Ved Søndre Østfold tingrett, rettssted Sarpsborg, var det et ledig verv som bistandsadvokat.

22 søkere til verv som fast forsvarer og fast bistandsadvokat i Søndre Østfold tingrett

Advokat Vigdis Brandstorp, som har vært fast forsvarer i to perioder, ble oppnevnt som fast bistandsadvokat, mens advokat Hans Thomas Revhaug ble ny fast forsvarer.

Publisert

Det er ti verv som faste forsvarere og åtte verv som faste bistandsadvokater i Søndre Østfold tingrett, som har rettssteder i Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden.

Ved domstolen var det nylig utlyst to ledige verv, og det kom inn søkere både fra Asker, Vestby, Båstad, Oslo og byene i tidligere Østfold.

Til det ledige vervet som fast forsvarer søkte fire menn og fire kvinner.

Som fast forsvarer i Søndre Østfold tingrett rettssted Fredrikstad, og i Borgarting lagmannsrett, ble Hans Thomas Revhaug i Fredrikstad antatt.

Revhaug bor på Kråkerøy utenfor Fredrikstad, og har drevet egen praksis i Centrum Advokatkontor fra 2017. Han var tidligere i Advokatfirmaet Planke, og har også vært dommerfullmektig og politiadvokat.

I tillegg til strafferett arbeider Revhaug med arbeidsrett, arv- og familierett samt avtale- og kontraktsrett.

Kontorsted i rettskretsen vektlegges

Ni kvinner og tre menn søkte på det ledige vervet som fast bistandsadvokat ved rettssted Sarpsborg og i Borgarting lagmannsrett. Den som ble antatt er Vigdis Brandstorp i Advokatfirmaet Planke.

Brandstorp har vært fast forsvarer ved Fredrikstad tingrett og Borgarting lagmannsrett fra 2017, et verv som utløper 1. april i år. Hun har vært i Advokatfirmaet Planke fra 2006, og har tidligere vært dommerfullmektig ved Fredrikstad tingrett.

I antakelsesbrevet fra Domstoladministrasjonen heter det at det i utvelgelsen av faste forsvarere og faste bistandsadvokater legges vekt på om søkerne har kontorsted i rettskretsen, og er i geografisk nærhet til det aktuelle rettsstedet. «Det nevnes at advokat Vigdis Brandstorp har kontorsted i rettskretsen og vil etablere kontor ved rettssted Sarpsborg», heter det i brevet.

Disse søkte på det ledige vervet som fast forsvarer:

 • Anders Bjørnebekk, Advokatfirmaet Bjørnebekk & Martinsen, Fredrikstad.
 • Hans Christian Nygaard Wang, Advokatfirma Wang & Holm-Olsen, Halden.
 • Hans Thomas Revhaug, Centrum Advokatkontor.
 • Henriette Willix, Sulland Advokatfirma, Oslo / Fredrikstad.
 • Hilde Jæger, Centrum Advokatkontor, Fredrikstad. Jæger er inne i sitt andre åremål som fast bistandsadvokat, et verv som varer frem til 1. mai 2027.
 • Svein Inge Johansen, Advokatene i Lykkeberg, Fredrikstad.
 • Thea Margrethe Storeheier, Sulland Advokatfirma, Fredrikstad
 • Vigdis Brandstorp, Advokatfirmaet Planke. (Brandstorp har allerede hatt to åremål som fast forsvarer).

Her finner du en oversikt over faste forsvarere ved alle landets domstoler.

Her er søkerne til det ledige vervet som fast bistandsadvokat:

 • Anette Torgersen, Advokatfirmaet Torgersen, Billingstad.
 • Eitya Rehman, Advokatfirmaet Sterri, Rehman og Henriksen, Oslo.
 • Hans Christian Nygaard Wang, Advokatfirma Wang & Holm-Olsen, Halden.
 • Hans Thomas Revhaug, Centrum Advokatkontor, Fredrikstad
 • Hege Solberg Sandtrø, Advokatfiramet Solberg Sandtrø, Moss
 • Hilde Astrid Lenz, Advokat Eva Frivold, Askim
 • Hilde Svenneby, Advokatfirmaet Parmer AS, Fredrikstad
 • Koshin Abdulbagi, Advokatfirmaet Koshin Abdulbagi, Vestby
 • Marianne Kjelsberg, Advokat Eva Frivold, Askim
 • Marion Genovese Eriksrød, Advokatfirma Wang & Holm-Olsen, Halden.
 • Paal Berg Helland, Advokatfirma Paal Berg Helland, Oslo
 • Vigdis Brandstorp, Advokatfirma Planke, Fredrikstad

På denne linken finner du en oversikt over alle faste bistandsadvokater ved norske domstoler.

Powered by Labrador CMS