– Det er mange nye aktører som leter etter gode investeringsmuligheter innenfor grønn energi og energieffektivisering, sier partnerne Camilla Grytten, Siv Madland og Eeva Kantanen.
– Det er mange nye aktører som leter etter gode investeringsmuligheter innenfor grønn energi og energieffektivisering, sier partnerne Camilla Grytten, Siv Madland og Eeva Kantanen.

Det grønne skiftet: - Jussen sørger for at kapitalen kommer

Jussen spiller en viktig rolle i næringslivets grønne omstilling og i å utvikle nye forretningsmuligheter, men advokaters bidrag er underkommunisert, mener partnere i Kluges energiteam.

Publisert Sist oppdatert

Advokatbladet møter tre Kluge-partnere til en prat om jussens rolle i det grønne skiftet; Eeva Kantanen (43), Siv Madland (44) og Camilla Grytten (40), de to sistnevnte med base i Stavanger, førstnevnte i Oslo.

Det siste året har Kluge rustet opp sitt energi-team med flere partnere som inntil nylig selv jobbet i industrien, og som har klokketro på vekst i det grønne energimarkedet.

– Vi opplever at takten i det grønne skiftet øker hver dag, drevet frem både av politiske ambisjoner, regulatoriske krav og etterspørsel etter grønne investeringer og løsninger fra investorer og forbrukere. Oljeselskapene har satt søkelys på omstilling, og ønsker en fremtidig energimiks av fossil energi og grønn, fornybar energi. Denne næringen ser også etter løsninger for å kutte egne klimagassutslipp, for eksempel gjennom elektrifisering av offshoreinstallasjoner og en grønnere forsyningskjede, sier Eeva Kantanen.

Utdatert regelverk

Endringene stiller nye krav til advokater som bistår klienter i energisektoren.

– Blant annet må vi kombinere svært ulike regulatoriske regimer som tidligere har operert mer eller mindre adskilt, for eksempel innenfor energilovens og petroleumslovens områder. Vi må forstå hvilke konsekvenser dette vil få; eksisterende regelverk er ikke alltid tilpasset den nye virkeligheten, og det er en ekstra utfordring å finne løsninger når kart og terreng ikke stemmer.

Norges klimamål om å kutte utslippene med femti prosent innen 2030 innebærer at mye må skje på kort tid.

– Olje- og gasselskapene er en del av problemet, men vel så viktig; de en del av løsningen. De har kapital og fantastiske prosjektmiljøer, og mange tiårs erfaring med forskning og avansert teknologiutvikling. Disse selskapene blir viktige aktører i det grønne skiftet, sier Camilla Grytten.

Jurister og advokater har mye å bidra med for å realisere ambisjonene til både aktører og myndigheter, sier de tre.

– Forutberegnelighet er svært viktig når du skal ta beslutninger om investeringer. Å kunne navigere i dette landskapet, og å vite hvilke søknader som må på plass - så som å kjenne vilkårene, hvilke bilaterale konvensjoner som gjelder og hvilke kontrakter som må inngås - er helt nødvendig. På dette området er vi advokater sentrale, sier Grytten.

At de alle tre kom til jobbene i Kluge fra stillinger som internadvokater i energiselskaper gjør jobben enklere, mener de.

– Siv og jeg har begge lang fartstid fra olje- og gassbransjen, mens Eeva har bakgrunn fra fornybarsektoren. I tillegg har vi gode team blant annet innenfor finansiering, tradisjonell skatt og petroleumsskatt og immaterialrett, og kan tilby rådgivning på et bredt grunnlag, sier Grytten.

Kluge Advokatfirma

  • Ble startet i Stavanger for snart ett hundre år siden.
  • De siste årene har selskapet hatt en sterk vekst, og har nå totalt 180 ansatte ved sine kontorer i Oslo, Stavanger og Bergen.

Motiverer kundene

Å ha med advokater som rådgivere kan være helt avgjørende for kundene, sier Eeva Kantanen.

