Lørdag 1. februar er Storbritannia offisielt ute av EU.

- EU krever kontroll i handelsavtalen med Storbritannia

Etter mange utsettelser er Brexit ventet å skje fredag denne uken. Dermed er Storbritannias vei ut av EU for alvor i gang, og presset på britiske myndigheter om å få til en handelsavtale øker. Ifølge britiske medier vil ikke EU godta en avtale uten at EU-domstolen i Luxembourg får beholde makten.

Publisert Sist oppdatert

Fredag den 31. januar forlater Storbritannia offisielt EU. Likevel vil det i praksis ikke skje noe før overgangsperioden etter planen er over den 31. desember 2020. Storbritannia vil frem til da behandles som om de fremdeles var medlem av EU.

EU-domstolen

Gjennomfører legalitetskontroll med EU-institusjonenes rettsavgjørelser og -regler.

Utgjør EUs juridiske myndighet, og fører i samarbeid med domstolene i medlemsstatene kontroll med EU-rettens konforme anvendelse og fortolkning.

Fører også kontroll med at medlemsstatene følger sine forpliktelser i henhold til traktatene.

Gjør fortolkning av EU-retten etter anmodning fra de nasjonale domstoler.

Kilde: Wikipedia

Ifølge den britiske avisen The Times (sak bak betalingsmur), og flere andre britiske medier, skal imidlertid EU-ledere i Brussel i en handelsavtale kreve at EU-domstolen i Luxembourg (ECJ) skal ha mulighet til å behandle handels-tvister som angår Storbritannia og EU.

Storbritannia ønsker ikke godta dette, da de mener EU-domstolen i denne sammenhengen ikke vil kunne opptre nøytralt.

Kjemper imot

EUs eksperter mener EU-domstolens involvering er nødvendig for å sikre en konsekvent tolkning av handelsavtalen med britene. Brexit-forkjemperne mener derimot at dette vil være å overlate makt til en utenlandsk domstol de ikke kan påvirke. Inntil nå har Storbritannia i likhet med de andre EU-domstolene hatt én dommer ved domstolen.

Også Norge og Island er via EØS-avtalen en del av både EU-domstolen og EFTA-domstolen i Luxembourg. Samtalene om en handelsavtale mellom Storbritannia og EU er ventet å starte opp i løpet av februar.

Norge signerte overgangsavtale

Tirsdag ettermiddag signerte Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide en Brexit-avtale med Storbritannia som regulerer forholdene som angår britenes forhold til EØS. Sammen med Liechtenstein og Island har norske myndigheter forhandlet frem en avtale som sikrer opparbeidede rettigheter for norske og britiske borgere i de to landene.

– De viktigste oppgavene for regjeringen i arbeidet med brexit er å sikre et fortsatt velfungerende EØS-samarbeid og videreføre vårt nære og gode samarbeid med Storbritannia. Når Storbritannia først skal forlate EU og EØS, er det til vår fordel at det skjer med en avtale. Jeg er trygg på at den avtalen vi har signert i dag ivaretar norske interesser, og norske borgere, på en god måte, sier statsminister Erna Solberg i en melding.

Se hele den 63 sider lange avtalen her!

Powered by Labrador CMS