Selv om det virker til å være enighet blant kretslederne om at det er bedre med vitner på video enn telefon, savner de større sikkerhet rundt gjennomføringen.
Selv om det virker til å være enighet blant kretslederne om at det er bedre med vitner på video enn telefon, savner de større sikkerhet rundt gjennomføringen.

Bekymret for at vitner ikke snakker sant på video

– Det er kortere vei til en alternativ forklaring når man sitter i sin egen stue enn når man møter fysisk i retten.

Publisert

Det sier Emil Tømmerdal Nordby, kretsleder i Hedmark.

Under Advokatforeningens kretsledermøte nylig uttrykte flere av lederne bekymring for hvordan vitneførselen gjennomføres i digitale rettssaker.

– Man lurer på om det blir enklere å omgå sannheten. Det blir en spekulasjon, men det gjelder spesielt i straffesaker - at det blir lettere å være unøyaktig eller usann over digitale løsninger, sa Ingrid Maria Holm, leder av Helgeland og Salten krets.

Også Ann-Mari Risvoll Winterhus-Fjeld, leder av Sør-Rogaland krets, deler bekymringen.

– Jeg har diskutert med statsadvokat-kolleger, og de er også urolige for om viktige vitner forklarer seg sannferdig hjemme i sofaen, sa hun.

I Helgeland og Salten krets er de samtidig bekymret for at de ikke har kontroll på om vitner sitter alene eller sammen med andre under vitneførselen.

– Retten bør ha et fellesrom hvor den ringer opp alle menneskene som skal være til stede i saken, fremfor at de logger inn selv, sa Emil Tømmerdal Nordby under kretsledermøtet. Foto: Advokatbladet
– Retten bør ha et fellesrom hvor den ringer opp alle menneskene som skal være til stede i saken, fremfor at de logger inn selv, sa Emil Tømmerdal Nordby under kretsledermøtet. Foto: Advokatbladet

– Mister alvoret

Kretsleder Nordby i Hedmark forteller at man ser mye rart når alvoret i en rettssal byttes ut med sofaen hjemme.

– Når man går inn i et rettslokale, føler man med en gang på en seriøsitet. Det kan være litt skummelt, og mange gruer seg. Dommerbordet er hevet over partene og vitnene, man står midt i rommet og skal gi forsikring til dommere i svart kappe foran riksvåpenet. Denne opplevelsen gjør at de fleste skjerper seg. Seriøsiteten blir en helt annen når du må logge deg på og kan sitte ved din egen datamaskin hjemme, sier Nordby.

Selv opplevde han at et vitne ikke hadde på seg klær på overkroppen under utspørringen.

– Jeg tror ikke vitnet som satt i bar overkropp tenkte over at han ble vist på storskjerm foran alle rettens aktører. Min erfaring tilsier at vitnene tar vitneførselen mer avslappet når de kan gjøre det hjemmefra, fortsetter Nordby.

Savner info

Kretslederen mener informasjonsskrivet som sendes fra retten i forkant av en sak bør inneholde informasjon om oppførsel under digital avvikling, slik som vitneplikt, forsikring, om at man bør sitte alene, hvordan «mute» mikrofonen og liknende.

Selv opplever Nordby at det fungerer fint å spørre ut vitner på video så lenge det ikke er avgjørende for den bevismessige vurderingen.

– Man mister en del av det non-verbale på video. Kommunikasjonen via kroppsspråk blir i stor grad borte, men det er mye som er positivt også. Video er en bedre løsning enn telefonavhør. Det var nok en god ting at man ble tvunget til å kaste seg rundt. Nå er utstyret og kameraløsningene mye bedre.

Vurderer regulering

Vitneførsel på video er et tema i arbeidet med koronalovgivning, særlig i forbindelse med hva som skal gjøres permanent, sier leder av Dommerforeningen, Kirsten Aase Bleskestad.

– Man er klar over problemstillingen og det er relevante spørsmål.

Selv om Bleskestad selv ikke har så mye erfaring med vitneførsel på video, synes hun det fungerer bedre enn på telefon.

– Nå vurderes det om vitneførsel på video bør reguleres nærmere, eksempelvis ved at man må møte på et kommunalt kontor, hos politiet eller liknende, fremfor å sitte i sin egen stue, sier hun.

Powered by Labrador CMS