Tilsynsrådets styreleder, Trine Buttingsrud Mathiesen.

- Vi har avdekket hvitvasking gjennom flere norske advokater 

Den danske advokatforeningen ser ingen tilknytning mellom norske advokater og dokumentaren «Den sorte svane». Men Tilsynsrådet opplyser at de er godt kjent med tilsvarende virksomhet.

Publisert Sist oppdatert

Tv-dokumentaren «Den sorte svane» gjorde rent bord Danmark i forrige uke. Hovedpersonen, forretningsjuristen Amira Smajic, viser gjennom skjulte opptak hvordan kriminelle nettverk i København samarbeider med høytstående advokater, regnskapsførere, entreprenører og andre navngitte forretningsfolk. Hvitvasking, skattesnusk og miljøkriminalitet blir presentert for åpen scene.

Martin Lavesen er leder av Danmarks Advokatsamfund.

- De tingene vi har sett i dokumentaren er voldsomme. Vi visste godt at det fantes advokater som ikke alltid etterlever reglene, og derfor reiser vi også løpende saker for brudd på god advokatskikk. Men dokumentaren viser at advokatene inngår i en fullt ut systematisert modell. Det er veldig alvorlig, og understreker hvor viktig det er at advokater lever opp til det ansvaret de er pålagt.

Det sier leder av den danske advokatforeningen, Martin Lavesen, til Advokatbladet.

Vurderer å politianmelde ytterligere advokater

I kjølvannet av avsløringene i dokumentaren har den danske advokatforeningen så langt politianmeldt den ene advokaten, Lise Roulund, på bakgrunn av hennes uttalelser og handlinger.

- Vårt tilsyn har også igangsatt undersøkelser av de øvrige advokatene som medvirker i dokumentaren, og vi vil vurdere om det er grunn til å politianmelde flere av disse, fortsetter Lavesen.

En av de medvirkende advokatene i serien, Nicolai Dyhr, er en av de som fortsatt undersøkes av det danske Advokatrådet. 

Dyhr har foreløpig blitt sagt opp av advokatfirmaet Horten, og er avsatt som bostyrer i 58 pågående konkursbo som direkte konsekvens av dokumentaren. Rett før helgen bestemte dessuten den danske byretten i Odense at advokaten ikke får medhold i sitt krav om å bli klippet ut av serien

Dette har dokumentaren ført til så langt:

- Odense kommune stopper samarbeidet med det danske advokatfirmaet Horten. Flere andre danske kommuner og aktører vurderer å avslutte sitt samarbeid.

- Advokat Nicolai Dyhr har fratrådt som partner i Horten, trukket seg fra en rekke verv, og avsatt som bostyrer i 58 konkursbo.

- Advokat Lise Roulund har blitt politianmeldt av den danske advokatforeningen.

- Den danske advokatforeningen har igangsatt undersøkelser av flere danske advokater for å avdekke mulig økonomisk kriminalitet. 

- Forretningsmann Carl Richard Christensen har trukket seg fra alle stillinger og verv.

- Ingeniørselskapet COWI har satt i gang ekstern granskning, og to ansatte er suspendert mens ekstern etterforskning pågår.

- Medeier i Arp-Hansen Hotel Group, Birger Arp-Hansen, har trukket seg fra sitt styreverv i hotellgruppen.

- Martin Odgaard i eiendomsselskapet 1927 Estate har mistet jobben og selskapet har anmeldt han til politiet.

- Ingen norsk forbindelse

Lavesen kjenner ikke til at noen norske advokater skal være involvert i de funnene av økonomiske kriminaliteten som er blitt gjort i serien. 

- Vi kjenner ikke til at det skulle være noen norsk forbindelse, og har heller ikke fått noen indikasjoner på at norske advokater har vært involvert i noen form for ulovlig virksomhet.

Journalist og dokumentarist Mads Brügger er ansikt utad for dokumentarserien «Den sorte svane».

Heller ikke journalisten Mads Brügger, skaperen av serien og sjefredaktør for det danske nettmediet Frihedsbrevet, ønsker å si noe om norske advokaters mulige tilknytning til avsløringene. 

- Du skal henvende deg til TV2 med dine spørsmål, sier Brügger.

