Simen Hammersvik, Ole-Andreas Rognstad og Finn Arnesen er tre av de fem forfatterne som nå har lansert boken «Oversikt over EØS-retten».
Simen Hammersvik, Ole-Andreas Rognstad og Finn Arnesen er tre av de fem forfatterne som nå har lansert boken «Oversikt over EØS-retten».

Fersk EØS-bok: – Med denne blir du godt skodd for identifisering og håndtering av EØS-rettslige problemstillinger

– NAV-saken ble nok det siste pushet vi trengte for å få ut boka, sa forfatterne Finn Arnesen og Ole-Andreas Rognstad under boklanseringen. De er ikke alene om å utgi fersk EØS-litteratur i år.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag var det duket for boklansering i Professorboligen ved det juridiske fakultet i Oslo. Med «Oversikt over EØS-retten» har de fem forfatterne Finn Arnesen, Ole-Andreas Rognstad, Simen Hammersvik, Erling Hjelmeng og Olav Kolstad sørget for å sette EØS-retten og dens betydning i et nytt og oppdatert søkelys.

Fagboken er utgitt av Universitetsforlaget i samarbeid med Institutt for Europarett.

Boken er på 720 sider og koster 989 kroner.
Boken er på 720 sider og koster 989 kroner.

- En slik oversikt behøves for at vi skal greie å ivareta rettssikkerheten i dette landet, så denne boka er et ordentlig samfunnsbidrag, sa forlagssjef for juss, Anne Fougner Helseth, i sin velkomsttale.

På drøye 700 sider gir forfatterne en oversikt over EØS-rettens betydning i norsk rett og hvilke skranker den setter for norsk lovgivning og forvaltning. Det gis en innføring i reglene om fri bevegelighet for varer, tjenester, personer og kapital, og en gjennomgang av konkurransereglene og de institusjonelle systemene i EU og EØS. I tillegg presenteres særtrekkene ved EU-rettslig og EØS-rettslig tolkningsmetode.

- Nytt standardverk innen EØS-rett

Tre av forfatterne var til stede på lanseringen i Professorboligen. Ifølge Rognstad er boken ment å inntre som standardverk for jusstudenter og praktikere på dette fagområdet, og dermed overta denne posisjonen fra den ellers så velkjente «EØS-rett», der Arnesen, Kolstad og Rognstad er forfattere, i tillegg til Sten Foyn og Fredrik Sejersted.

Sistnevnte bok ble utgitt i 2011. Den nye oversiktsboken er en vesentlig omarbeidet videreføring av denne, ifølge forfatterne.

- Det er elleve år siden forgjengeren ble lansert, så det har virkelig vært på høy tid med en oppdatert oversikt over EØS-retten. Boka var planlagt lenge før NAV-saken, men det var først da denne saken ble offentliggjort at vi virkelig fikk det pushet vi trengte for å komme i mål med prosjektet, sa Rognstad.

F.v.: Jussprofessorene Ole-Andreas Rognstad og Finn Arnesen ved Det juridiske fakultet i Oslo, og Simen Hammersvik som er advokat hos Regjeringsadvokaten.
F.v.: Jussprofessorene Ole-Andreas Rognstad og Finn Arnesen ved Det juridiske fakultet i Oslo, og Simen Hammersvik som er advokat hos Regjeringsadvokaten.

NAV-saken som rettesnor

Ifølge Arnesen ble NAV-saken en øyeåpner som de har tatt med seg i arbeidet med boka.

- Vi som har jobbet mye med EØS-rett synes det er spesielt at problemstillingene som dukket opp i NAV-saken ikke ble identifisert i noen ledd. I arbeidet vårt har vi derfor vært bevisste på å stille oss spørsmålet «er det noe i fremstillingene vi har gjort på dette feltet som gjør at poengene ikke kommer godt nok frem?».

- For å gjøre det mest mulig nært og forståelig for leserne, har vi også i større grad enn før forsøkt å bruke norske bestemmelser og norsk praksis for å illustrere de sentrale problemstillingene, forklarte Arnesen.

