De inntil fire nye bistandsadvokatene vil kunne bli godt kjent med Oslo tingrett.
De inntil fire nye bistandsadvokatene vil kunne bli godt kjent med Oslo tingrett.

Trenger flere nye bistandsadvokater i Oslo

Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett skal ansette inntil fire nye faste bistandsadvokater, og ber om søkere med kontorsted i kretsen, og nok kapasitet til å kunne ta på seg oppdrag.

Publisert Sist oppdatert

Domstolen opplyser i annonsen at vervet er personlig, og er et åremål på seks år, med adgang til gjenoppnevning.

De faste bistandsadvokatene får tildelt saker under etterforskningen eller som tildelingssak ved beramming av hovedforhandling hvis fornærmede eller etterlatte ikke har noe spesielt ønske om advokat.

Bistandsadvokatene får også tildelt saker av politiet ved tilrettelagte avhør.

Gjenoppnevning ut over en periode kan bare skje når særlige grunner tilsier det. Øvre aldersgrense er 70 år. For vervet gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på tre måneder.

Søkere som allerede innehar verv som fast forsvarer må være forberedt på å si fra seg dette dersom man blir fast bistandsadvokat.

Atten faste verv

Domstolen opplyser at det vil bli lagt vekt på relevant praksis, faglige kvalifikasjoner, og personlig egnethet. Hvor vidt man har kontorsted i rettskretsen, og kapasitet til å ta oppdrag nevnes også som sentrale punkter. Man må også ha egen advokatbevilling.

Oslo tingrett opplyser også at de har et mål om en bedret kjønnsbalanse. Det er i dag atten faste bistandsadvokater, deriblant leder av Advokatforeningens bistandsadvokatutvalg, Hege Salomon.