- Skjer i Norge

TV2s fremste kilde i saken, muldvarpen i serien, Smajic, er selv klar på at hun har sett norsk hvitvask på kloss hold. Flere falske fakturaer fra Norge har gått gjennom hennes kontor, hevder hun.

- Hvitvasking ved hjelp av advokater skjer også i Norge. Jeg tror ikke nordmenn vet at alt dette foregår: Dansker er mer bevisste på at det er et problem. I Norge har man ikke erkjent omfanget, sier juristen til NRK.

Den tidligere gjenglederen Ghulam Abbas, erkjenner omfanget. Han hadde flere norske advokater som medhjelpere da han importerte og solgte narkotika for B-gjengen på 2000-tallet.

– Har man behov for juridisk hjelp, går man til en advokat som er villig til å gå litt utenfor de normale rammene, sa han til NRK i forrige uke.

- Avdekket tilsvarende virksomhet i Norge

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet er en annen aktør som er godt kjent med at norske advokater bistår kriminelle med å hvitvaske penger og tilrettelegge eller medvirke til annen økonomisk kriminalitet. 

Advokat Trine Buttingsrud Mathiesen, Tilsynsrådets styreleder, forteller at rådet lenge har kjent til hvitvasking ved hjelp av norske advokater.

- Vi har i flere saker avdekket tilsvarende virksomhet som den som vises i dokumentarserien, og vi ble derfor ikke overrasket over innholdet, sier hun til Advokatbladet.

- Slike aktører kan gjøre stor samfunnsskade og skade advokatstandens anseelse og allmenne tillit. Tilsynsrådet har de seneste årene derfor prioritert arbeidet med å avdekke slik aktivitet, og flere norske advokater har mistet bevillingen på dette grunnlaget, fortsetter hun.

Tilrettelegger for grov økonomisk kriminalitet

Denne typen forhold har også vært særskilt omtalt i Tilsynsrådets årsrapporter fra de siste årene, både for 2022 og 2023.

Advokat Trine Buttingsrud Mathiesen, Tilsynsrådets styreleder, forteller at rådet i flere saker har avdekket hvitvasking ved hjelp av norske advokater.

Av årsrapportene fremgår det blant annet at Tilsynsrådet har «erfart at konkrete tips har bidratt til å få avdekket mer alvorlige forhold, der det samtidig er grunn til å mistenke at advokaten bevisst har tilrettelagt for hvitvasking eller annen grov økonomisk kriminalitet.».

Videre fremgår av rapportene at det er blitt «avdekket at advokater har bistått med bruk av klientbankkonto til rene betalingsformidlingsoppdrag, kombinert med fravær av risikovurderinger og/eller forsterkede kundetiltak og nærmere undersøkelser av mistenkelige transaksjoner.».

Også advokatenes etterlevelse av anti-hvitvaskingsregelverket har vært et prioritert område for Tilsynsrådet, og det er i flere tilfeller blitt avdekket vesentlige mangler knyttet til etterlevelsen av sentrale regler i hvitvaskingsloven. Bare det siste året har Tilsynsrådet irettesatt fem av landets største forretningsadvoaktfirmaer for brudd på hvitvaskingsloven.

- Etter hvert som bankene har fått bedre systemer for å avdekke uregelmessigheter knyttet til transaksjonsvirksomhet, må kriminelle finne nye løsninger for å hvitvaske penger. En slik løsning kan være å kanalisere pengene via en advokats klientbankkonto, noe som kan bety økt press på advokatene, sier styrelederen.

Hvitvaskingsloven gir advokatene et godt rammeverk mot disse forsøkene dersom regelverket følges, mener Mathiesen. 

- Bevisstgjøringen rundt hvitvasking er derfor viktig. Å avsløre de advokatene som aktivt medvirker eller tilrettelegger for hvitvasking er krevende, blant annet som følge av omfattende taushetsplikt, men vi konstaterer for egen del at økt tilgang på informasjon og egne analyser gir gode resultater, sier hun. 

- Det er derfor viktig at Tilsynsrådets adgang til informasjon og kontroll med denne delen av advokatvirksomheten sikres på en tilfredsstillende måte, sier styrelederen.

Powered by Labrador CMS