- Urovekkende at 1 av 4 jurister har opplevd diskriminering

- Vårt yrke har en lang vei å gå, sier Hallvard Øren, leder for Juristforbundets inkludering- og mangfoldsutvalg.

Publisert Sist oppdatert

En fersk undersøkelse utført av Evidente på vegne av Juristforbundet viser at 1 av 4 respondenter har opplevd diskriminering. Undersøkelsen ble sendt til 20.000 jurister, og 4000 svarte.

– Dette er urovekkende tall. At så mange har opplevd diskriminering, både studenter og arbeidstagere, er nedbrytende lesning. Det viser at vårt yrke har en lang vei å gå, også ved utdanningsinstitusjonene, sier Hallvard Øren, leder for Juristforbundets inkludering- og mangfoldsutvalg til Juristforbundet.no.

- Rådet til navneskifte

Overfor Dagens Næringsliv, som også har omtalt undersøkelsen, erkjenner Øren at det de har funnet i undersøkelsen er verre enn det han hadde sett for seg.

Flere av respondentene viser til at de er blitt seksuelt trakassert, mens andre viser til diskriminering grunnet sin bakgrunn.

I DN vises det blant annet til en advokat som ble rådet til å skifte etternavn fordi «ingen nordmenn vil bruke en advokat med slikt etternavn når de kan gå til en som er ordentlig norsk».

Uønsket seksuell oppmerksomhet

Flere av tilbakemeldingene som stammer fra advokatbransjen går på kjønnsdiskriminering, og at man som kvinne ikke får samme lønnsøkning som andre når man blir gravid. Selv om de fleste tilbakemeldinger er fra kvinner, er det også menn som melder tilbake om uønsket seksuell oppmerksomhet.

- Lett tafsing på julebord fra eldre, kvinnelige kolleger. Ikke opplevd som spesielt problematisk fra min side, men det faller inn i kategorien «uønsket seksuell oppmerksomhet», skriver en respondent.

- Jeg har blitt omtalt som en «ung jente» i intervju i forbindelse med en stilling som advokatfullmektig. De som intervjuet meg var usikker på om jeg ville «takle» en hard bransje med «krasse eldre mannfolk», skriver en annen respondent.

- Jeg opplevde at fordeling av rettsområder på advokater/- fullmektiger i et advokatfirma i stor grad var kjønnsbasert. Det førte også til høyere inntjening for mennene og dermed bedre lønn, melder en annen jurist.

- Alle advokatene i konsernjuridisk fremmet krav om økt lønn grunnet lav lønnsutvikling over lengre tid. 4/5 kunne dokumentere å ligge godt under gjennomsnittet etter juristforbundets / advokatforeningens årlige lønnsundersøkelse. Dette, sammenholdt med økt arbeidspress, var grunnlaget for kravet. Samtlige side 47 advokater fikk økning, unntatt to advokater som var i eller skulle ut i foreldrepermisjon. Siden advokatene som ikke fikk lønnsøkning kan vise til bedre resultater enn langt flere av advokatene som fikk økning, er det vanskelig å ikke forstå dette som en diskriminering på bakgrunn av lovlig uttak av permisjon, opplyser en av respondentene.

Les hele undersøkelsen her!