Sven Marius Urke er direktør i Domstoladministrasjonen.

- Et kvantesprang for domstolene

Regjeringen foreslår å bevilge 28 millioner kroner til Domstolsadministrasjonen for å starte prosjektet Digitale domstoler.

I første omgang skal saksbehandlingen i de tolv største tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett fulldigitaliseres.

- Forslaget til statsbudsjett innebærer at arbeidet med å digitalisere domstolene kan settes i gang. Vi er svært glade for regjeringens forslag på dette området, men samtidig er det selvsagt beklagelig med en budsjettreduksjon på 11,4 millioner til domstolene, sier direktør Sven Marius Urke i en pressemelding.

Domstoladministrasjonen (DA) vil nå sette i gang planleggingen for å gjennomføre digitaliseringen, forteller Urke.

Regjeringen foreslår 28 millioner til digitalisering i 2017, totalt 208 millioner over seks år.

- Dette blir et kvantesprang for domstolene, sier Urke.

LES OGSÅ: 25 kroner i økt salærsats og flere nyheter fra statsbudsjettet for 2017

Både advokater, politi, påtalemyndigheten, tolker og sakkyndige vil nyte godt av digitaliseringen, fremholder Urke.

- Digitalisering vil bidra til en modernisering og effektivisering av domstolene. Det kan møte brukernes forventninger og gi betydelige gevinster for alle som er involverte i rettssaker. Det vil også bidra til raskere avgjørelser, hvilket er positivt for parter, tiltalte og fornærmede, sier Urke.

Bruk av fjernmøter for å redusere reisetid og kostnader, at saksdokumenter skal være tilgjengelig for partene i sakene når som helst, og hvor som helst, enkel kommunikasjon med domstolene og digital presentasjon i rettsmøtene vil bidra til effektivisering, og til å nå Stortingets mål om å redusere saksbehandlingstidene, ifølge Urke.

"På sikt vil satsingen medføre at alle de aktuelle domstolene når Stortingets mål uten at det er behov for økt bemanning", heter det i forslaget til statsbudsjettet for justissektoren.

LES OGSÅ: Vil ha papirløse domstoler

 

– Når dokumentene forsvinner fra dommernes kontorer, vil vi kunne spare penger til kontorplasser, sa DA-direktør Sven Marius Urke. Her i samtale med politidirektør Odd Reidar Humlegård og justisminister Anders Anundsen da Urke presenterte DAs prosjekt for digitale domstoler.
Powered by Labrador CMS