Advokater kan møte til prøve over video, skriver Høyesterett i sin ferske veileder.

Har laget egne retningslinjer for fjernmøter i Høyesterett

Dropp kappen, delta fra et uforstyrret sted og sett av god tid i tilfelle tekniske feil.

Publisert Sist oppdatert

Allerede fredag 13. mars stanset Høyesterett alle muntlige forhandlinger, og 3. april falt den første dommen i landets øverste domstol med skriftlig saksbehandling etter at korona-restriksjonene ble et faktum.

På tampen av forrige uke gjennomførte Høyesterett også ankeforhandling som fjernmøte for aller første gang.

For å bremse restanser vurderer den i alle saker som blir tillatt fremmet om alternative behandlingsformer kan brukes, og nå har Høyesterett også laget egne retningslinjer for gjennomføring av rettsmøter som fjernmøte og skriftlig behandling.

Dette bør advokatene være forberedt på:

  • Høyesterett setter opp videoforbindelsen. Advokatene må delta fra et uforstyrret sted.
  • Advokatene trenger ikke bære kappe, men bør være formelt antrukket.
  • Det virtuelle møterommet tar 30 personer, og pressen og andre interessenter kan delta der det aktuelt - riktignok uten at retten eller advokatene ser lyd og bilde fra dem.
  • Foto, film og lydopptak er forbudt uten særskilt tillatelse i straffesaker.

Gjennomføres som fysisk ankeforhandling

«En ankeforhandling som fjernmøte vil i all hovedsak gjennomføres på samme måte som en fysisk ankeforhandling med unntak av at dommerne og de andre aktørene befinner seg på ulike steder. Rettsmøtet vil vanligvis være offentlig», åpner veilederen.

Høyesterett påpeker at det kan være nødvendig å sette av mer tid enn vanlig til gjennomføring i tilfelle tekniske utfordringer oppstår.

Saksforberedelser foregår på vanlig måte, og det vil bli holdt saksforberedende møte i alle saker.

I saker med ankeforhandlinger avholdt som fjernmøte, kan advokater møte til prøve i begge prosessformer.

Skriftlig prosedyre

Når det gjelder skriftlig behandling, kan disse suppleres med rettsmøte. Partene leverer hvert sitt hovedinnlegg, og har rett til å sende inn to innlegg hver.

Hovedinnlegget skal disponeres som en prosedyre, og hver av prosessfullmektigene får sin egen farge til å markere utdragene som vanligvis hadde blitt lest ved skranken.

Om frister skriver Høyesterett følgende: «Det vil i det saksforberedende møtet blir fastsatt frister for de to innleggene, for utarbeidelse av faktisk og juridisk utdrag og for kostnadsoppgave.»

Advokater kan ikke møte til prøve i saker som behandles skriftlig.

Hele veiledningen om fjernmøter i Høyesterett kan du lese her!

Powered by Labrador CMS