Ingrid Lauvås, advokat i Elden og leder i Advokatforeningens lovutvalg for barnevern.

Nær halvparten av masterstudentene i barnevern strøk på jusseksamen

– Det er helt klart bekymringsfullt. Strykprosenten bekrefter behovet for at juristene må inn i barnevernet, sier Ingrid Lauvås, leder i Advokatforeningens lovutvalg for barnevern.

Publisert Sist oppdatert

Av 300 masterstudenter som avla eksamen i «rettsanvendelse i barnevernsfaglig arbeid» 6. desember, var det 46 prosent som strøk.

Det er første gang en slik nasjonal deleksamen gjennomføres ved alle 13 universiteter og høgskoler i landet som tilbyr barnevernfaglige masterprogram.

– Resultatene viser at dette var en utfordrende eksamen, men den gir oss samtidig en pekepinn på hva som må gjøres for å styrke arbeidet med den juridiske kompetansen til studentene på barnevern, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje til Khrono.

Ingrid Lauvås, som er leder i Advokatforeningens lovutvalg for barnevern, mener strykprosenten blant barnevernstudentene er bekymringsfull.

– Barnevernet kan foreta svært inngripende tiltak overfor familier. Av hensyn til familiene sin rettssikkerhet er det da avgjørende at de vurderinger som tas er i henhold til lov. Jeg mener strykprosenten bekrefter behovet for at juristene må inn i barnevernet, sier Lauvås. 

– Kan ikke bortforklares med ny lov

Ifølge Vinje er det mulig at strykprosenten skyldes at mange av studentene ennå ikke har erfaring med den nye barnevernloven som trådte i kraft 1. januar 2023.

– Det er også en ukjent eksamensform for mange, som kan forklare at disse resultatene ikke er så gode som man kunne ønsket. Det er uansett ingen tvil om at resultatene må bli bedre framover, sier hun til Khrono.

Lauvås er derimot klar på at resultatet ikke kan bortforklares med en ny lov.

– Den nye loven bygger i stor grad på den gamle, men er oppdatert opp mot domfellelsene i EMD. En legger jo også til grunn at alle barnevernansatte har forholdt seg til ny lov siden januar 2023, og slik skulle en vært godt kjent med loven, påpeker hun.

– Tiltak for å øke jusskompetansen i barnevernet

Det er NOKUT - Nasjonalt Organ For Kvalitet i Utdanningen - som gjennomfører denne typen nasjonale deleksamener både for sykepleiestudenter, grunnskolelærerstudenter og for barnevernsfaglige masterstudenter.

Eksamen i rettsanvendelse i barnevernet er felles for masterprogrammene i barnevernsarbeid og barnevern. Den prøver studentene i juridisk metode og i hvordan man resonnerer rundt rettslige spørsmål på barnevernfeltet.

«Nasjonal deleksamen i juss for barnevernsfaglige masterprogrammer er ett av flere tiltak for å sette fokus på og øke juss-kompetansen i barnevernet», skriver NOKUT på sine nettsider.

I Sivilsamfunnets rettsstatsmelding for 2023, der 21 organisasjoner på initiativ fra Advokatforeningen har kartlagt rettsstatens svakheter, ble mangelfull juridisk kompetanse i kommunene for øvrig trukket frem som en utfordring for rettssikkerheten i Norge.

Powered by Labrador CMS