Skal hjelpe briter i Brexit-trøbbel

Korona-pandemien kan gjøre jobben særlig viktig, tror advokat Halvor Frihagen.

Publisert Sist oppdatert

Rettshjelpssenter The Aire Centre i London har vunnet et offentlig anbud om å gi rettshjelp til briter bosatt i Norge, Island, Bulgaria og Romania. Advokat Halvor Frihagen fra advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig i Oslo har påtatt seg å være deres norske ekspert.

Han skal først og fremst bistå med hjelp knyttet til norske lover og regler, men også gi konkret bistand og spre informasjon om prosjektet.

– Det bor cirka femten tusen britiske borgere i Norge, og de er en veldig sammensatt gruppe. Vi ønsker å nå ut til briter som får problemer i Norge knyttet til Brexit, forteller Frihagen.

Han ble kjent med advokater i det britiske senteret fordi firmaet hans driver med flyktningrett, og ble spurt om å bli deres norske kontaktpunkt.

– Det skal komme en egen lov innen overgangsperioden utløper ved nyttår, sier Frihagen.

Han legger til at den norske regjeringen har vært tydelige på at de ikke vil skape problemer for briter i Norge, og at de fleste britene som bor i Norge har en sikker jobb med en god lønn, og at disse trolig ikke vil ha problemer med sine rettigheter.

Frykter oppsigelser

For folk som har mistet jobben kan det bli verre.

– UDI anser at man ikke er EU-/EØS-migrant dersom man ikke er i arbeid. Vi frykter at disse personene kan komme til å miste rettighetene de har i Norge når de snart må kunne vise til at de har oppholdstillatelse, en tillatelse som er knyttet til arbeidsforholdet, sier Frihagen.

Blant britene i Norge finnes også personer som man forventer vil kunne være særlig utsatt.

– Dette er svært aktuelt nå under koronapandemien med personer som nylig har kommet hit, og midlertidig falt ut av arbeidsmarkedet. Min oppgave blir å følge opp at regjeringen og UDI holder løftene sine om at britiske borgere skal ivaretas. Hvis eksempelvis UDI fatter vedtak om at borgere mister oppholdsretten sin, må vi sjekke at det er i tråd med føringene fra regjeringen, sier Frihagen.

For å finne ut hvilke problemstillinger briter i Norge står overfor har advokaten blitt medlem av flere Facebook-grupper for briter i Norge.

Ingen oversikt

Mange briter lurer på om de må reise til Storbritannia for å få tilgang til helsetjenester.

– Mange har nok ikke tenkt på at de kanskje ikke vil ha rett på helsetjenester i Storbritannia om de ikke har bodd der de siste årene, sier Frihagen.

– Forventer dere et rush med henvendelser før overgangsperioden går ut ved nyttår?

– Jeg er veldig usikker. Ingen har en ordentlig god oversikt over britene i Norge, og hva de jobber med. Det jeg kan si er at vi har mottatt flere henvendelser allerede, men at det nok ennå ikke er så mange som er klar over hva vi holder på med. Mitt inntrykk er uansett at de britene som er klar over tilbudet, er veldig glade for at de nå kan henvende seg til oss, sier Frihagen.

Powered by Labrador CMS