Toril Bendiksvoll, Kjetil H. Johansen, Rajvinder S. Bains og Christine Lykka.

I DLA Piper jobber alle pro bono – inkludert managing partner

– Man får stort sett den atferden man stimulerer til selv. Det skal ikke være noen unntak og alle må bidra, sier Kjetil Haare Johansen.

Publisert Sist oppdatert

De siste årene har DLA Piper Norway merket en endring i rekrutteringsprosesser. Nye medarbeidere er nemlig i langt større grad opptatt av å jobbe i et firma som drives av mer enn jakten på penger, og spørsmål om verdier, samfunnsansvar og engasjement utover egen virksomhet, har nå fått en sentral plass allerede i første intervju.

Dette, i kombinasjon med at firmaet har bygget større muskler og dermed har mer ressurser til å bruke på samfunnsengasjement, har gjort pro bono-arbeid til en viktigere og større del av advokatvirksomheten.

– Mange har valgt å studere juss fordi de ønsker å skape endring, og det er stor forskjell i hvilke kriterier som legges til grunn når unge skal velge arbeidssted sammenliknet med tidligere. Faktisk er en av våre mest populære stillinger et trainee-opphold hos Unicef, hvor vi betaler lønnen og finner kandidater, mens selve arbeidet utføres i hjelpeorganisasjonen, forteller HR-sjef Christine Lykka.

Dette betyr riktig nok ikke at DLA Piper Norways pro bono-engasjement er ferskt. Det betyr bare at det har vokst i omfang.

– Heldigvis kommer de unge med nye krav og det utfordrer oss. Det er ganske stor forskjell på advokatbransjen i 2024 og 2004. Overordnet til det bedre, supplerer Kjetil Haare Johansen.

Han gikk denne uken av som managing partner, etter tre år i lederstolen. Ny managing partner er Camilla Wollan.

Vil være mer enn Aker Brygge

Å arbeide pro bono minner en på hvorfor man ble advokat i utgangspunktet, mener Johansen.

– Bare slips, dress, jobb og skatt er kjedelig. Pro bono gir spennende muligheter, og en anledning til å løfte blikket. Vi ser at det skaper stolthetsfølelse. Vi er et verdifokusert selskap. Vi skal være støttende og samarbeidende, og vi skal våge å være ekstraordinære. Pro bono-arbeidet henger på disse verdiene, sier han.

For Johansen er det viktig å være noe mer enn «kun» en Aker Brygge-advokat.

– Gjennom pro bono kommer vi i kontakt med mange andre type problemstillinger enn det vi typisk jobber med, og så er det en del av rådgivningen som ligger innenfor det klassiske vi vanligvis holder på med. Man får en fin bredde i det.

1350 timer

Globalt har DLA Piper en egen avdeling kun dedikert til pro bono-arbeid. I Paris og Roma sitter til sammen tretti advokater og partnere som arbeider med og fordeler oppdrag mellom de ulike kontorene selskapet har rundt i verden.

For den norske delen av virksomheten, DLA Piper Norway, bygger gratisinnsatsen på en blanding av en nasjonal og internasjonal policy. Istedenfor å ha en egen avdeling, er alle ansatte og partnere med i «poolen» som håndterer pro bono-spørsmål. I fjor bistod selskapet med 1350 pro bono-timer. Da Advokatbladet var på besøk, lå timeantallet på 700 så langt i år.

– Det er viktig at det er et fellesskapsprosjekt og et kontinuerlig arbeid. Før var det en liten gruppe medarbeidere som engasjert seg. Nå gjelder det alle. Når vi mottar pro bono-spørsmål, blir problemstillingene vurdert og fordelt etter kunnskap og interesse hos medarbeiderne. I tillegg melder folk seg frivillig. Vi holder god oversikt slik at vi kan bistå med riktig kompetanse der det trengs, og alt pro bono-arbeid registreres på lik linje med vanlige oppdrag, forteller ansvarlig pro bono-partner, Rajvinder Singh Bains.

Kjetil H. Johansen, Rajvinder S. Bains, Christine Lykka og Toril Bendiksvoll.

«Poolen» inkluderer også managing partner.

– Man får stort sett den atferden man stimulerer til selv. Man må sette fokus på det og det må få et meningsinnhold. Jeg mener man som managing partner har større gjennomslagskraft hvis man går foran som eksempel. Derfor jobber jeg også pro bono, sist nå i inneværende måned. Det skal ikke være noen unntak og alle må bidra, sier Kjetil Haare Johansen.

Selv husker han spesielt godt en jobb han gjorde for Kirkens Bymisjon, da de for noen år tilbake fikk pålegg fra Mattilsynet om å stenge et av organisasjonens serveringssteder for vanskeligstilte fordi det ble servert mat som hadde gått ut på dato eller var nær utløpsdato.

– Å få snudd det vedtaket var veldig gøy.

– Krever mer enn bare timer

I dag har DLA Piper Norway rundt ti samarbeidspartnere nasjonalt: Kreftforeningen, Barnekreftforeningen, Unicef, SOS Barnebyer, Abler Nordic, BUA, Care Norge, TV-aksjonen, SoCentral og =Kaffe.

– Internasjonale oppdrag, som eksempelvis bistand til Ukraina, kommer i tillegg, forklarer business manager, Toril Bendiksvoll.

Samtlige av organisasjonene har advokatfirmaet samarbeidet med lenge, og ganske nylig ble alle avtaler fornyet. Bistanden dreier seg både om juridisk rådgivning og prosess. Eksempelvis var noen DLA Piper-advokater i retten med en asylsak tidligere i vår.

– Vår tanke er at vi skal levere råd og hjelp på en måte som gjør at organisasjonene vi bistår skal kunne bruke ressursene sine på det de faktisk arbeider med. Vi prøver å være noe mer enn bare en jussleverandør, men faktisk en reell samarbeidspartner. Det krever mer enn bare timer.

Powered by Labrador CMS