Kjersti C. Jensen er på plass hos Bull & Co.
Kjersti C. Jensen er på plass hos Bull & Co.

Vil bli landets beste på sitt fagfelt

Kjersti C. Jensen er ny partner i Bulls eiendomsavdeling.

Publisert Sist oppdatert

Kjersti C. Jensen er ny partner i Bull & Co fra og med denne uken.

- Jeg har satt meg som mål å bli Norges beste når det gjelder opparbeidelsesplikten etter plan- og bygningsloven og refusjonsprosessen knyttet til slike tiltak. Hos Bull blir jeg en del av et kompetansetungt miljø innenfor mine spesialområder og gleder meg til å være med å utvikle dette miljøet videre, sier Jensen i en melding.

Hun kommer fra stillingen som senioradvokat i Hjort, og har også advokaterfaring fra Lund & Co.

Plan- og bygningsrett

Jensen blir en del av eiendomsteamet i Bull og styrker kompetansen innenfor eiendomsutvikling og plan- og bygningsrett, et område som er i stor utvikling som følge av etterspørselen etter mer bærekraftige byggeprosesser og nye miljøkrav.

- Jeg har også stor sans for selskapets verdiproposisjon og fokus på mangfold, inkludering og likestilling, fremhever Jensen, som blir firmaets tiende kvinnelige partner, og bidrar til at 30 prosent av partnerne i firmaet nå er kvinner.

Bull-partneren har spesialisert seg innen eiendomsutviklingsprosjekter med et spesielt fokus på plan- og bygningsrett og grunn- og rettighetserverv.

Hun skal også bidra innen andre eiendomsrelaterte saker, som ekspropriasjon, sameier, leieavtaler, tinglysing, jordskifte og nabolovsproblemstillinger. I tillegg har hun erfaring fra fornybarsektoren og regulatoriske regler knyttet til vindkraftprosjekter, som konsesjonsprosesser og miljøkonsekvensutredninger.

- Stadig mer komplekst

- Kjersti tilfører oss spisskompetanse på områder som vann- og avløpsrett, energirett og ekspropriasjonsrett, som blir stadig mer komplekse for utbyggere og kommuner å forholde seg til. Vi erfarer at mange har behov for hjelp til å finne juridiske løsninger for prosess og resultat på disse områdene, sier Anders Evjenth, partner og faggruppeleder for Eiendom.

Kjersti C. Jensen også har vært ansvarlig for revisjon av flere av kapitlene i kommentarutgaven til plan- og bygningsloven og skriver artikler innenfor området.

Powered by Labrador CMS