Eidsivating lagmannsrett, rettssted Hamar.

26 søkere ble til fem faste bistandsadvokater ved Romerike og Glåmdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett

Sjekk hvilke advokater som har fått faste verv både der, samt ved Østre Innlandet tingrett, Telemark tingrett og Agder lagmannsrett.

Publisert Sist oppdatert

Da det ble utlyst ledige verv som fast bistandsadvokat ved Romerike og Glåmdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett rettsted Kongsvinger og rettssted Lillestrøm, var det 26 advokater som meldte seg.

Totalt åtte advokater ble innstilt til de ledige vervene fra domstolene selv, og nå har Domstoladministrasjonen fattet beslutning om hvem av dem som skal fylle de fem ledige vervene som bistandsadvokat.

Aina Helene Tvengsberg driver eget firma, og holder til ved rettssted Kongsvinger. Hun arbeider primært med familie-og barnerett, arv- og skifte, fast eiendom, arbeidsrett og kontraktsrett.

Bjørn E. Pettersen arbeider som advokat ved Brænden & Co i Kongsvinger. I tillegg til jussen, har han studert både kriminologi og ved Politihøgskolen i Oslo. Før han kom til Brænden i 2009, jobbet han mange år i offentlig forvaltning, i tillegg til 15 år som politiadvokat.

Lillestrøm-advokat Anette Rygg er gjenoppnevnt for en ny periode som fast bistandsadvokat. Hun arbeider i advokatfirmaet Bax innenfor både strafferett, arbeidsrett, familie og barnerett, samt selskapsrett.

Eitya Rehman jobber i Oslo-firmaet Sterri, Rehman & Henriksen, og har tidligere vært fast bistandsadvokat ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Hun er spesialisert innenfor strafferett, barnevernsrett, barne- og familierett, psykisk helsevern, utlendingsrett og erstatningsrett, særlig voldsoffererstatning.

I likhet med Rehman har også Birgit Vinnes erfaring som fast bistandsadvokat ved domstolene i hovedstaden. Hun arbeider i kontorfellesskapet Advokatforum, og jobber primært med strafferett og barnevern. Vinnes står også oppført på Justisdepartementets liste over advokater som arbeider med barnebortføringssaker. Hun har tidligere vært medlem av Advokatforeningens bistandsadvokatutvalg, og sitter nå i JUS' fagutvalg for bistandsadvokater.

Få oversikt over hele søkerlisten nederst i saken!

To faste forsvarere ved Østre Innlandet tingrett og Eidsivating lagmannsrett

Da søknadsfristen utløp for to faste verv som fast forsvarer ved Østre Innlandet tingrett og Eidsivating lagmannsrett, var det kommet inn sju søknader til rettssted Hamar og fem søknader til rettssted Elverum.

Nå har Domstoladministrasjonen antatt Frode Aabak som fast forsvarer ved rettssted Hamar, og Tore Müller Famestad er gjenoppnevnt som fast forsvarer ved rettssted Elverum.

Aabak jobber i advokatfirmaet Dahl på Hamar. Han har bakgrunn som politiadvokat ved Innlandet politidistrikt, og driver i dag primært med strafferett, barnevern, arbeidsrett, arv og fast eiendom.

Famestad er Aabaks kollega i advokatfirmaet Dahl. Famestad har bakgrunn fra domstolene, og har også erfaring som forretningsfører og styremedlem i selskaper, og han blir mye brukt som bostyrer i konkursbo. I tillegg til konkurs- og insolvens jobber han med familierett, barnerett og strafferett.

To faste bistandsadvokater til Hamar og Elverum

Totalt ni advokater ønsket å bli fast bistandsadvokat ved Østre innlandet tingrett og Eidsivating lagmannsrett rettssted Hamar og rettssted Elverum. Nå har Domstoladministrasjonen antatt to: Elisabeth Viken ved rettssted Hamar, og Øyvind Borg ved både rettssted Hamar og rettssted Elverum.

Viken er partner i advokatfirmaet Campbell & Co, hvor hun i hovedsak arbeider med helse-, sosial- og trygderett, samt barnevern. Viken har bred bakgrunn fra forvaltningen.

Elverum-advokat Borg arbeider i advokatfirmaet Rustad og Borg. Borg arbeider primært med arv, barne- og familierett, samt strafferett.

To faste bistandsadvokater til Telemark og Agder

Ti advokater ønsket å bli fast bistandsadvokat ved Telemark tingrett og Agder lagmannsrett. Domstoladministrasjonen har besluttet at Hilde Jorunn Skei Kostveit og Lill Kristin Nilsen skal fylle vervene.

Kostveit er partner i advokatfirmaet Wexels, hvor hun i hovedsak arbeider med strafferett, barnevern og arbeidsrett. Før hun startet som advokat i 2013, arbeidet Kostveit 13 år i påtalemyndigheten.

Nilsen er partner i advokatfirmaet Kåsa & Nilsen, og holder til i Bø i Telemark. Hun har tidligere lang erfaring som både politiadvokat og påtaleleder, og har også arbeidet som Namsfogd.

Søkerliste Romerike og Glåmdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett (Kongsvinger/Lillestrøm)

Aina Helene Tvengsberg
Alina Drazkowski
André Berven
Anette Holt Tønsberg
Anette Rygg
Augund Martin Krogh
Birgit Vinnes
Bjørn E. Pettersen
Camilla Opaker
Eitya Rehman
Erlend Kim Fossen
Halldis Winje
Helge Hartz
Henning Bjercke
Jesper Baukop Olsen
Julie Sofie Aas
Mari Sveen Næss
Nina Oskarsson
Olav Brun
Ole-Kristian Ringnes
Paal Berg Helland
Roy André Håkonsen Arteid
Ruth Frøland
Thor Andre Bjerkhaug
Torkil Røseid
Vegard Aasen

Søkerliste faste forsvarere ved Østre Innlandet tingrett og Eidsivating lagmannsrett (Hamar/Elverum)

Alina Drazkowski
Anders Frydenberg
André Lillehovde van der Eynden
Frode Aabak
Helge Hartz
Iren Johnsen
Rune Nilsen
Tore Famestad

Søkerliste faste bistandsadvokater ved Østre Innlandet tingrett og Eidsivating lagmannsrett (Hamar/Elverum)

Alina R. H. Drazkowski
Eitya Rehman
Elisabeth Viken
Frode Aabak
Hanne Sverdrup Dahl
Helge Hartz
Iren Coucheron Johnsen
Line Grønland
Øyvind Borg

Søkerliste faste bistandsadvokater ved Telemark tingrett og Agder lagmannsrett

Ann-Iren Skjelbred
Ann-Karin H. Bjørbæk
Augund Martin Krogh
Frank Gajic Tveit
Heidi Aspeflaten
Hilde Jorunn Skei Kostveit
Kenneth Meland
Lill Kristin Nilsen
Silje Frisak Wallin
Vibeke Hein Bæra

Powered by Labrador CMS