Silje Emilienne Aanderud-Larsen.

Deloitte Advokatfirma har ansatt sin første teknologi-sjef

– Skal man lykkes i den teknologiske framtiden må man ha dedikerte ressurser med den rette tverrfaglige kompetansen, sier Silje Emilienne Aanderud-Larsen.

Publisert Sist oppdatert

Silje Emilienne Aanderud-Larsen (38) er utdannet jurist, spesialisert i klarspråk og formidling. I tillegg er hun utdannet innenfor såkalt «data science», som inkluderer blant annet kunstig intelligens og teknologi.

Nå har hun kommet inn i advokatbransjen som Deloitte Advokatfirmas aller første CTO.

– Det er veldig spennende og fremmed. Det er masse jeg lurer på. Noe som blir uvant, er konkurranse. I offentlige sektor har man jo ingen konkurrenter. Hvordan det påvirker graden av åpenhet i advokatbransjen for eksempel, det er jeg nysgjerrig på, sier hun til Advokatbladet.

Vil påvirke globalt

Aanderud-Larsen har tidligere arbeidet som både seksjonssjef for forretningsutvikling i NAV, hun har drevet eget maskinslæringsselskap, og jobbet med informasjonsformidling i Arbeidsdirektoratet.

– Deloitte-advokatene ser at det skjer veldig mye på teknologiområdet. Tradisjonelt har advokatbransjen vært ganske nøkterne i sin tilnærming til teknologi, og det er jo fordi den har mye å tape og ikke ønsker å foreta valg som kan sette konfidensialiteten i fare, forteller hun. 

– Det er mye som er sensitivt og krevende å forvalte. Deloitte Advokatfirma er nå trygge på at dette er veien mot fremtiden, og er opptatt av å sikre at advokatfirmaet fortsetter å ligge langt framme på nasjonal basis - og også er med på å påvirke selskapet globalt.

Aanderud-Larsen mener det ikke er noen motsetning mellom teknologi og forretningsutvikling.

– Informasjonsarkitektur- og forvaltning er egentlig laget som ligger mellom IT og forretning, særlig når det kommer til hvordan man skal bruke teknologi for å nå forretningsmålene, sier hun. 

– Deloitte Advokatfirma har sett behov for ha en egen ansatt som har ansvar for dette, fordi en CTO ikke er den tradisjonelle IT-rollen med ansvar for drift og forvaltning, og det kan heller ikke være en rolle og tilleggsoppgave som pålegges en advokat. Skal man lykkes i den teknologiske framtiden må man ha dedikerte ressurser med den rette tverrfaglige kompetansen.

Den første og største ambisjonen

Deloitte Advokatfirma globalt har svært høye ambisjoner, fortsetter den ferske CTO-en.

– Her hjemme er vi opptatt av å sette en fot foran den andre for å trygge oss på at vi bruker teknologien på en god måte, men vi skal selvfølgelig sikre at vi har den mest effektive bruken av alle tilgjengelige verktøy. Det er mye man kan gjøre som ikke er kunstig intelligens og generativ AI. Det blir første og største ambisjon, sier hun.

Aanderud-Larsen er overrasket over hvor teknologi-positive advokatene i Deloitte er.

– Jeg hadde forventet mer generell skepsis, men har opplevd det motsatte.

– Det er et tydelig signal fra CEO når man velger å ansette en CTO, om at dette er retning man skal gå. Dette skal vi gjøre. Og så tror jeg at veldig mye teknologisk motstand handler om manglende informasjon, dårlig opplæring, for mange fragmenterte verktøy, og at man ikke har dedikerte ressurser som både forstår forretningsbehovet og IT-siden.

– Spre kompetanse!

Aanderud-Larsen mener advokatbransjen lider av mangel på digital kompetanse, og hun tror den har mye å tjene på åpenhet og samarbeid for å utveksle kunnskap og erfaringer.

– Om noen år bruker alle generativ AI. Vi har omtrent samme tilgang på teknologi og verktøy. Da vil omdømme helt sikkert være noe som påvirkes av hvordan vi er som mennesker, og hvor mye personlighet som siver gjennom, sier hun.

– I denne bransjen har vi stort sett de samme bekymringene og forbeholdene når det kommer til bruk av ny teknologi. Jeg tror ikke åpenhet om dette er det som gjør at vi mister kunder eller taper for konkurrentene våre.

– Siden jeg er spesialisert i formidling, og har teknologi for jurister og advokater som et av mine hjertebarn, er jeg veldig opptatt av å få med meg folk. Spre kompetanse. Det er kjempeviktig.

Powered by Labrador CMS