Ingrid Lauvås har tidligere tatt til orde for full åpenhet i barnevernssaker.
Ingrid Lauvås har tidligere tatt til orde for full åpenhet i barnevernssaker.

Regjeringen fornyer barnevernsloven etter EMD-kritikk

Ingrid Lauvås roser regjeringen for å gi barnevern mer av det fokus det fortjener, men trekker likevel frem flere rettsikkerhetsutfordringer ved lovforslaget.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen håper å få en ny barnevernslov som er mer tilpasset dagens samfunnsbehov, ifølge Barne- og familiedepartementet. I tråd med føringer fra Høyesterett og EMD, styrkes blant annet barns rettssikkerhet, og samværsreglene endres.

Dette innebærer blant annet at:

  • Nye samværsregler skal tydeliggjøre målet om gjenforening, og at det må gjøres konkrete samværsvurderinger i hver enkelt sak.
  • Barns rett til medvirkning skal sikres med nytt unntak fra dokumentinnsyn fra foreldre, samt tydeliggjøring av at barn kan snakke direkte med nemnden.
  • Lovfester krav til kompetanse hos ansatte i barnevernstjenesten.
  • Økt vekt på forebygging og tidlig innsats.
  • Regulering av bruk av private aktører.
  • Bedre ivaretakelse av barn som har foreldre som ikke bor sammen.
  • Øke andelen ideelle aktører i det som skal bli et styrket institusjonstilbudet.

Foreslår ikke mer åpenhet

Elden-partner og leder av Advokatforeningens lovutvalg for barnevern, Ingrid Lauvås, roser regjeringen for å gi barnevernsfeltet mer av den oppmerksomheten det fortjener.

- Barnevern har lenge vært et nedprioritert område. Man ser at regjeringens forslag forsøker å ta høyde for den utvikling som har vært med domfellelser i EMD, og avgjørelser i Høyesterett, sier hun.

Lauvås viser til at det blant annet blir gitt utvidet adgang til at barn får partsrettigheter, det inntas presiseringer ved samværsvurderinger, og foreldre som har mistet omsorgen for sitt barn skal få en plan om hvilke tiltak som kan bidra til at barnet kan flytte hjem igjen.

- Dette er positive endringer, mener hun.

Fra et rettssikkerhetsperspektiv er det likevel flere forhold i lovforslaget Lauvås reagerer på.

- Blant annet økes sperrefristen for å fremme ny samværssak til 18 måneder. Og selv om sperrefristen for krav om tilbakeføring blir stående på ett år, gjøres det endringer for når fristen begynner å løpe slik at det faktisk blir en utvidelse sammenliknet med i dag, trekker hun frem.

- Man har heller ikke gått for mer åpenhet i lovforslaget. Bestemmelsen om lukkede dører er en videreføring av dagens bestemmelse.

Håper nytt utvalg styrker barnevernets juridiske rammer

I mars ble det nedsatt et nytt barnevernsutvalg som skal vurdere kvaliteten og rettssikkerheten i barnevernet gjennom 18 måneder.

Utvalgets vurderinger vil spille en sentral rolle i utviklingen av fremtidens barnevernstjeneste, ifølge Barne- og familiedepartementet. Blant medlemmene finner man Ingrid Lauvås.

- Jeg håper utvalget vil bidra til å styrke alle ledd hos barnevernet i fremtiden. Barnevernssakene er utfordrende. Domfellelsene vi har fått mot oss fra EMD har vært en direkte konsekvens av manglende fokus på området, mener hun.

- Mitt ønske er at utvalget vil styrke de juridiske rammene for å sikre at vi ikke mister fokus igjen.

Hele lovforslaget kan du titte på her!

Powered by Labrador CMS