandet tingrett

Ved Vestre Innlandet tingrett har Innstillingsrådet innstilt til fire ledige embeter som tingrettsdommer. Det var fem søkere til alle fire stillingene.

Ved rettssted Gjøvik og til to embeter ved rettssted Lillehammer er disse fem innstilt:

 1. Fylkesnemndsleder/daglig leder Anne Byfuglien Ulsrud
 2. Politiadvokat 2 Ranveig Tufte
 3. Advokat Hans Arne Nysæter
 4. Advokat Hege Stensland Sveen
 5. Juridisk rådgiver Kaja Løhren Borg

Ved rettssted Vågamo er to advokater innstilt:

 1. Advokat Hans Arne Nysæter
 2. Advokat Hege Stensland Sveen

Haugaland og Sunnhordaland tingrett

Ved Haugaland og Sunnhordaland tingrett kom det inn seks søknader til ett ledig embete. Av de seks søkerne var fem unntatt offentlighet. Den eneste offentlige søkeren var konstituert tingrettsdommer Gard-Håvard Røren Sem-Onarheim.

Disse to er innstilt:

 1. Advokat Sigrid Cabot
 2. Konstituert tingrettsdommer Gard-Håvard Røren Sem-Onarheim
Powered by Labrador CMS