Regjeringen vil sikre advokaters virke ved en eventuell hard Brexit. Foto: iStock/MarianVejcik

Vedtatt før skjebnekvelden: UK-utdannede advokater beholder bevillingen i Norge ved hard Brexit

I statsråd onsdag ble det vedtatt en forskrift som gjør at alle med norsk advokatbevilling basert på juss-utdannelse fra Storbritannia fortsatt skal kunne virke som advokat - selv om Storbritannia ikke skulle bli enige med EU om en Brexit-utsettelse onsdag kveld.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen opplyser at det onsdag er vedtatt en rekke forskrifter som skal hindre negative konsekvenser dersom Storbritannia ikke blir enige med EU om en overgangsavtale i forbindelse med Brexit.

Onsdag kveld skal EU-toppmøtet behandle søknaden om en Brexit-utsettelse.

Dersom de ikke blir enige om en utsettelse, er gjeldende vedtak at Storbritannia skal ut av EU fredag denne uken.

Regjeringen vil derfor med endringene i advokatforskriften sikre at alle som har fått norsk advokatbevilling eller blitt autorisert som advokatfullmektig på bakgrunn av britisk jussutdanning, før Storbritannias EU-uttredelse, skal beholde sine tillatelser.

Samtidig er det fastsatt at personer som er etablert i Norge med britiske advokattitler før uttredelsesdatoen, gis rett til å utøve yrket ut 2020. Disse kan så søke norsk bevilling.

Det ble også bestemt regler for studenter som er under utdanning i Storbritannia eller som starter utdanning i løpet av 2019.

Se alle endringene på Regjeringens nettsider

Kan søke norsk bevilling

Den nye advokatforskriften § 9-1 vil ved en hard Brexit, altså at Storbritannia ikke blir enig med EU om en overgangsperiode, bli slik:

Britiske borgere med utdannelse fra Storbritannia eller en EØS-stat og EØS-borgere med utdannelse fra Storbritannia, som har fått godkjennelse etter §§ 9-3 til 9-5 før tidspunktet for Storbritannias uttreden fra EU, har rett til å utøve yrket i Norge etter Storbritannias uttreden fra EU. Tilsvarende gjelder for andre personer som omfattes av forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) § 19-37 siste punktum.

Forskriften kapittel 9 gjelder også personer nevnt i første ledd som har søkt, eller det er søkt om godkjennelse for etter §§ 9-3 til 9-5, før Storbritannias uttreden fra EU. Tilsvarende gjelder ut 2029 for personer som er under utdannelse i Storbritannia ved Storbritannias uttreden fra EU eller som starter sin utdannelse i Storbritannia i løpet av 2019.

Personer som før Storbritannias uttreden fra EU har adgang til å yte rettshjelp i medhold av § 10-1 med de britiske titlene «advocate», «barrister» eller «solicitor», jf. § 10-2, har rett til å utøve yrket ut 2020. Personer nevnt i første punktum kan ut 2020 søke om norsk advokatbevilling og autorisasjon som advokatfullmektig etter reglene i §§ 9-3 og 9-4.

Powered by Labrador CMS