Hanne Zimmer er special counsel og bred erfaring med EU og EØS-rett.

Forventer større pågang av brexit-henvendelser utover høsten om ikke en avtale snarlig kommer på plass

Selv om mye fremdeles kan skje før 31. oktober, forbereder Wikborg Rein og Thommessen seg på dramatiske konsekvenser for flere klienter dersom Storbritannia forlater EU uten en avtale.

Publisert Sist oppdatert

Hanne Zimmer er advokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor, og tilknyttet firmaets fagområde for konkurranse og anskaffelser. Hun har bred erfaring med EU- og EØS-rett.

- Selv om frontene nå fremstår som steile, er nok mange avventede. De færreste ønsker virkelig en «no deal» -brexit, og i slike situasjoner vil ofte en løsning, eller ytterligere utsettelse, tvinge seg frem når fristen nærmer seg. Vi har ikke opplevd noen voldsom nervøsitet nå i sommer, men antar at jo nærmere man kommer 31. oktober - jo mer vil man nok merke dette, dersom det ikke kommer til en løsning, sier Zimmer.

- Vi tror mange vil ønske å gjennomgå kritiske områder for virksomheten nå utover høsten dersom vi ikke ser en snarlig løsning eller ytterligere utsettelse. Har man ikke gjort det før, kan dette være tidspunktet for å gjennomføre en slik kartlegging, påpeker Zimmer.

- Ikke uventet utvikling

Hun påpeker at risikoen for en «no deal»-brexit ble aktualisert ved at Johnson ble statsminister, især fordi han har som politikk at Storbritannia skal forlate EU 31. oktober, med eller uten avtale.

- Temperaturen økte kanskje enda et par hakk etter at hans ønske om re-forhandling ikke uventet ble avvist av EU. Samtidig var jo Theresa Mays avgang annonsert en stund på forhånd, og Johnson var blant favorittene til å overta. Slik sett er situasjonen ikke uventet, og mange har nok allerede tatt høyde for at situasjonen kunne tilspisse seg utover sommeren og høsten. Dessuten, selv om det bare er drøye to måneder til 31. oktober, kan mye skje ennå, særlig fordi motviljen mot no deal-brexit er så sterk. Til tross for de steile frontene man ser nå, legger nok mange derfor til grunn at andre utfall er mer sannsynlig enn en no deal 31. oktober, tror Zimmer.

- Dramatisk uten løsning

Hun understreker at Wikborg Rein følger nøye med på områder som er viktige både for deres klienter, og for firmaets virksomhet.

- Samtidig er vi noe avventende. Mens det er harde fronter politisk er det gjort mye arbeid fra myndigheter og næringsliv både i EU, Storbritannia, og her i Norge for å dempe virkningene av en no deal-brexit. En del av de verste katastrofescenariene, for eksempel at flytrafikken skulle stoppe opp, er dermed nå under kontroll, og det kommer nok ytterligere tiltak utover. På bilateralt nivå har Norge for eksempel fått på plass gode avtaler for personer som i dag er bosatt eller jobber i Storbritannia. Den britiske regjeringen annonserte også nylig at de ville sette av større beløp til å forberede brexit og dempe de negative virkningene. Når det er sagt, er det klart at en no deal-brexit kan bli svært negativt på en del områder. Vi vil derfor selvsagt følge utviklingen tett utover høsten, og regner med å intensivere dette arbeidet dersom vi nærmer oss fristen uten en løsning, påpeker Zimmer.

Også i Thommessen følger de utviklingen tett. Firmaets partner Lars Eirik Gåseide Røsås arbeider ved firmaets London-kontor.

- Boris Johnson er en splittende figur som har tatt styringen i et allerede splittet land, og frontene mellom «remain» og «leave » er nå hardere enn noensinne. Det er fortsatt regjeringens foretrukne alternativ å komme til en avtale med EU, men både ved forberedende tiltak og i retorikken har man satt kursen mot «no deal» . Det er urovekkende at det ikke virker som det gjøres mye for å komme til noen avtale utover å signalisere at man er villig til å forlate EU uten en avtale, sier Røsås.

Advokatfullmektigene (f.v.) Simon Ulleland, Linn Andrea Nordhus, og Miriam Eriksen var sammen med Lars Eirik G. Røsås de ansatte ved Thommessens London-kontor pr. desember 2018.

Nyvalg?

- I City er det få som mener at det vil være en god idé med «no deal» , og dette gjenspeiler seg i markedet blant annet i store fall i pundet de siste ukene. Det var de færreste som trodde på Theresa May da hun truet med «no deal» , men det er større usikkerhet nå – både med hensyn til hva Boris Johnson faktisk kan være i stand til å gjøre, og hvor langt parlamentet har mulighet og evne til å stanse ham, tillegger Røsås.

- Den politiske opposisjonen mot statsministeren i City kompliseres av at det eneste man frykter mer enn «no deal» -Brexit er tilsynelatende en regjering ledet av Jeremy Corbyn. Mange spår at man kan få et nyvalg til parlamentet i løpet av kort tid, som i praksis vil kunne fungere som en folkeavstemming på «no deal» . Regjeringen har imidlertid avvist at nyvalg er aktuelt, understreker Thommessen-partneren.

-Hvordan forbereder Storbritannia seg på en eventuell «no deal»?
- En fordel med at «no deal» nå holdes frem som et reelt alternativ, er at det nå pågår et omfattende arbeid fra regjeringens side, både med å skape større klarhet i hva konsekvensene vil være, og, der det lar seg gjøre, å etablere ordninger for å avdempe uheldige effekter. Et eksempel på dette er at det er introdusert tiltak som beskytter EU-borgeres rett til å fortsette å oppholde seg og arbeide i Storbritannia ved «no deal» , og det pågår arbeid for å sikre disse tilgang til velferdsordninger på tilsvarende vilkår som i dag. Det virker samtidig klart at næringslivet, og da særlig små og mellomstore bedrifter, er langt fra forberedt på «no deal» .

- Økt sannsynlighet for no deal

- Noen virksomheter er rett og slett ikke levedyktig ved «no deal» , for eksempel på grunn av tollbarrierer som vil tre i kraft, og for disse kan også selve risikoen for at man ender opp med å forlate EU uten en avtale være tilstrekkelig for at kundene deres velger andre leverandører allerede nå. Den eneste medisinen mot sjokkeffekten av «no deal» for disse virksomhetene er at man kommer til en avtale, eller avlyser Brexit, advarer Røsås.

- Det er ingen tvil om at sannsynligheten for «no deal» har økt, men de fleste ser fortsatt nyvalg og utsettelse som det mest sannsynlige scenarioet, påpeker Røsås.

- Hva gjør dere i Thommesen av forberedelser før en eventuell «no deal » ?
- Først og fremst holder vi oss løpende oppdatert på hvilke regler og ordninger som etableres med tanke på «no deal» . Vi har en robust og tilpasningsdyktig tilstedeværelse i London, og er trygge på at det både vil være mulig for oss å fortsatt drive vårt kontor her etter Brexit, og at det vil være etterspørsel fra våre norske og internasjonale klienter for de tjenester vi tilbyr herfra.

Powered by Labrador CMS