Regjeringen vil sikre advokaters virke ved en eventuell hard Brexit. Foto: iStock/MarianVejcik
Regjeringen vil sikre advokaters virke ved en eventuell hard Brexit. Foto: iStock/MarianVejcik

Vedtatt før skjebnekvelden: UK-utdannede advokater beholder bevillingen i Norge ved hard Brexit

I statsråd onsdag ble det vedtatt en forskrift som gjør at alle med norsk advokatbevilling basert på juss-utdannelse fra Storbritannia fortsatt skal kunne virke som advokat - selv om Storbritannia ikke skulle bli enige med EU om en Brexit-utsettelse onsdag kveld.

Published   Updated

Regjeringen opplyser at det onsdag er vedtatt en rekke forskrifter som skal hindre negative konsekvenser dersom Storbritannia ikke blir enige med EU om en overgangsavtale i forbindelse med Brexit.

Onsdag kveld skal EU-toppmøtet behandle søknaden om en Brexit-utsettelse.

Dersom de ikke blir enige om en utsettelse, er gjeldende vedtak at Storbritannia skal ut av EU fredag denne uken.

Regjeringen vil derfor med endringene i advokatforskriften sikre at alle som har fått norsk advokatbevilling eller blitt autorisert som advokatfullmektig på bakgrunn av britisk jussutdanning, før Storbritannias EU-uttredelse, skal beholde sine tillatelser.

Samtidig er det fastsatt at personer som er etablert i Norge med britiske advokattitler før uttredelsesdatoen, gis rett til å utøve yrket ut 2020. Disse kan så søke norsk bevilling.

Det ble også bestemt regler for studenter som er under utdanning i Storbritannia eller som starter utdanning i løpet av 2019.

Se alle endringene på Regjeringens nettsider

Kan søke norsk bevilling

Den nye advokatforskriften § 9-1 vil ved en hard Brexit, altså at Storbritannia ikke blir enig med EU om en overgangsperiode, bli slik:

Britiske borgere med utdannelse fra Storbritannia eller en EØS-stat og EØS-borgere med utdannelse fra Storbritannia, som har fått godkjennelse etter §§ 9-3 til 9-5 før tidspunktet for Storbritannias uttreden fra EU, har rett til å utøve yrket i Norge etter Storbritannias uttreden fra EU. Tilsvarende gjelder for andre personer som omfattes av forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) § 19-37 siste punktum.

Forskriften kapittel 9 gjelder også personer nevnt i første ledd som har søkt, eller det er søkt om godkjennelse for etter §§ 9-3 til 9-5, før Storbritannias uttreden fra EU. Tilsvarende gjelder ut 2029 for personer som er under utdannelse i Storbritannia ved Storbritannias uttreden fra EU eller som starter sin utdannelse i Storbritannia i løpet av 2019.

Personer som før Storbritannias uttreden fra EU har adgang til å yte rettshjelp i medhold av § 10-1 med de britiske titlene «advocate», «barrister» eller «solicitor», jf. § 10-2, har rett til å utøve yrket ut 2020. Personer nevnt i første punktum kan ut 2020 søke om norsk advokatbevilling og autorisasjon som advokatfullmektig etter reglene i §§ 9-3 og 9-4.