En voldtektsdom i Stockholm vekker oppsikt. Illustrasjonsfoto: Monica Kvaale
En voldtektsdom i Stockholm vekker oppsikt. Illustrasjonsfoto: Monica Kvaale

Foreslår tilbakekall av advokatbevilling

Disiplinærnemnden har vedtatt å fremme forslag om tilbakekall av bevillingen til en advokat på Nord-Vestlandet etter at advokaten ble ilagt en advarsel i disiplinærutvalget i desember i fjor.

Publisert

I løpet av de siste fem årene er den samme advokaten blitt ilagt to advarsler og en irettesettelse.

Advokaten er blitt klaget inn av en motpart i et privat skifte i en arvesak. Han har i en skriftlig henvendelse til klager uttalt følgende: «Jeg er kontaktet av NN v/fullmektig XX i anledning av at dere har forsynt dere av arven uten at det er gitt aksept på det. Jeg har fått opplyst at det gjelder et gullur samt et beløp… I tillegg har dere underslått tilbakebetalingen av skatt uten å opplyse hvor stort beløpet var.»

I en annen epost skriver advokaten: «Dette må du klare. Alternativet er at saken havner i retten og da forsvinner arven din ganske fort i kostnader.»

Ifølge klager har advokaten fremsatt uriktige og ubegrunnede påstander, vært usaklig, brukt et uanstendig og usømmelig språk, fremsatt trusler og krenkende uttalelser, krevd utbetalt skattepenger uten at skatteoppgjør foreligger, krevd renter før oppgjøret har funnet sted, og økt konfliktnivået i saken.

Advokaten bestrider at han har brutt de advokatetiske reglene. I disiplinærutvalget ble advokaten felt, og ilagt en advarsel. Han anket saken til Disiplinærnemnden.

Nemnden mener at advokaten burde ha lagt til rette for minnelige løsninger, fremfor å øke konfliktnivået, og felte ham for brudd på RGA punkt 1.2 (advokatens oppgaver) og punkt 1.3 (advokatens opptreden). Nemnden valgte å fremme forslag om tap av bevilling til Advokatbevillingsnemnden.

Advokat ekskludert fra Advokatforeningen

Advokat til klient: "- Du skal få en jævla feit regning"