- Nær å gi oss i pose og sekk

På boklanseringen var både høyesterettsdommer Henrik Bull og advokat Hilde Ellingsen i Lund & Co invitert for å fortelle om bokas betydning sett fra et dommer- og advokatperspektiv.

Bull har allerede fått god nytte av den, fortalte han.

Høyesterettsdommer Henrik Bull.
Høyesterettsdommer Henrik Bull.

- Som alle andre vil også dommere gjerne få i pose og sekk: Man vil både ha de store linjene og hensynene som gjør seg gjeldende på et fagfelt som er komplisert, og samtidig ha et oppslagsverk som inneholder alle de små detaljene. Dette er naturligvis en umulig oppgave, men jeg synes forfatterne har klart denne øvelsen veldig bra, sa han.

Ellingsen, som har spesialisert seg innen EØS-rett, mener boken er egnet til å vekke EØS-interessen hos mange.

- Med denne blir man godt skodd for å kunne identifisere og håndtere EØS-rettslige problemstillinger – både på eksamen og i yrkeslivet. Den gir oss langt mer enn det tittelen lover, for dette er mye mer enn bare en innføringsbok. Dette er nok et oppslagsverk jeg kommer til å bruke ganske skamløst fremover når det er viktige poenger jeg ønsker å få frem, sa hun.

Advokat Hilde Ellingsen i Lund & Co.
Advokat Hilde Ellingsen i Lund & Co.

Ikke alene på banen

De fem forfatterne er ikke alene om å utgi fersk juridisk EØS-litteratur. Også Halvard Haukeland Fredriksen og Gjermund Mathisen har kommet med en 4.utgave av sin bok som også har tittelen EØS-rett.

Deres bok gis ut på Fagbokforlaget, og dette er 4.utgave.

Boken er utgitt av Fagbokforlaget, er på 513 sider og koster 699 kroner.
Boken er utgitt av Fagbokforlaget, er på 513 sider og koster 699 kroner.

«Det er tydelig at vi ikke har lykkes godt nok i vårt forsøk på å bidra til utviklingen av den EØS-rettslige ryggmargsrefleksen som alle norske jurister må ha for å unngå at EØS-retten havner i en blindsone. I denne utgaven har vi forsøkt å ta konsekvensene av dette, blant annet ved å fremheve hovedprinsippene som ligger til grunn for reguleringen av det indre marked, og hvordan det generelt kan være til god hjelp å tenke på EØS som om det var en stat, med Norges som en av nå 30 «delstater», skriver de to forfatterne i forordet.

Fredriksen arbeider primært med EU- og EØS-rettslige spørsmål som professor ved UiB. Mathiesen ledet avdelingen for konkurranserett og statsstøtte i EFTAs overvåkningsorgan ESA i åtte år, og er nå partner i Kvale.

Oppdatert med de rettslige sidene av Brexit

«Vi har også lagt til noen betraktninger om det mye omtalte «handlingsrommet» «som EØS-avtalen i ulike sammenhenger overlater til nasjonal politikk, og den tidvis noe forvirrede diskusjonen om dette handlingsrommet generelt er stort eller lite», skriver forfatterne.

EU og EØS har også mistet en medlemsstat siden forrige utgave av boken, påpeker de. De EU- og EØS-rettslige sidene ved Brexit som er av prinsipiell interesse for forståelsen av EØS, behandles i boken.

Boken er delt i ti kapitler: EØS-avtalen og EUs indre marked. Den materielle EØS-retten. Institusjonene. Løpende endring av EØS-avtalen. Håndhevelse og kontroll - EØS-rettens voktere. EØS-domstolene. Tolkning av EØS-avtalen. Gjennomføring og gjennomslag - EØS-retten i nasjonal rett. Rettsfølger av brudd på gjennomførte EØS-regler, samt litteraturliste og registre.

Powered by Labrador CMS