Domstolenes aktivitet har falt dramatisk siden regjeringen innførte korona-tiltak den 13. mars.

Åtti til nitti prosent av aktivitene i domstolene er avlyst - i dag kommer regelendringer

Domstoladministrasjonen har bedt regjeringen om å vedta en rekke, midlertidige regelendringer for å holde hjulene i gang i domstolene. Justisdepartementet varsler at det vil sende ut et forskriftsutkast i dag.

Publisert Sist oppdatert

- Vi vet nå at mellom åtti og nitti prosent av alt vi normalt gjør er utsatt. Det bygger seg opp en voldsom restanse i domstolene på veldig kort tid. Hvis dette fortsetter, vil antallet bare øke, sier Yngve Brox, kommunikasjonssjef i Domstoladministrasjonen (DA).

I forrige uke spilte DA inn følgende behov for midlertidige regelverksendringer til departementet til vurdering, opplyser Brox:

 • Forenklede signaturløsninger som kan utføres uten oppmøte i domstolen
 • Utvidet bruk av fjernmøteløsninger i rettsmøter
 • Hjemmel for å stenge rettslokaler for publikum generelt og for en lengre periode
 • Utvidet bruk av skriftlig behandling
 • Effektive regler om overføring av saker dersom enkeltdomstoler må stenge ned på grunn av smitte
 • Utvidet adgang til å sette rett uten meddommere
 • Effektive regler ved behov for korttidskonstitusjoner

- Så vidt vi forstår er det ikke aktuelt for departementet å gi mulighet til å sette rett uten meddommere, sier Brox.

Innhenter uttalelser

Advokatbladet har spurt Justis- og beredskapsdepartementet om Domstoladministrasjonens forslag til midlertidige regelendringer vil innvilges.

- Justis- og beredskapsdepartementet vil tirsdag klokken 13 sende et forskriftsutkast til Advokatforeningen, Dommerforeningen, Riksadvokaten og Domstoladministrasjonen. De vil få en 24 timers frist for å komme med merknader, forteller Linda Hafstad, senior kommunikasjonsrådgiver i departementet.

Kritisk til nedleggelse av aktivitet

Domstolene med redusert drift frem til 26. mars

Disse sakstypene bli behandlet til tross for redusert drift:

 • Varetektsfengslinger.
 • Domstolskontroll av straffeprosessuelle tvangsmidler.
 • Domstolskontroll av (haste-) vedtak om bruk av administrativ tvang.
 • Midlertidige avgjørelser som er nødvendig av hensyn til liv og helse og betydelige samfunnsinteresser.

Kilde: Domstoladministrasjonen

Advokatbladet er blitt kontaktet av mange advokater som er kritiske til at rettssaker utsettes i stedet for å avholdes digitalt eller på annen, egnet måte.

Det er den enkelte sorenskriver eller domstolleder som formelt avgjør om en domstol skal utsette saker som følge av smittefaren, opplyser Brox i DA.

- For en del sakstyper må vi først ha regelendringer på plass før saker kan gjennomføres digitalt. For eksempel om forenklet signaturløsning, slik at dommeren slipper å møte opp fysisk for å undertegne en dom. Vi trenger også en hjemmel for å stenge rettslokaler for publikum. Vi ønsker også å kunne utvide bruken av skriftlig behandling, og ønsker oss regler som vil settes oss i stand til å konstituere på kort tid, dersom for eksempel tingretter må stenge som følge av smitte. Vi hadde håpet at noe av dette ville komme i korona-loven, men det skjedde ikke.

To viktige rettsikkerhetsprinsipper støter nå mot hverandre, forklarer han.

- Prinsippet om muntlige forhandlinger - at en tiltalt person skal ha mulighet til å møte opp for å legge frem saken sin - støter mot hensynet til rask fremdrift og overholdelse av fristene for domstolsbehandling som Stortinget har satt. Da må man spørre om hva som er viktigst - å få saken avgjort, eller å få den muntlig behandlet. Vi mener det er viktig å få gjennomført saker både av hensyn til fornærmede og tiltalte, sier Yngve Brox.

Dersom dagens situasjon vedvarer, vil det ta lang tid å få unna restansene, når normalsituasjonen er tilbake, ifølge Brox.

- Hvor lang tid det vil ta, er umulig å si, men det er ingen tvil om at dette blir en veldig stor belastning for medarbeiderne i domstolene, sier Brox.

Powered by Labrador CMS