Ingrid Lauvås leder Advokatforeningens lovutvalg for barnevern.
Ingrid Lauvås leder Advokatforeningens lovutvalg for barnevern.

Nytt utvalg skal vurdere kvaliteten og rettssikkerheten i barnevernet

- Jeg er glad for å få muligheten til å bidra i dette viktige arbeidet, sier medlem Ingrid Lauvås.

Publisert

Fredag formiddag ble det kjent at regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal gjennomgå barnevernsfeltet. Arbeidet skal etter planen starte allerede i mai 2021 og pågå 18 måneder frem i tid.

Utvalget består av 12 personer fra ulike fagfelt, inkludert Elden-partner Ingrid Lauvås.

- Jeg er ydmyk til oppgaven, og glad for å få muligheten til å bidra i dette viktige arbeidet, sier hun til Advokatbladet.

Utvalget ledes av professor Marit Skivenes, og består for øvrig av Karl Harald Søvig, Lars Marius Heggberget, Kjell Gunnar Salvanes, Trygve Apeland, Camilla Røneid Flesland, Ingvild Aleksandersen, Jorunn Berland Øpsen, Anne Grethe Klæboe, Pål Christian Bergstrøm og Dag Øystein Nordanger.

Ifølge mandatet skal utvalget både «vurdere hvordan barnevernet kan sørge for bedre kvalitet og rettssikkerhet i de mest alvorlige og sammensatte sakene», og «vurdere tiltak for å styrke rettssikkerheten i barnevernets arbeid og kvaliteten i tjenestetilbudet til barn som har et særlig omfattende oppfølgingsbehov».

­–De ansatte i barnevernet har en viktig og krevende jobb. Det er stor bredde i sakene barnevernet må håndtere. De som møter barnevernet, opplever at det ligger mye makt i at barnevernet kan undersøke og stille spørsmål ved om foreldrene gir barna sine god nok omsorg. Vi trenger et lydhør barnevern. Et barnevern med høy tillit. Og et barnevern som har god kompetanse, holder høy faglig kvalitet og sikrer rettssikkerheten, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS