Illustrasjonsfoto: BernardaSv, Istockphoto
Illustrasjonsfoto: BernardaSv, Istockphoto

Advokater kan ta betalt for kontorarbeid

Disiplinærutvalget i Oslo krets mente at en advokat ikke har anledning til å beregne salær for kontorarbeid. Nå har Disiplinærnemnden kommet til en annen konklusjon.

Publisert

En advokat som i sin salærberegning tok betalt for å registrere sak, opprette mappe, skrive oppdragsbekreftelse og arkivere, ble av disiplinærutvalget i Oslo krets dømt til å betale tilbake penger til klienten. En advokat har ikke anledning til å beregne eget salær for slikt arbeid, mente disiplinærutvalget.

«Dette arbeidet er dekket ved den timesats advokaten fakturerer klienten for de timer advokaten arbeider», skrev disiplinærutvalget i avgjørelsen.

Vekket reaksjoner

Avgjørelsen fikk flere advokater til å reagere, deriblant Arild Dyngeland, medlem i Advokatforeningens hovedstyre.

Utvalget blander rettsgrunnlagene, sa han til Advokatbladet i oktober i fjor.

– Utvalgets begrunnelse er ikke tilstrekkelig, og rettslig sett har utvalget fristilt seg fra gjeldene regler, sa Dyngeland.

Nå har Disiplinærnemnden behandlet saken, etter at klager, ikke advokaten, anket saken dit.

"Disiplinærnemnden deler ikke disiplinærutvalgets syn på advokatens salærkrav knyttet til "administrativt" arbeid. Dette vil som regel være arbeid som er helt nødvendig for å utføre et oppdrag, for eksempel registrering og avslutning av saken i tillegg til utarbeidelse av oppdragsbekreftelse. Det må da være klart at advokaten kan ta betalt for dette, med mindre noe annet er avtalt mellom advokat og klient. I nærværende sak fremkommer det av de standardiserte oppdragsvilkårene som fulgte med oppdragsbekreftelsen at det faktureres for slikt arbeid", skriver Disiplinærnemnden i avgjørelsen.

- Uforståelig avgjørelse

Advokaten som ble felt i saken, håpet at den ville skape diskusjon, sa han til Advokatbladet etter fellelsen i disiplinærutvalget.

– Jeg hadde forstått avgjørelsen dersom det var snakk om et større advokatfirma, der man har sekretær-ressurser. Men jeg driver et enkeltmannsforetak, og må gjøre alt kontorarbeidet selv. At disiplinærutvalget mener at kontorarbeidet skal være innbakt i timeprisen, forstår jeg ikke, sa advokaten.

Det var klienten som anket til Disiplinærnemnden.

­– Klienten var ikke fornøyd med den avkortningen disiplinærutvalget bestemte, og har derfor anket. Selv har jeg ikke anket, jeg orker ikke å bruke noe mer tid på saken, sier advokaten.

Klienten har fått medhold i sin anke. Selv om nemnden kom til at advokaten har rett til å beregne salær for kontorarbeid, så mener den at advokaten har brukt for lang tid på arbeidet. Advokatens salær ble nedsatt med 10.750 kroner.