Simonsen Vogt Wiig, her ved advokat Helene Hermansen, er et av de nominerte firmaene til Talentprisen 2019. Foto: Geir Egil Skog
Simonsen Vogt Wiig, her ved advokat Helene Hermansen, er et av de nominerte firmaene til Talentprisen 2019. Foto: Geir Egil Skog

- Dersom teknologiske løsninger skal være mer enn et ikon på skrivebordet, må de brukes som verktøy

Ifølge Simonsen Vogt Wiig-advokat Helene Hermansen er det helt avgjørende at advokatene er med å utvikle nye legal tech-løsninger for å lykkes. Selv opplever at hun nå kan bruke mindre tid på prosjektstyring og administrasjon

Publisert Sist oppdatert

Advokatforeningens talentpris går til det advokatfirmaet som best evner å finne, vinne og utvikle juridiske talenter, og deles i år ut torsdag den 23. mai under Advokatfesten i Oslo. Advokatbladet har i forkant av utdelingen tatt en prat med et utvalgt talent fra hvert av de nominerte firmaene.

Les mer om Talentprisen 2019: Disse advokatene er teknologiske spydspisser

Fra Simonsen Vogt Wiig får du bli bedre kjent med advokat Helene Hermansen.

– Hvis du skal trekke frem en konkret ting, hva er det aller beste med å jobbe i Simonsen Vogt Wiig?
– Utfordringene! Dette gjelder både de faglige utfordringene, men også det å få lov til å være med på forretningsutviklingen med digitaliseringsprosjekter og andre spennende prosjekter. I Simonsen Vogt Wiig er det rom for å være fremoverlent og nytenkende, og jeg er ofte utenfor komfortsonen. Læringskurven er bratt, og det liker jeg.

Helene Hermansen

Stilling: Advokat i Simonsen Vogt Wiig

Opprinnelig fra: Storslett i Nordreisa kommune i Troms

Studerte: I Oslo fra 2009 til 2014

Skrev masteroppgave om: Crowdfunding

Karriereutvikling: To år i Simonsen Vogt Wiig som advokatfullmektig og advokat. To år som advokatfullmektig i EY (Ernst & Young) før det

Alder: 29 år

Arbeidsfelt: Corporate M&A

– På hvilke punkter i priskriteriene utmerker Simonsen Vogt Wiig seg spesielt?
– Vi har grunnleggende tro på å ta i bruk ny teknologi fordi det hjelper oss å øke kvaliteten på vårt arbeid, jobbe raskere, og å redusere kostnader for våre kunder. Jeg vil særlig trekke frem muligheten til å være med på å utvikle og påvirke firmaets måte å arbeide på. Jeg personlig har fått ansvar for digitaliseringsprosjekter, og beslutte hvilke tekniske løsninger som fungerer for oss. Digitalisering bidrar også til nye samarbeidsformer internt i firmaet og eksternt.

Implementeres i prosjektene

– Hvordan har teknologiske løsninger endret din advokathverdag?
– Gjennom implementeringen av en rekke teknologiske løsninger i prosjektene jeg jobber på, blant annet Luminance, Sysero og HighQ. De nye teknologiske løsningene gjør også at jeg bruker mindre tid på prosjektstyring og administrasjon.

Advokatbladet samlet en advokat med ekstra teknologi-interesse fra hvert av de Talentpris-nominerte firmaene til en fotoseanse i hjertet av Oslo sentrum. (F.v.) Svein-Helge Hanken (Wiersholm), Helene Hermansen (Simonsen Vogt Wiig), Katinka Ranberg (Thommessen), Ingeborg V. Aavatsmark (Wikborg Rein), Beate Kalvøy (Help). Foto: Geir Egil Skog
Advokatbladet samlet en advokat med ekstra teknologi-interesse fra hvert av de Talentpris-nominerte firmaene til en fotoseanse i hjertet av Oslo sentrum. (F.v.) Svein-Helge Hanken (Wiersholm), Helene Hermansen (Simonsen Vogt Wiig), Katinka Ranberg (Thommessen), Ingeborg V. Aavatsmark (Wikborg Rein), Beate Kalvøy (Help). Foto: Geir Egil Skog

– Hvordan tror du ditt firma skiller seg fra de andre firmaene i bruken av legal tech?
– Det har vært viktig for oss at legal tech ikke skal være et prosjekt for IT-avdelingen. Det er derfor helt avgjørende med stort engasjement blant advokatene. Vi har utpekt dedikerte advokater som er gitt et særskilt ansvar. Dersom de teknologiske løsningene skal være mer enn et ikon på skrivebordet, må de brukes som verktøy. Vi kan ikke sitte på sidelinjen og vente på ferdige løsninger - vi må være med å tilpasse løsningene slik at de passer vårt firma, vår arbeidshverdag - og ikke minst våre klienter!

Dyrker teknologi-interessen

– På hvilken måte kan de ansatte i Simonsen Vogt Wiig bidra med å utvikle tekniske løsninger i firmaet?
– I Simonsen Vogt Wiig gis det mange muligheter til å dyrke interessen for teknologi. Ansvar for digitaliseringsprosjekter er både gitt til advokatfullmektiger, advokater og partnere. Det er også disse dedikerte personene som er med i møter med våre samarbeidspartnere for å sikre at løsningene vi bruker passer vår arbeidshverdag og i samhandling med våre klienter. Digitaliseringsprosjektene er våre prosjekter og vi får eierskap til disse. Ansatte for også vært med på Oslo Legal Hackathon, der vi stiller med mentorer, dommere og øvrige deltakere, samt at ansatte holder også en rekke innlegg og presentasjoner, for eksempel på Future Lawyer.

– Hvilken teknisk løsning tror du blir viktigst for advokater om ti år?
– Det er ikke en teknisk løsning som vil bli viktigst for advokater om ti år. Det er de tekniske løsningene samlet sett vil hjelpe oss advokater til å øke kvaliteten på vårt arbeid og jobbe mer effektivt som blir de viktigste. De tekniske løsningene som vil overleve og videreutvikles er de som frigjør tid fra repetitive øvelser og rutinearbeid, slik at advokater kan fokusere på problemløsning. Fremtidens advokatfirma vil være et tech-selskap like mye som et advokatfirma.