John Christian Elden blir ny fast forsvarer i Høyesterett.

De er nye faste forsvarere i Høyesterett

Advokatene John Christian Elden (52) og Øystein Storrvik (61) er utnevnt til nye faste forsvarere i Høyesterett fra dags dato og for åtte år fremover.

Publisert Sist oppdatert

De to advokatene har begge lang erfaring som faste forsvarere i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

- Dette var en hyggelig utnevnelse. Jussen er det morsomste, og den utformes i Høyesterett. Jeg håper fortsatt å være en viktig premissleverandør til dette og stille de kritiske spørsmål, sier John Christian Elden til Advokatbladet.

Advokat Øystein Storrvik startet sin karriere i Tor Erling Staffs advokatfirma på midten av 80-tallet. Her er han fotografert i Staffs begravelse i fjor sommer.

Elden er samtidens mest kjente forsvarsadvokat, og har hatt møterett i Høyesterett siden 1999. Han har siden 2013 vært vararepresentant (H) på Stortinget, og har hatt flere tillitsverv i Advokatforeningen, både som medlem av hovedstyret, og som medlem av utvalget for strafferett og straffeprosess.

Advokat Øystein Storrvik er advokaten til Anders Behring Breivik, og har hatt andre profilerte klienter som David Toska og Lars Harnes. Han har hatt egen praksis siden 1986, og hatt møterett for Høyesterett siden 2008. Storrvik er ikke medlem av Advokatforeningen. Om lag nitti prosent av landets advokater er medlemmer.

La vekt på internasjonal kunnskap

I utvelgelsen av de to har Domstoladministrasjon lagt vekt på Høyesteretts innstilling, der det heter følgende:

«Høyesterett har i helhetsvurderingen av søkerne lagt særlig vekt på at søkerne må ha bred erfaring med strafferett og straffeprosess, i tillegg til erfaring med internasjonale rettskilder. Det er videre lagt vekt på hvordan søkerne har gjennomført sine saker - og da særlig straffesakene - for Høyesterett. Ved den vurderingen er det også sett hen til om advokaten har gitt Høyesterett et fullstendig og godt grunnlag for å fatte en avgjørelse i saken som innebærer at domstolen fyller sin rolle som prejudikatsdomstol», heter det i antakelsesdokumentet fra Domstoladministrasjonen.

Tre verv

De to etterfølger Halvard Helle, partner i Schjødt, og Arne Gunnar Aas, partner i Hjort, som gikk av som faste forsvarere ved nyttår.

Det er tre verv som faste forsvarere i Høyesterett. Den tredje faste forsvareren er Arild Dyngeland. Han har vervet frem til 2022. Alle oppnevninger av faste forsvarere i Høyesterett er for åtte år, uten mulighet til gjenoppnevning.

Da vervene ble lyst ut, kom det inn søknader fra tjue advokater, mange av dem svært godt kjent.

To kvinnelige søkere

Blant søkerne var blant andre Mette Yvonne Larsen, Marius Dietrichson, som er leder av Forsvarergruppen. Også Brynjulf Risnes, som er spiondømte Frode Bergs norske forsvarer, stod på listen. Det gjorde også Nils Christian Nordhus, Inger Marie Sunde, Hallvard Østgård og Bendik Falch-Koslund. Sistnevnte er leder av Advokatforeningens isolasjonsgruppe.

Bare to av søkerne var kvinner.

Disse ville bli fast forsvarer for 2020-2027

Navn Alder Arbeidssted Bostedskommune
Henrik Boehlke47Advokatfirmaet HjortBærum
Jo Are Aamodt Brænden48Advokatfirmaet ThallaugLillehammer
Marius Dietrichson50Advokatfirmaet Furuholmen DietrichsonOslo
John Christian Elden52Advokatfirmaet EldenOslo
Bendik Falch-Koslung40Advokatfirmaet M.Y. Larsen & Co.Oslo
Pål Sverre Hernæs44Advokatfirmaet HjortOslo
Knut Helge Hurum50Fend advokatfirmaAsker
Tor Henning Rustan Knudsen46Wikborg Rein advokatfirmaBergen
Mette Yvonne Larsen56Advokatfirmaet M.Y. Larsen & Co.Nesodden
Nils Christian Nordhus38Advokatfirmaet Nordhus og AarøOslo
Brynjulf Risnes58Advokatfirmaet RisnesOslo
Arnor Z. Scheibler55Scheibler AdvokatfirmaNorde Land
Lars Erik Skotvedt66Advokatfirmaet Føyen TorkildsenOslo
Øystein Storrvik61Advokatfirmaet StorrvikOslo
Inger Marie Sunde58Advokatfirmaet LegalStavanger
Steinar Thomassen49Advokatfirmaet Steinar ThomassenHusøysund
Odd Rune Torstrup60Advokatfirmaet TorstrupStavanger
Erik Ulvesæter42Advokatfirmaet EldenBergen
Hallvard Østgård53Advokatfirmaet ØstgårdTromsø
Knut Henning Larsen53SørlandsadvokateneMandal

Kilde: Høyesterett

Her er søkelisten:

Powered by Labrador CMS