Illustrasjonsfoto/iStock/Sureeporn
Illustrasjonsfoto/iStock/Sureeporn

Advokaters timepris er 1673 kroner i snitt

Veksten i advokatbransjen fortsetter, og produktivitetsnedgangen ser ut til å flate ut, viser tall fra årets bransjeundersøkelse.

Publisert

Totalt omsatte advokatbransjen for 16,8 milliarder i 2017, en økning på 10,5 prosent fra året før. 1,6 milliarder kroner av omsetningen kom fra offentlig salærsats.

Dette kommer frem i Advokatforeningens bransjeundersøkelse for 2017, som er utført av analysefirmaet Kantar TNS i samarbeid med Advokatforeningen.

– Et tydelig tegn er at trenden med konsolidering i større enheter fortsetter. Antall enkeltpersonforetak fortsetter å falle, og flere virksomheter organiseres som aksjeselskaper, fortalte politisk rådgiver Martin Kaasgaard Nielsen i Advokatforeningen da han presenterte undersøkelsen for hovedstyret nylig.

Undersøkelsen er basert på egenrapportering fra advokatene, og også fra omsetningstall fra Brønnøysundregistrene. Undersøkelsen gjøres annethvert år.

– Veksten i antall advokater og advokatfullmektiger flater ut, og produktiviteten har sluttet å synke, sa Nielsen.

<html><head></head><body> Politisk rådgiver Martin Kaasgaard Nielsen i Advokatforeningen la frem funnene for hovedstyret.</body></html>
Politisk rådgiver Martin Kaasgaard Nielsen i Advokatforeningen la frem funnene for hovedstyret.

Stille på toppen

Tallene viser at både partnere og eiere av enkeltpersonforetak har hatt en gjennomsnittlig realvekstnedgang i siste toårsperiode. For partnere var økningen fra 2015 til 2017 på bare 0,7 prosent, mens for eiere av enkeltpersonforetak var økningen på én prosent.

 

Flertallet under millionen

Men fortsatt tjener hele 61 prosent av advokatene tjener mindre enn én million kroner, mens 26 prosent av advokatene tjener mindre enn 750.000 kroner, kommer det frem i rapporten.

– Ingen advokater oppgir at de tar mindre enn ett tusen kroner i timepris, fortalte Nielsen.

Undersøkelsen viser at prisveksten i timeprisene har vært på 6,9 prosent de siste to årene, og at timeprisen hvert år de siste ti år har steget med 4,8 prosent årlig i snitt.

Prisveksten er sterkest i de nordligste fylkene.

Partnerne i firmaer med over femti advokater i staben, er på inntektstoppen. Denne gruppen har en snittinntekt på nærmere 4,9 millioner kroner.

Færre landhandlerier

Antall enkeltpersonforetak har fra 2016 stupt, mens antallet advokatfirmaer har økt tilsvarende. Mens det i 2016 var om lag

femten hundre enkeltpersonfirmaer, var tallet i fjor 1347. Samtidig har antall firmaer økt fra om lag 245 til 279. Mange enkeltpersonforetak er blitt omdannet til aksjeselskaper.

«Også de mellomste og noen av de største virksomhetene konsoliderer seg i markedet», heter det i rapporten.

De 25 største advokatfirmaene fortsetter å ta markedsandeler. Virksomheter med mer enn femti advokater beskjeftiger nå 36 prosent av markedet.

 

BRANSJEUNDERSØKELSEN

• Gjennomført annet hvert år siden 2004.

• Baserer seg på et spørreskjema som sendes medlemmer av Advokatforeningen.

• Nytt av året er at også regnskapstall fra Brønnøysundregisteret for alle

aktive selskaper innen juridisk tjenesteyting er hentet inn.

• Svarprosenten i årets undersøkelse er 35 prosent.

• Utføres av Kantar TNS i samarbeid med Advokatforeningen.

Powered by Labrador CMS