Pål Lønseth er sjef i Økokrim.

Økokrim har bedt om innsyn i disiplinærklagen mot Ueland

Økokrim ønsker å vurdere om det er rimelig grunn til å åpne etterforskning. - Vi har ikke gjort noe ulovlig eller uetisk, sier partner Per M. Ristvedt i Schjødt.

Publisert

I et brev til Tilsynsrådet ber Økokrim om innsyn i disiplinærklagen fra Marine Klaveness-sjef Jon Christian Syvertsen mot tidligere managing partner i Schjødt, Erling Ueland, skriver DN i dag.

Ifølge avisen har Økokrim ikke tatt noen formelle etterforskningsskritt overfor advokatfirmaet Schjødt eller Erling Ueland.

– Vi har ikke gjort noen undersøkelser hos Schjødt. Vi har hatt dialog med Tilsynet og vi har sendt et formelt brev der vi ber om innsyn, sier Lønseth til DN.

Tilsynsrådet avventer

Tilsynsrådet ønsker ikke å uttale seg om disiplinærklagen nå.

- Disiplinærnemnden har nå saken til behandling og vi avventer i første omgang utfallet av deres behandling, sa assisterende direktør Dag Eriksen til Advokatbladet i april .

Til DN sier Eriksen at Tilsynsrådet vil ta stilling til Økokrims innsynsbegjæring i løpet av kort tid.

Schjødt: - Ikke gjort noe ulovlig eller uetisk

Partner og pressekontakt Per M. Ristvedt i Schjødt sier til Advokatbladet at firmaet tar til etterretning at Økokrim har bedt om innsyn i saksdokumentene i klagesaken.

Han uttaler seg på vegne av Schjødt og Erling Ueland.

- Ettersom saksdokumenter fra klagesaken i Disiplinærnemnden er blitt omtalt i DN, vil jeg uttale følgende: Schjødt betaler ikke for å få oppdrag, og det ble ikke fremsatt noe tilbud under møtet, hvor tre personer deltok. Syvertsen har sin oppfatning, de to andre har en annen oppfatning, sier Ristvedt.

- Det fastholdes fra vår side at det ikke ble sagt eller gjort noe ulovlig eller uetisk under møtet. Som vi har vist til tidligere, ble det gjennomført to undersøkelser etter møtet. Den ene ble foretatt av advokatfirmaet Hjort, og den andre var intern fra vår compliance-avdeling. Begge undersøkelsene viser at det ikke er grunnlag for anklagene, sier Ristvedt.

Han viser ellers til sine tidligere kommentarer til DN om saken.

Hjort har vurdert Syversens redegjørelse

Hjort-advokatene Svein Holden og Christian Hjort gjennomgikk anklagen fra Syvertsen på oppdrag fra Schjødt i fjor høst.

Til DN sier de to at de ikke ønsker å kommentere saken, men bekrefter at« de fikk i oppdrag å foreta en objektiv gjennomgang og vurdering av anklagene mot Ueland. I materialet inngikk en godkjent redegjørelse fra Syvertsen om hans syn på de faktiske forhold. Vår konklusjon var at det ikke var grunnlag for anklagene», skriver DN.

Styret i Klaveness Marine sendte i fjor høst et brev til styret i Schjødt der det ifølge DN mente at Hjort-advokatenes oppdrag «er formodentlig å forsvare Schjødt og beskytte firmaets interesser. En gjengivelse av deres rettslige konklusjoner har troverdighet deretter».

Powered by Labrador CMS