– Vi har relevant kompetanse og innsikt, og kan sørge for at de får realisert sine forretningskonsepter. Vi gir risikovurderinger og kjenner til de regulatoriske regimene. Å ha med advokaten som støtte i en slik prosess er svært verdifullt.

I tillegg har advokatene også en rolle som motivatorer for endring, mener Siv Madland.

– Samfunnet skal fortsette å produsere olje og gass. Fossil energi vil være en del av fremtidens energimiks. Samtidig som det skal investeres i ren, fornybar energi, og CO2-avtrykket i produksjonen skal ned. Her skal våre råd være relevante. Bransjen har kompetanse og kapital, men også omstillingsevne, sier Madland.

– Vi erfarer at klientene verdsetter bransjeforståelse, sier hun.

Advokater bør også bruke sin stemme til å peke på behov for endrede rammevilkår, poengterer de.

Den store dugnaden

Det statlige selskapet Enova gir årlig enorme summer til omstillingsprosessen.

– Selskapene trenger forutsigbarhet for å kunne regne sine investeringer hjem. Vi vet hva som kan få støtte, og kjenner tidsperspektivene, noe som gjør det enklere for klientene å ta beslutninger. EU har beregnet at det må investeres mellom 175 til 290 milliarder euro årlig for å nå klimamålene, som i stor grad må finansieres gjennom privat kapital. Mange juridiske aspekter må på plass for å sørge for at kapitalen kommer. Vi er midt oppe i en korona-dugnad, men på lengre sikt er dette den store dugnaden som vi må realisere sammen, sier Grytten.

Kluge har tydelige mål for sin energirettsatsning, forteller Kananen.

– Energirettsatsningen er et viktig tilskudd til vår eksisterende forretning. Vi må sørge for at vi er relevante i markedet. Klimafokus er viktig ikke minst for rekrutteringen. Det er veldig mange hos oss i Kluge som kjenner på et engasjement for miljøet. Å være med i omstillingen og skape vekst, det er mål i seg selv. Det er gøy å bidra, og å skape verdier med faget vårt.

Lar seg begeistre

Noe som virkelig kan få hjertet til å banke, er når man jobber med å realisere et prosjekt basert på «game changing»-forskning, synes Grytten.

– Når noen har hatt en skikkelig god idé, og får pengestøtte fra store aktører som Enova, Norges forskningsråd eller Equinor for å realisere den, så får jeg veldig lyst til at de skal lykkes. Det er viktig at rettighetene til ny og banebrytende teknologi er ryddig avtalt fra starten av. Så kan jeg kanskje si til ungene mine om fem til ti år at de der, de var jeg med og hjalp.

– Det er klienten som gjør hovedjobben, men vi hjelper til, og har kanskje foreslått det lille tweaket som gjør at de kommer i mål. Da er det gøy på jobb, sier hun.

– Vi som advokater har så mye å bidra med som går utover den rene klientrelasjonen. Vi er aktive stemmer i omstillingsprosessen. For folk i Stavanger er det ekstremt viktig å bevare arbeidsplassene, og at bransjen klarer å henge med. Vi lever av industrien, og har et mål om å bidra til at den lykkes og kan leve videre, sier Grytten.

Eeva Kantanen henter frem de store ordene.

– Litt flåsete sagt, så gjør vi vårt for å redde verden. Som advokater kan vi bidra både til å ta vare på og videreutvikle noe av det beste vi har, slik som vannkraften, samtidig som vi kan være med på å skape nye muligheter og vekst innen klimavennlig teknologi, sier Kantanen.

Grønne start-ups

I samarbeid med Oslo Founder Institute arrangerer Kluge kurs i rettslige aspekter ved etablering av virksomheter for start-ups, og har også etablert Kluges Gründerhjelp i samarbeid med Håmsø Patentbyrå. Søkere med bærekraft-prosjekter vektlegges.

Powered by Labrador CMS