Løft blikket og reflekter over hvor du vil, og ha en dialog med dine overordnende om hvordan du skal komme deg dit, råder Anne Kjølseth Ekerholt, Ellen Teresa Heyerdahl og Anne-Sofie Rolfsjord.

– Vi bidrar til et velfungerende næringsliv, og det gir mening

For å jevne ut lønnsforskjellene mellom kjønnene i advokatbransjen, må flere kvinner velge forretningsjus. Advokatforeningens bransjeundersøkelse for 2017 viser at menn tjener mye mer enn kvinner – i alle ledd.

Advokatforeningens bransjeundersøkelse for 2017 viser at det fremdeles er lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i advokatbransjen.

Mannlige partnere tjener i snitt 958.000 kroner mer enn kvinnelige partnere, mens mannlige advokatfullmektiger i snitt tjener 48.000 kroner mer pr. år enn kvinnelige fullmektiger.

Dette skyldes ikke diskriminering, forteller Harald Sørgaard Djupvik, seniorkonsulent i Kantar TNS, og ansvarlig for bransjeundersøkelsen.

– Vi ser ikke forskjeller i lønn mellom kvinnelige og mannlige advokatfullmektiger innad i samme firma, og heller ikke mellom kjønnene på andre nivåer i bransjen. Forskjellene blir først synlige når vi regner ut gjennomsnittet. At kvinner tjener mindre, skyldes utelukkende at en større andel kvinner enn menn jobber med saker med lavere timepris, sier Djupvik.

Skyldes strukturelle forhold

Mens langt flere menn enn kvinner jobber med forretningsjus, velger mange kvinner å jobbe med mindre lønnsomme fagområder som barnevern og familierett. Det bekrefter også en undersøkelse Advokatforeningens kvinneutvalg gjorde i 2011.

– En kvinnelig forretningsadvokat med samme erfaring og posisjon som en mannlig forretningsadvokat, vil i prinsippet ha den samme lønnen, understreker Djupvik.

Kvinnelig advokater har også den samme faktureringsgraden som menn, og jobber like mye. Man kan ikke legge skylden på noen for lønnsforskjellene mellom kjønnene, ifølge Djupvik.

– Det er strukturelle forhold som gjør at lønnsforskjellene blir så tydelige.

Han tror ikke at kvinner bevisst blir holdt nede i advokatbransjen, men mener at de større firmaene bør se på hvordan de kan tilrettelegge for å gjøre det enklere for kvinner å jobbe som forretningsadvokater, ikke minst med tanke på fremtidig rekruttering.

– Det vil ikke bli noen mangel på oppgaver for forretningsadvokater i fremtiden, og bransjen vil kreve like mange personer. Men med naturlig avgang, vil det bli et behov for å få flere kvinner inn i forretningsjusen, ellers vil de gå i manko, sier han.

KVINNERS ANDEL AV MENNS LØNN FORDELT PÅ STILLINGSKATEGORI
MennKvinnerAndel i %
Partnere i firmaer2.948.0001.990.00067 %
Eiere av enkeltpersonforetak1.078.000928.00086 %
Ansatt advokat984.000835.00085 %
Bedriftsadvokat1.336.0001.032.00077 %
Organisasjonsadvokat1.153.000988.00086 %
Offentlig ansatt advokat920.000827.00090 %
Advokatfullmektig625.000577.00092 %

Kilde: Bransjeundersøkelsen

– Må tenke nytt

Advokatfirmaene må være villige til å tilpasse bransjen til den nye generasjonen advokater for å skape bedre flyt på de ulike feltene, mener Anne-Sofie Rolfsjord. Hun er senioradvokat i Bull & Co og medlem av utvalget Yngre Advokater i Advokatforeningen.

– Firmaene må legge til rette for en viss fleksibilitet som gjør jobben mer forenlig med familieliv, ikke bare for kvinnene, men for mennene også, sier hun.

Rolfsjord oppfatter at det er en økende forventning også hos mennene om at det skal være mulig å kombinere yrkesliv og barn i større grad enn før.

– Blant annet bør firmaene være tydelig på at også mennene skal kunne ta ut permisjon på lik linje med kvinner.

Engasjement vinner

Ellen Teresa Heyerdahl er partner i Thommessen og jobber for det meste med finansiering og lån. Hun nøler ikke med å anbefale forretningsjus som karrierevei.

– Som forretningsadvokater bidrar vi til et velfungerende næringsliv, og det gir mening. Det er et stort spenn i utfordringene vi jobber med – alt fra forhandling og gjennomføring av transaksjoner, regulatorisk rådgivning og tvisteløsning. Å jobbe som forretningsadvokat gir derfor mange spennende muligheter, slår hun fast.

Samtidig mener Heyerdahl det viktigste er at man selv har det morsomt med jobben man gjør.

– Da er engasjementet der. Det å være nysgjerrig på klientene og deres utfordringer, og det å kunne lytte, er viktig for å kunne bidra med best mulig rådgivning. Og så må man være litt uredd, og tørre å si ja til muligheter som dukker opp.

- Be om råd

Også partner i SANDS, Anne Kjølseth Ekerholt, som sitter i Advokatforeningens hovedstyre, peker på engasjement som en av nøklene for å lykkes som forretningsadvokat. Selv leder hun faggruppen M&A Finans og arbeider hovedsakelig med transaksjoner og selskapsrettslige integrasjonsprosesser.

– Ta plass, ikke vær redd for å være synlig og vis engasjement. Be om råd og støtte underveis fra mer erfarne advokater, kvinner som menn – det tror jeg er undervurdert. Vis interesse og vær nysgjerrig på utviklingen i næringslivet, samt klientenes virksomhet og muligheter.

Hun anbefaler forretningsjus fordi den gjør det mulig å jobbe tett på andre aktører i næringslivet, som igjen kan gi god kunnskap om ulike bransjer.

– Vi må håndtere komplekse, utfordrende problemstillinger og finne løsninger på disse i grensesnittet mellom juss og kommersielle forhold. Dette forutsetter at vi i stor grad arbeider i «team» og deler erfaring og kunnskap. Det gir en variert og utviklende arbeidshverdag.

- Vær realistisk

Advokatbladet har også spurt Anne Sofie Bjørkholt, partner i BAHR, om hvilke tips hun har til kvinnelige kolleger som er misfornøyde med summen på lønnsslippen.

Hun råder advokatene til å være tydelige om hva de ser for seg når de går inn i lønnsforhandlingene.

– Mange tror sjefen ser forventningen utenpå dem og blir så skuffet når disse ikke blir innfridd. Man bør være klar på hva man mener man er verdt og hva man forventer. Det er også ofte fint å gjøre rede for hvilke ansvar man har påtatt seg, hvilke saker man har håndtert og liknende.

– Ikke vent med dette til du har fått et lønnstilbud du er misfornøyd med. Sørg for at innsatsen og forventningene dine blir fanget opp underveis, legger Bjørkholt til.

– Det er heller ingen god taktikk å kreve noe som er helt utenfor. Hold forventningene på et realistisk nivå.

 

Det er store lønnsforskjeller i advokatbransjen fordi få kvinner velger forretningsjus, viser Advokatforeningens bransjeundersøkelse.
- Ikke vær redd for å vise at du har forventninger og engasjement, råder partner i BAHR, Anne Sofie Bjørkholt. Foto: Thea N. Dahl
Powered by Labrador CMS