Sven Marius Urke, direktør i Domstoladministrasjonen.

Vil kutte antall meddommere og gi lavere straffer

Domstoladministrasjonen ønsker å kutte antall meddommere fra fem til tre for å gjøre det enklere å få avviklet saker i lagmannsrettene, samt å ha flere enedommer-saker i tingrettene.

Publisert Sist oppdatert

Dette skriver Rett24 i dag.

Nettstedet siterer styredokumenter fra Domstoladministrasjonen (DA) der det fremgår at man ønsker å tilby kortere straffer til de tiltalte i ankesaker i lagmannsretten for å få dem til å akseptere færre meddommere.

Saken skal behandles på et ekstraordinært styremøte i DA i dag.

DA har tidligere foreslått å redusere antall meddommere slik at det blir enklere å få avviklet rettssaker. Da Advokatbladet skrev om dette forslaget den 24. mars, sa kommunikasjonssjef Yngve Brox at DA hadde fått signaler fra Justis- og beredskapsdepartementet om at forslaget ikke var aktuelt å gjennomføre.

Advokatforeningen stilte seg også negativ til forslaget.

Siden har nærmest all domstolsbehandling stoppet opp, noe som bekymrer DA, som ifølge Rett24 frykter for tilliten til rettssystemet.

Krevende for meddommere å dømme på videolink

En utfordring for domstolene er at smitteverntiltakene gjør det krevende å få avviklet rettssaker med tilstrekkelig avstand mellom personene på dommerbordet.

Kravet fra myndighetene er at det skal være én meter mellom hver person.

Da korona-forslagene fra DA var på høring, uttalte blant annet førstelagmannen i Agder at han ikke kunne se for seg en situasjon der meddommerne satt hjemme, og fulgte forhandlingene på videolink. Denne løsningen skal, etter det Advokatbladet kjenner til, vært prøvd av en domstol, som fant løsningen lite tilfredsstillende.

Fjerner 10-års-taket

Domstoldirektør Sven Marius Urke foreslår ifølge Rett24 å redusere antall meddommere i lagmannsretten fra fem til tre, samt å bruke enedommere i større grad i tingrettene.

«Sistnevnte skal oppnås ved at man fjerner taket på 10 års strafferamme for bruk av såkalte tilståelsessaker. Dette forslaget støttes av Advokatforeningen, i følge saksfremlegget. I tillegg skal man fjerne taket på ett års fengsel for enedommerbehandling av ikke-vedtatte forelegg. Dette forslaget støttes ikke av Advokatforeningen», skriver Rett24.

Ifølge styredokumentene skal en tiltalt kunne få den samme straffereduksjonen som ved utsatt behandling.

DA foreslår også at det skal kreves fire av fem stemmer for å få en fellende dom, noe Advokatforeningen støtter, ifølge Rett24.

Powered by Labrador CMS