Simon Ulleland, Linn Andrea Nordhus, og Miriam Eriksen utgjorde sammen med Lars Eirik G. Røsås (t.h.) de ansatte ved Thommessens London-kontor i desember 2018. Foto: Thommessen

Norske London-advokater ruster opp for Brexit

Norske advokatkontorer i London er klare for å tilpasse seg Brexit. Også i fremtiden vil det være viktig for Storbritannia å være et sentrum for store advokatkontorer, sier Wikborg Rein-topp. Thommessen ser utfordringer for sin utvekslingsordning for norske advokater.

Publisert Sist oppdatert

Dersom Storbritannia må forlate EU uten å bli enige om en avtale, vil Thommessen måtte tilpasse firmaets utvekslingsordninger til London. Men ifølge partner Lars Eirik Gåseide Røsås i London vil firmaet uansett opprettholde UK-kontoret.

Lars Eirik Gåseide Røsås opplyser at firmaets kontorer i Storbritannia til nå i stor grad har basert seg på at de enkelt og sømløst kan flytte advokater fra kontorene i Oslo og Bergen til London på kortere opphold.

- Brexit vil gjøre dette mer byrdefullt, og ved en eventuell «no deal» vil det være spesielt dramatisk. Blant annet vil ordningen for «Registered European Lawyers» og unntakene fra registreringsplikt falle bort over natten. Nå ser det heldigvis ut som det er stor politisk vilje både fra EU og Storbritannia til å unngå at man ender opp uten en avtale, sier Røsås til Advokatbladet.

Vil måtte tilpasse

For mens de andre advokatfullmektigene og advokatene ved kontoret byttes ut med jevne mellomrom har han selv hatt fast tilholdssted i byen i flere år, og er kvalifisert som solicitor i Storbritannia. Røsås´ rett til å praktisere i Storbritannia beror således ikke på grensekryssende rettigheter.

- Skulle det verste skje, må vi med andre ord ikke tømme kontoret, og flytte hjem, men vi vil måtte tilpasse oss etter Brexit. Dette omfatter også utvekslingsordningene vi har i dag, understreker Røsås.

- Vi ønsker imidlertid å finne løsninger som gjør at vi fortsatt kan tilby London-opphold for våre yngre advokater. Vi er et lite kontor her borte - og vi er tilpasningsdyktige, sier Thommessen-partneren.

Legges press på britene

Hanne Zimmer er advokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og tilknyttet firmaets fagområde for konkurranse og anskaffelser. Hun har sju års erfaring fra EFTAs overvåkningsorgans (ESA) konkurranse- og statsstøtteavdeling, og ti år i advokatpraksis med omfattende erfaring innen konkurranserett, statsstøtte, offentlige anskaffelser, og generell EU/EØS-rett.

- Mange trakk nok et lettelsens sukk da Brexit ble ytterligere utsatt før påske. Samtidig gjør den løsningen vi fikk med opptil et halvt års utsettelse til 31. oktober at det legges et press på britene, sier Zimmer.

Wikborg Reins special counsel Hanne Camilla Zimmer har bred erfaring med EU og EØS-rett. Foto: Henrik Skjevestad

Les også: UK-utdannede advokater beholder bevillingen i Norge

Hun peker på at utsettelsen også forlenger usikkerheten. Likevel tror hun alternativet hadde vært verre.

- Veldig få ønsker en no deal-løsning. Akkurat hvor lang utsettelsen ville bli var uklart, men at den kom, hadde nok de fleste forutsatt, sier Zimmer.

- Vil opprettholde statusen

Hun opplyser at Wikborg Rein ser en del Brexit-relaterte spørsmål, men da stort sett som del av andre saker firmaet bistår klientene med.

- Det kan for eksempel være spørsmål om hvordan langvarige avtaler kan bli påvirket av ulike Brexit-scenarier. Vi har sett eksempler på at klienter har ønsket å regulere dette. Men når usikkerheten er så stor som nå, utsettes de største tilpasningene. Hvis Brexit hadde skjedd over natten, ville mange ha måttet snu seg rundt raskt, sier Zimmer.

For Storbritannia er det ifølge Zimmer trolig viktig å være et sentrum for store advokatfirmaer også i fremtiden.

- For personer som jobber i Storbritannia pr. uttredelsesdato, har man i stor grad avtaler på plass, både i et «no deal»-scenario og dersom uttredelses­avtalen vedtas. Hvilken mulighet andre vil ha for å jobbe der i fremtiden er mer uklart, men de har trolig sterk interesse i å finne en løsning for denne typen tjenester og arbeidstakere. Storbritannia har signalisert at de ønsker å gjøre tiltak for å tiltrekke seg en del høyt kvalifisert arbeidskraft, og der kommer man nok til å ønske å finne løsning. Men det er selvfølgelig detaljer som må løses.

Optimistisk

Selv har hun derfor tro på at det vil være ansatt nordmenn ved Wikborg Reins London-kontor også etter Brexit.

- Jeg tror veldig mye må gå galt for at vi ikke skal kunne ha norske advokater ved vårt London-kontor også i fremtiden. London har vært en hub for internasjonale virksomheter lengre enn landet har hatt EU-medlemskap,sier Zimmer.

Hun peker på at man ved første øyekast kan være fristet til å tro at arbeidsmulighetene for advokater vil bli vesentlig redusert, fordi grensekryssende arbeidskraft berører kjernen for at flertallet av britene ønsket gå ut av EU.

- Men samtidig er det signaler om at man ikke ønsker å gjøre det vanskelig og tiltrekke seg eksempelvis advokater. Storbritannia har levd godt på at landet i en årrekke har vært et sentrum for eksempelvis internasjonal tvisteløsning.

- Vil London bli like attraktivt for næringslivet etter Brexit?

- Ulike næringer vil definitivt påvirkes på ulike måter, og det er vanskelig å gi et entydig svar på det. Mye avhenger også av hvilke ordninger man blir enige om. Vi tror fremdeles London vil være et godt marked for advokatvirksomhet, samtidig som enkelte næringer nok vil oppleve frykt for økte toll-barrierer, sier Zimmer.

Powered by Labrador CMS