Jon Wessel-Aas er prosessfullmektig for Lovdata i striden med Rettspraksis.no. Foto: Aina J. Rønning

Lovdata saksøker Rettspraksis.no

Lovdata har tatt ut søksmål mot de ansvarlige bak Rettspraksis.no, og har begjært midlertidig forføyning til Oslo byfogdembete som følge av krenkelse av databasevernet.

Lovdata har tatt ut søksmål mot de to hovedpersonene bak nettstedet Rettspraksis.no, redaktør Fredrik Ljone og mediekontakt Håkon Wium Lie. Prosessfullmektig for Lovdata, advokat Jon Wessel-Aas i Bing Hodneland advokatselskap, sier de nettopp har levert begjæring om midlertidig forføyning til Oslo byfogdembete.

– Grunnlaget for begjæringen er ikke krenkelse av opphavsrett til åndsverk, men krenkelse av databasevernet, sier Wessel-Aas.

Til Advokatbladet sier mediekontakt for Rettspraksis.no, Håkon Wium Lie, at de foreløpig har lite å si til søksmålet.

– Vi mener begjæringen er grunnløs, og har så langt ingen kommentarer utover det, sier Lie.

Krenket databasevernet

I begjæringen påpekes det at «Lovdata selvsagt aldri har gitt de saksøkte eller noen andre samtykke til den eksemplarfremstillingen og tilgjengeliggjøringen av Lovdatas database som er beskrevet i denne begjæringen.»

Da Advokatbladet i forrige uke snakket med Torger Kielland, førsteamanuensis ved det juridiske fakultet i Bergen, sa han at Lovdata trolig var beskyttet av databasevern som følge av at stiftelsen har samlet en mengde opplysninger og dommer, noe som i utgangspunktet kan bli ansett som en database. Dette legges det også vekt på i begjæringen om midlertidig forføyning.

«Lovdata har krav på umiddelbar stans av eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring av dokumenter fra Lovdatas databaser som skjer i strid med Lovdatas enerett etter åvl. § 43 og Lovdatas tjenestevilkår på eller gjennom tjenesten/nettstedet Rettspraksis.no", heter det i begjæringen.

Lovdata fremmer også disse kravene:

  • Lovdata har krav på økonomisk kompensasjon som følge av eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring.
  • Lovdata har krav på å få inndratt, tilintetgjort og/eller utjenliggjort alle eksemplarer av dokumenter som er ulovlig fremstilt fra Lovdatas databaser i strid med Lovdatas enerett etter åvl. §§ 43.

  • For å sikre hovedkravene begjæres det midlertidig forføyning i form av pålegg om å fjerne all tilgang til innhold på Rettspraksis.no som krenker Lovdatas rettigheter, og om at Lovdata gis tilgang til informasjon som gjør det mulig å vurdere omfanget av skadene disse krenkelsene har medført. Forføyningskravene er nærmere spesifisert i påstanden i punkt 6.

Sendte e-post til Lovdata

I begjæringen understrekes det at flere av sammendragene fra dommene på Lovdatas nettsider, ikke er skrevet av de respektive dommerne selv.

«Lovdata etterstreber å ha sammendrag av alle rettsavgjørelser i Lovdatas database. Enkelte dommere skriver slike sammendrag selv, og dersom disse er gode nok publiseres disse av Lovdata. Lovdata opplever imidlertid at avgjørelser leveres uten sammendrag eller med sammendrag av dårlig kvalitet. Lovdata legger i den forbindelse ned betydelig arbeid og ressurser i å kjøpe inn og produsere egne sammendrag som gjøres tilgjengelig sammen med rettsavgjørelser. For de såkalte Lovdatas Flaggsaker kvalitetssikres og/eller skrives sammendragene av Lovdatas egne engasjerte redaktører, John Christian Elden og Per Racin Fosmark. Andre skrives av Lovdatas ansatte redaktør Nils Erik Lie eller øvrige ansatte.»

Det kommer også frem at Rettspraksis.nos redaktør, Fredrik Ljone, har sendt en e-post til Lovdatas direktør Odd Storm-Paulsen og skrevet at «Rettspraksis.no vil stenge ned sine sider dersom Lovdata gjør sin database over rettsavgjørelser fritt tilgjengelig for allmennheten.»

Videre står det i begjæringen at «De saksøkte har dermed gjennom både sine egne lanseringsutspill i media og gjennom ovennevnte e-post til Lovdata, vist med tydelighet at kopieringen fra Lovdata er gjort med overlegg, og at de ikke har til hensikt å fjerne det som er tatt fra Lovdata, før Lovdata gjør som de krever; gjør sin database fritt tilgjengelig for allmennheten på internett.»

LES OGSÅ: Slipp dommene fri!

Krever at innholdet slettes

I påstanden begjærer Lovdata også at Fredrik Ljone og Håkon Wium Lie betaler Lovdatas saksomkostninger, i tillegg til kompensasjon for tap i forbindelse med at rettsavgjørelsen ble tilgjengeliggjort gratis. Videre legges det ned påstand om:

  • Fredrik Ljone og Håkon Wium Lie pålegges å fjerne alle rettsavgjørelser på Rettspraksis.no som har sitt opphav fra Lovdatas database, samt slette enhver datafil på Rettspraksis.no som er lastet ned fra Lovdatas database.
  • Fredrik Ljone og Håkon Wium Lie forbys å overdra eller å medvirke til overdragelse av rettsavgjørelser og/eller datafiler som nevnt i punkt 1 til tredjemenn, samt til selv å tilgjengeliggjøre eller medvirke til å tilgjengeliggjøre det samme via andre digitale plattformer.
  • Fredrik Ljone og Håkon Wium Lie pålegges å gi Lovdata tilgang til alle logger og annen informasjon om bruk og uthenting av rettsavgjørelser fra Rettspraksis.no som er fremstilt fra Lovdatas database.
  • Fredrik Ljone og Håkon Wium Lie forbys å slette informasjon om utvikling, drift, tilgjengeliggjøring, bruk av og uthenting av innhold fra Rettspraksis.no.
  • Fredrik Ljone og Håkon Wium Lie pålegges in solidum å betale Stiftelsen Lovdatas sakskostnader.

 

 

Håkon Wium Lie er initiativtaker og mediekontakt for Rettspraksis.no. Foto: Kmosman
Powered by Labrador CMS