Illustrasjonsfoto/iStock/Vladimir Cetinski
Illustrasjonsfoto/iStock/Vladimir Cetinski

En advokat ble felt i Disiplinærutvalget etter å ha beskyldt motparten for utpressing

En advokat som i et brev skrev at et utspill fra motpartens advokat fremstod som «et utidig utpressingsforsøk» er felt i Disiplinærutvalget for å ha opptrådt usaklig, og for brudd på punktet om kollegial tillit.

Publisert

De to advokatene i striden representerer hver sin part i en nabotvist om utlegging av en flytebrygge og oppføring av et naust, og saken har vært til forvaltningsbehandling i en kommune, fremgår det av klagesaken. Saken er behandlet av Disiplinærutvalget for Østfold og Follo, Romerike og Hedmark kretser.

Grunnlaget for klagen er at advokaten i et notat til kommunen omtalte et brev fra motpartens advokat slik:

«Brevet fremstår etter sitt innhold som et utidig utpressingsforsøk basert på åpenbart uholdbart faktisk og rettslig grunnlag.»

Ba motparten beklage

Da advokaten som har klaget inn saken fikk kjennskap til brevet, skal han straks ha bedt den brevskrivende advokaten om å trekke tilbake utsagnet og beklage for å unngå disiplinærklage.

Dette ble ikke gjort.

Advokaten som har klaget inn saken, mener at utsagnet er i strid med den hensynsfullhet en advokat skal utvise, som er nedfelt i Regler for god advokatskikk punkt 5.1, og også et brudd på punkt 1.3 om at en advokat skal opptre «saklig og korrekt».

Mente ikke "utpressing" i strafferettslig forstand

Den innklagede advokaten er uenig: Han er forundret over at advokaten har oppfattet utsagnet personlig, og viser til RGA pkt. 1.2, der det heter at en advokat har krav på ikke å bli identifisert med klientens standpunkter og interesser.

Advokaten mener at ordet «utpressingsforsøk» ikke er benyttet i strafferettslig forstand, og at karakteristikken av det omtalte brevet på vegne av klient både er saklig fundert, begrunnet og nødvendig for å ivareta klientens interesser.

Felt for unødvendig ordbruk

Disiplinærutvalget skriver at en advokat «normalt skal ha betydelig spillerom for å ivareta sin klients interesser, og i det ligger det også i utgangspunktet å kunne gjengi klientens frimodige reaksjoner på handlinger og utsagn fra motpartens advokat».

Men feller likevel advokaten da utvalget ikke kan se at det var nødvendig å bruke en slik karakteristikk for å ivareta klientens interesser. Saken er anket til Disiplinærnemnden.