Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.

Strid om bryggerett: Advokat fikk nedsatt salæret med 229.000 kroner

Advokaten krevde om lag 607.000 kroner i salær, noe som ikke var rimelig, mener Disiplinærnemnden, som mener kvaliteten på advokatens rådgivning er preget av klare feil og forsømmelser. 

Publisert Sist oppdatert

Da saken første gang ble behandlet i det nå nedlagte disiplinærutvalget for Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark, vant klienten ikke frem med sin klage: Advokaten ble frifunnet, og salæret ble ikke nedsatt.

Klienten anket avgjørelsen til Disiplinærnemnden, som enstemmig er kommet til motsatt konklusjon (sak 15496).

Saken handler om et arveoppgjør der klienten tok kontakt med advokat for å få overført retten til en brygge. 

I forkant av at den innklagede advokaten ble engasjert i saken, var flere andre advokater involvert i et generasjonsskifte der flere fritidseiendommer ble fordelt.  En del av denne avtalen var at klientens bror skulle overføre bryggeretten til klienten, altså klageren i saken - uten at dette ble gjort. 

- Må foreligge klare feil eller forsømmelser

Å få bryggerett var den sentrale årsaken til at klager ønsket bistand fra advokat, ifølge klagen. 

Disiplinærnemnden skriver i avgjørelsen at den, som en generell regel, bare i begrenset grad tar stilling til, eller overprøver, kvaliteten på rådene en advokat gir i konkrete saker.

«For at advokatens faglige utførelse av et oppdrag skal anses som brudd på Regler for god advokatskikk må det foreligge klare feil eller forsømmelser, se blant annet ADA-2021-D13872»,  skriver Disiplinærnemnden.

Nærmere ett år etter at klienten tok kontakt med advokaten, ble advokaten kjent med at bryggeretten ikke kunne overføres uten grunneieres samtykke. 

Dette er årsaken til fellelsen: At advokaten ikke foretok en selvstendig vurdering av behovet for samtykke til bryggeretten på et tidligere tidspunkt, er en klar feil eller forsømmelse ved kvaliteten på advokatens bistand, mener Disiplinærnemnden.

- Deler av bistanden nyttig 

Advokaten har i sitt tilsvar påpekt at hen la til grunn de vurderingene som var foretatt av advokatene som hadde utført arbeid på saken i forbindelse med generasjonsskiftet.

Dette kan ikke anses tilstrekkelig, mener Disiplinærnemnden, «da det må forventes at en advokat tar selvstendige vurderinger av en så sentral og avgjørende del av bistanden».

Bryggesaken endte i et forlik, der klager fikk bruksrett til bryggen, og forkjøpsrett ved eventuelt salg av eiendommen bryggen tilhørte.

Nemnden bemerker at advokaten ikke har gitt manglende rådgivning om prosessrisiko eller konsekvenser av dom, og at deler av bistanden har vært til nytte for klageren.

«Sett i forhold til den lange tiden som gikk og hva klager oppnådde ved advokatens bistand, er det Disiplinærnemndens vurdering at salæret er svært høyt. Det fremkommer imidlertid av de fremlagte timelistene, samt den øvrige dokumentasjonen i saken, at det er har vært mye korrespondanse mellom advokaten og klager. Det er flere telefonsamtaler og e-postkorrespondanse med klager i tillegg til at det har vært gjennomført møter. Videre er det utarbeidet prosessvarsel og gjort arbeid i forbindelse med forliket. Det vurderes derfor at deler av advokatens bistand har vært av nytte for klager, og salæret vil derfor ikke nedsettes i sin helhet.»

I tillegg til å måtte tilbakebetale klienten 229.375 kroner, ble advokaten dømt til å betale klientens omkostninger med klagen på 36.000 kroner.

Powered by Labrador CMS