Kluge-advokatene Mikkel Østhagen Hamar, Matias Apelseth, Reidar Sverdrup, Henrik Nordling, Ronny Rosenvold og Eeva Kantanen ser alle frem til det nye samarbeidet.
Kluge-advokatene Mikkel Østhagen Hamar, Matias Apelseth, Reidar Sverdrup, Henrik Nordling, Ronny Rosenvold og Eeva Kantanen ser alle frem til det nye samarbeidet.

Kluge gir gratis advokathjelp til miljøstiftelsen Zero

Advokatfirmaet Kluge ønsker bedre innsikt og netteverk i miljøbevegelsen.

Publisert Sist oppdatert

– Vi ser frem til å kunne bruke faget vårt for å fremme det grønne skiftet. Sånn sett passer et samarbeid med Zero godt, sier partner Eeva Kantanen til Advokatbladet.

Samarbeidsavtalen innebærer blant annet faglig sparring om rammebetingelser som fremmer grønn vekst, inkludert for fornybar energi, statsstøtteregelverket, offentlige anskaffelser, EUs taksonomi og GDPR.

Via avtalen skal partene også bidra til hverandres kompetanseheving innen fagfelt der de har sammenfallende interesse, og involveres i hverandres nettverk og aktiviteter.

Advokatfullmektig Ina Ytterstad Bjørnrå som har ansvaret for å koordinere avtalen firmaet har med Zero.

- Vinn-vinn

Allerede i fjor startet Kluge et samarbeid med Zero. Dette er med den nye avtalen nå formalisert, forklarer Eeva Kantanen.

- De jobber med klima og bærekraft, men har ikke egne ansatte internjurister. Samtidig sitter vi med en juridisk kompetanse på fagområdet. Vi håper dette kan bli en vinn-vinn, og ser frem til å bidra med vår kompetanse, og å bli bedre kjent med Zeros fagpersoner, sier Kantanten.

Kobler bransjekunnskap

Samarbeidet innebærer at Zero får tilgang til et visst antall timer gratis juridisk arbeid i avtaleperioden.

- Vi vil koble sammen kontaktpersoner i bedriftene som matcher på faglige kvalifikasjoner. Eksempelvis har jeg kompetanse på fornybar energi og vil da etablere kontakt og samarbeide direkte med Jon Evang, som er fagansvarlig for energi i Zero.

Sammen vil de to bedriftene finne frem til de viktigste problemstillingene de ulike fagområdene står overfor, og hvordan Kluge med sin juridiske kompetanse best kan bidra.

- For oss som advokatfirma er det svært verdifullt å få bedre innsikt i Zeros arbeid, fagkunnskap og nettverk, herunder anledning til å holde oss oppdatert på relevante næringsrettede prosjekter og politiske prosesser, sier Kantanen.

- Krever omstilling

Hun legger til at for å klare en omstilling til det grønne skiftet, vil det kreve en omstilling i både samfunnet, næringslivet og for privatpersoner.

- Selv om man kan jussen og fagområdet er det som advokat alltid positivt å lære enda mer om hva bransjeaktørene og næringslivet er opptatt av og arbeider med, med, påpeker Kluge-partneren.

- ZERO må forholde seg til rettslige rammeverk i vårt arbeid, og samarbeidet med Kluge vil være en viktig styrking av vårt faglige arbeid, sier fagsjef i Miljøstiftelsen ZERO, Stig Schjølset, i en melding.

Powered by Labrador CMS