Paal-Henrich Berle, advokat og partner i Harris.

I Harris sitter ingen på faste plasser

– Det er kult og det funker for oss, sier Harris-partner Paal-Henrich Berle, som forteller om firmaets nye «clean desk» policy.

Publisert

BERGEN: Nederst på Nygårdshøyden, tvers over gata fra busstasjonen og med utsikt mot det høyeste av Bergens byfjell, ligger det moderne Vestlandshuset – et høyreist bygg som siden starten av januar har vært Harris’ nye hjem.

Det var ikke bare adresse og lokaler som ble fornyet da Vestlandets største advokatfirma installerte seg her. Også organiseringen av ansattes pulter og kontorer har fått en twist: I dag er det ingen faste plasser, men såkalt «clean desk» for alle som én.

– Vi kommer fra tradisjonelle lokaler med cellekontorer, og hadde vel en tanke om at flyttingen ga oss en gylden mulighet til å skape et mer moderne og funksjonelt advokatkontor, forteller advokat og partner Paal-Henrich Berle.

Paal-Henrich Berle utenfor Harris' kontorer i Bergen. I bakgrunnen skimtes byfjellet Ulriken.

– Omfattende forarbeid

Et viktig ledd i prosessen, var å undersøke hvordan måten man organiserer seg på i kontorlokalene, har betydning for samhandling, trivsel og produktivitet, forklarer han.

– Vi har til sammen omkring sytti medarbeidere fordelt på ulike avdelinger, og hvor mye av arbeidet foregår på tvers og i samarbeid mellom flere av avdelingene. Vi ønsket en tettere kontakt mellom kollegaer gjennom arbeidsdagen, og gjorde et grundig forarbeid hvor vi samlet informasjon om hvilke løsninger som kunne passe for oss og våre behov.

Som et ledd i prosessen, reiste de på besøk til ulike advokatkontorer i Oslo som har erfaring med å gå fra cellekontorer til åpent landskap. I tillegg ble arkitektpsykologer koblet på for å kartlegge firmaets behov og mulighetene som lå i de nye lokalene.

– Vi har brukt betydelig med interne ressurser for å få til dette, og for å gjøre forvandlingen så sømløs og komfortabel som mulig. Resultatet ble en ordning over to plan, hvor de ulike avdelingene sitter i egne åpne landskap. 

– I tillegg har vi rikelig med stillerom og Teams-møterom som ivaretar konfidensialitet ved behov, samt sosiale soner og en stor lounge hvor vi kan trekke ut når vi trenger en pustepause, forteller Berle.

– Det er ikke ønskelig at vi bruker hodetelefoner når vi sitter i landskapet, for litt av poenget med denne organiseringen er jo at vi ikke skal isoleres fra det som skjer rundt oss. Har man behov for komplett stillhet, kan man gå på et stillerom, forteller Berle.

Fikk fordommene motbevist

Internt i avdelingenes åpne landskap, er det ingen som sitter på faste plasser.

– Tanken er at man skal sette seg på et nytt sted hver dag. Vi er heldigitale, og alle pulter har PCer og de samme innretningene. Den daglige omrokkeringen skaper nye synergier, og vi har inntrykk av at folk er fornøyde med clean desk-policyen vi har innført, sier han.

Berle innrømmer at han selv hadde noen motforestillinger mot konseptet da det først ble foreslått.

– Denne typen ordninger er lite utbredt i advokatbransjen, og det er mange delte meninger om det. Personlig har jeg sittet på eget kontor i tretti år, og er vant til å ha tingene mine rundt meg på faste plasser. Jeg snakket likevel ikke høyt om skepsisen, for jeg ville ikke risikere å drive prosjektet i negativ retning.

– Disse fordommene forsvant allerede på dag én i nye lokaler, og det hele har vært en stor suksess, konstaterer han.

Dersom noen skulle ha spesielle behov som gjør det nødvendig med fast plass, er ikke clean desk-regelen fullstendig blottet for unntak.

– Noen er avhengig av hjelpemidler som gjør plassbytte upraktisk. I tillegg vil vi selvsagt gjøre tilpasninger dersom personlige eller medisinske behov skulle oppstå, understreker Berle.

Det er tomme pulter som denne som møter medarbeiderne i Harris når de kommer på kontoret om morgenen.
Powered by Labrador CMS