Advokat Per M. Ristvedt tilbakeviser beskyldningene som er rettet mot tidligere MP Erling Ueland i en disiplinærklage. Her i retten i Ølen-saken i 2020.
Advokat Per M. Ristvedt tilbakeviser beskyldningene som er rettet mot tidligere MP Erling Ueland i en disiplinærklage. Her i retten i Ølen-saken i 2020.

- Schjødt betaler selvsagt ikke for å få oppdrag

Pressekontakt og partner Per M. Ristvedt i Schjødt sier at det ikke er naturlig å kommentere Ueland-saken i media.

Publisert

Dagens Næringsliv har den siste uken publisert flere artikler om at daglig leder Jon Christian Syvertsen i Klaveness Marine har innklaget tidligere managing partner Erling Ueland i Schjødt til Disiplinærnemnden.

Ifølge avisen har saken pågått i flere måneder.

Ifølge avisen, anklager Syvertsen advokat Ueland for å ha tilbudt ham én million kroner for at advokatfirmaet Schjødt skulle få oppdrag for firmaet og bedre forholdet mellom investeringsselskapet Klaveness Marine, der Syvertsen var sjef, og advokatfirmaet Schjødt.

Påstandene tilbakevises av pressekontakt og partner Per M. Ristvedt i Schjødt.

- Som det fremgår fra våre kommentarer til DN, har klagesaken sitt opphav i at vårt firma, på vegne av en klient, førte en ansvarssak mot blant andre Syvertsen. Syvertsen jobbet da for Blystad-gruppen. Beklageligvis synes hans beskyldninger mot Erling Ueland å ha samme bakgrunn.

- Saken står nå for Disiplinærnemnden. Av denne grunn er det ikke naturlig å kommentere saken i media, utover å gjenta at Syvertsens fremstilling er bestridt og grundig tilbakevist overfor nemnden. Schjødt betaler selvsagt ikke for å få oppdrag, sier Ristvedt til Advokatbladet.

Fem og en halv måned saksbehandlingstid

Det var ifølge DN i februar i år at Syvertsen skal ha sendt inn klagen til Disiplinærnemnden. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i 2022 i Disiplinærnemnden var 5,5 måneder, ifølge årsberetningen.

Disiplinærnemndens avgjørelse vil derfor trolig først foreligge etter sommerferien i august.

Disiplinærnemnden ledes av dommer Ruth-Louise Osborg i Sunnmøre tingrett. Advokatmedlemmer er advokat Karl Inge Rotmo ved LO juridiske regionskontor i Midt-Norge, og advokat Leif Oscar Olsen i Advokatfirmaet Tofte AS i Kristiansand.

Forbrukerrepresentant i nemnden er jurist Rita Paramalingam i Kirkens bymisjon - Ung rettshjelp, mens næringslivsrepresentant er direktør Mille Haslund Mellbye i Hovedorganisasjonen Virke.

Alle saker går til nemnden

Etter at Advokaforeningens representantskap vedtok å legge ned Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg, går nå alle klagesaker direkte til Disiplinærnemnden, i påvente av at advokatloven skal iverksettes.

Justisdepartementet har oppnevnt en rekke nye varamedlemmer for å håndtere den økte saksmengden som har oppstått som følge av nedleggelse av utvalgene.

Når advokatloven trer i kraft, vil Disiplinærnemnden erstattes av Advokatnemnda.

Avgjørelser i Disiplinærnemnden kan ikke ankes, men kan bringes inn for domstolene.

Tilsynsrådet avventer

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet ønsker ikke å kommentere saken nå.

- Disiplinærnemnden har nå saken til behandling og vi avventer i første omgang utfallet av deres behandling, sier assisterende direktør Dag Eriksen til Advokatbladet.

Ifølge DN har også styret i Klaveness Marine klaget Ueland inn for Disiplinærnemnden i en egen klage.

Overfor Disiplinærnemnden har Schjødt redegjort for sitt syn, ifølge avisen.

«Styret i Schjødt har gjennomført en grundig intern vurdering av saken med relevant ekspertise og har også innhentet en ekstern vurdering fra advokatfirmaet Hjort. Begge vurderingene konkluderer klart med at Erling Ueland ikke har gjort noe galt i forbindelse med møtet med Syvertsen. Ueland har i tilsvaret til Disiplinærnemnden grundig tilbakevist anklagen», skriver presseansvarlig partner i Schjødt, Per M. Ristvedt, i en epost til DN.

Powered by Labrador CMS