Domstolene får 25 millioner til videoutstyr

- Vi får øremerkede midler til å investere i utstyr som domstolene er blitt avhengige av, sier Jann Ola Berget i Domstoladministrasjonen. 

Publisert Sist oppdatert

I nysalderingen av statsbudsjettet for 2023, foreslår Regjeringen at Stortinget skal bevilge mer penger til fornyelse av domstolenes videoutstyr. 25 millioner kroner for å være presis. 

Avdelingsdirektør i Domstoladministrasjonen, Jann Ola Berget, er godt fornøyd med regjeringens forslag. 

- Vi får øremerkede midler til å investere i utstyr som domstolene er blitt avhengige av. Det er bra, og bidrar til å lette den krevende økonomiske situasjonen. 

- Nødvendig med nytt utstyr

De siste årene har domstolene for alvor blitt digitalisert, særlig i kjølvannet av coronapandemien. 

Nå er det helt nødvendig at en del av utstyret oppdateres, ifølge Berget. 

- En stor andel av videosystemene i domstolene har blitt så gamle at de har nådd sin maksimale alder. Dette betyr at det ikke lenger lages sikkerhetsoppdateringer til disse systemene, sier han. 

Tech på agendaen

Gjennom 2023 har også en rekke domstoler, deriblant Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Hålogaland lagmannsrett, arbeidet med å teste løsninger for lyd- og bildeopptak. 

Foreløpig er det et prøveprosjekt, men målet er å finne frem til en teknisk løsning som kan rulles ut i alle domstolene, ifølge Domstoladministrasjonen.

Da DA-direktør Sven Marius Urke deltok i en panelsamtale om kunstig intelligens' møte med rettsapparatet under Arendalsuka, mente han at det har skjedd en kulturendring i domstolene, hvor dommerne har gått fra å være teknologiforsiktige og teknologiskeptiske, til å bli sultne på teknologi.

- Til nå har digitaliseringen dreid seg om det som er rundt dommeren, særlig når det kommer til kommunikasjon med brukerne av domstolen. Med kunstig intelligens begynner vi å nærme oss sentrum for dommerens virksomhet, nemlig avklaring av faktum, avklaring av jussen og selve jussanvendelsen, sa han. 

- Da blir teknologien et helt annet redskap for dommeren enn det den har vært til nå.

Powered by Labrador CMS