Fosen tingrett er blant dem som har fått en ny fast bistandsadvokat.

Disse har fått faste verv som bistandsadvokater

Spredt over landet er det flere advokater som er antatt i nye verv ved årsskiftet.

Publisert Sist oppdatert

I forrige uke ble det kjent at advokatene John Christian Elden (52) og Øystein Storrvik (61) er utnevnt til faste forsvarere i Høyesterett. De er imidlertid ikke alene om å få nye faste verv ved årsskiftet.

Ved Fosen tingrett og Frostating lagmannsrett er advokat Ellen Ulriksen gjenoppnevnt for en ny periode som fast bistandsadvokat på åremål for seks år.

Ellen Ulriksen.

Ulriksen jobber i advokatfirmaet Advokatnett, og konsentrere seg i hovedsak om familierett, barnevern, arv og skifte, samt arbeids- og erstatningsrett. I tillegg er hun medlem av disiplinærutvalget for Møre og Romsdal og Trøndelag krets, og advokat under UDIs advokatordning.

Nyantatt i Kristiansand

Til ett verv som fast bistandsadvokat ved Kristiansand tingrett og Agder lagmannsrett kom det elleve søknader, og advokatene Åse Johnsen Drabløs, Tore Øydne og Robert Dyrnes Hovland ble innstilt til vervet av førstelagmann Dag Bugge Nordén. Domstoladministrasjonen har valgt å anta Åse Johnsen Drabløs.

Åse Johnsen Drabløs.

Drabløs holder til i Advokatfellesskapet i Kristiansand, og driver alminnelig praksis med hovedvekt på familie, arv, skifte, barnevern, forvaltningsrett, arbeidsrett, strafferett og erstatningsrett. Hun startet egen praksis i 2012, men har tidligere arbeidet ved Fylkesmannen i Vest-Agder blant annet.

Lang erfaring som forsvarer

Til tilsvarende ledig verv i Øvre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett ble advokatene Jørund Lægland og Anne Merethe Evenrud innstilt av førstelagmann Nina Sollie. Domstoladministrasjonen endte på Lægland.

Jørund Lægland jobber i firmaet Advokatene Lægland, Kosberg & Hanisch på Eidsvoll. Advokat har han vært siden 1993 og før det dommerfullmektig ved Hedmark sorenskriverembete. Han har også lang erfaring som fast forsvarer.

Ledig verv i Hallingdal tingrett og Borgarting lagmannsrett

På nyåret ble det også kunngjort at det er ett ledig verv som fast forsvarer i Hallingdal tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Et verv som fast forsvarer skjer, i likhet med verv som fast bistandsadvokat, på åremål for seks år. Øvre aldersgrense for faste forsvarere er 70 år.

«Det legges vekt på relevant praksis, faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet. Det legges også vekt på om søkerne har kontorsted i rettskretsen. Innenfor nevnte rammer blir det sett hen til kjønnsmessig balanse», heter det i kunngjøringen.

Søknadsfristen er 1. februar.

Har du også du nylig blitt antatt i et fast verv? Send oss gjerne en e-post!

Powered by Labrador CMS