Georg Abusdal Engebretsen på Oslo Compliance Forum 2021.
Georg Abusdal Engebretsen på Oslo Compliance Forum 2021.

- For ti år siden var compliance et ukjent begrep

Ifølge Wiersholm-partner Georg Abusdal Engebretsen har nye forventninger og regler som har kommet på veldig kort tid, gitt compliance-feltet en ny og helt sentral posisjon.

Publisert Sist oppdatert

Wiersholm-partner Georg Abusdal Engebretsen innledet Oslo Compliance Forum på Clarion Hotel The Hub i Oslo fredag forrige uke.

Erik Solheim var blant foredragsholderne på Oslo Compliance Forum på Clarion Hotel The Hub i Oslo.
Erik Solheim var blant foredragsholderne på Oslo Compliance Forum på Clarion Hotel The Hub i Oslo.

Blant foredragsholderne var tidligere miljøvernminister Erik Solheim, som blant annet snakket om den nye åpenhetsloven.

- Alle som tror dette kommer til å gå over, tar fundamentalt feil. Omfavn revolusjonen, den har så mange muligheter. Ikke tenk på rapportering som en byrde - og for all del ikke tenk på det som noe du skal tikke av på et skjema for å tilfredsstille investorene, oppfordret Solheim tilhørerne.

Oslo Compliance Forum 2021 - programmet

Økokrims rolle, organisering og forventninger

Økokrimsjef Pål Lønseth deltar i samtale med Wiersholm-partner Jan Fougner.

Økende krav til et ansvarlig næringsliv – myndighetenes og ekspertenes perspektiv

  • Helene Bogen, advokat, Wiersholm
  • Erik Solheim, President, Green Belt and Road Institute
  • Dag Sandham, seksjonssjef, Nasjonal sikkerhetsmyndighet
  • Kristel Manal Tonstad, fagdirektør, Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

Reaksjoner fra næringsliv og presse – treffer virkemidlene?

  • Georg Abusdal Engebretsen, partner, Wiersholm
  • Gøran Skaalmo, journalist, Dagens Næringsliv
  • Renée C. Amundsen, Vice President Global Business Innovation, Merck Healthcare KGaA
  • Cira Holm, Chief Compliance Officer, Yara International
  • Helge Lundestad, leder juridisk avdeling, Handelsbanken

- Ja, det er masse byråkrati og mye av det er overdrevent, men se fundamentalt på det som vinn-vinn løsninger. Før var det slik at hvis du ville ha rask utvikling så måtte du forurense noe helt forferdelig – og det gjorde alle land. For første gang i verdenshistorien har vi nå en mulighet til å få til vinn-vinn løsninger, sa Solheim, som i sin tid representerte SV i regjering, men i 2019 meldte seg inn i Mdg.

Fra 2016 til 2018 ledet Solheim FNs miljøprogram.

Billigere solenergi

Han viste til at ingen visste at prisen på solenergi kom til å gå ned med 90 prosent i tiåret etter da man var dypt fortvilet over at diplomatene ikke hadde fått til noe under klimaforhandlingene i København for ti år siden.

- Det er selvfølgelig av en helt annen betydning enn hva noen diplomat kan få inn i en protokoll i FN, fastslo Solheim.

- For India er det ikke en kostnad å satse på solenergi nå, det er både økonomisk og bærekraftig.

- Se hvor din bedrifts mulighet er for vinn-vinn. Driver du hotell kan du bidra til å investere i en matvarekjede som er grønnere. Om de store hotellkjedene gjør hotellene sine bedre er det mye bedre enn å sette av penger til å plante trær, eksemplifiserte Solheim.

- Fundamentalt viktige advokater

- Jurister og advokater er fundamentalt viktig for å hjelpe næringslivet til å forstå regler og hvordan det, sier Solheim til Advokatbladet.

- Man skal selvfølgelig overholde lover og regler, men en god advokat er en som hjelper bedriften til å forstå alle mulighetene til å se hva man kan gjøre bedre - ikke en som fokuserer på rigid, regelbasert juss, legger han til.

Wiersholm-partner Georg Abusdal Engebretsen fortalte om status på compliance-feltet.

- Det viktigste som kommer frem i dag er er synliggjøringen av det voksende ansvarsområdet innen compliance, både formelt og i praksis, sier Engebretsen til Advokatbladet.

Han viser til nye forventninger og regler som har kommet på veldig kort tid, og at compliance dermed har havnet i en helt sentral posisjon - og påpekte fra scenen at det ikke er mer enn ti år siden compliance var et ukjent begrep i Norge.

Har sans for Åpenhetsloven

Engebretsen har tro på at den mye omtalte nye åpenhetsloven som trer i kraft 1. juli 2022, vil bli godt mottatt.

- I motsetning til en del lignende lover som har fungert dårlig fordi de er rene rapporteringslover, er ikke Åpenhetsloven en rapporteringstung lov. Den krever ingen åpenhetsrapport, men gir en plikt til å ha oversikt over egen virksomhet, og lagene rundt, sier Engebretsen.

På seminaret var det også en paneldiskusjon mellom Dagens Næringsliv-journalist Gøran Skaalmo, Renée C. Amundsen fra legemiddelselskapet Merck Healthcare, Cira Holm fra Yara og Helge Lundestad fra Handelsbanken.

Renée C. Amundsen pratet blant annet om kravene som må etterleves innen legemiddelbransjen.

- Det er veldig få steder der det er så rigid som i vår bransje. I legemiddelbransjen er man blitt ekstremt redde for å gjøre feil, sa Amundsen, som likevel hadde liten tro på at kravene og forventningene ville løses opp i fremtiden.

Paneldiskusjonen på Oslo Compliance Forum bød på reaksjoner fra flere aktører.
Paneldiskusjonen på Oslo Compliance Forum bød på reaksjoner fra flere aktører.
Powered by Labrador CMS