Illustrasjonsfoto/iStock
Illustrasjonsfoto/iStock

Vil ha full åpenhet i barnevernssaker

- Jeg mener alle barnevernssaker, hvor private parter ønsker og aksepterer det, bør være åpne for media så lenge de anonymiserer saken ved omtale, sier advokat Ingrid Lauvås. Nå vil hun at barnevernet skal legge kortene på bordet.

Publisert

- Barnevernet kan splitte familier. Å miste et barn er en verre straff enn fengsel. Ett enkelt grep kan hindre at feil skjer i skjul.

Slik åpner advokat Ingrid Lauvås sin kronikk på NRK.no. Hun mener tiden er inne for at også barnevernssaker i fylkesnemndene, i likhet med alle rettsmøter, skal være offentlige for å forebygge maktmisbruk og overgrep.

Hun hevder staten Norge gjør feil når de lukker dørene for offentlig kontroll i nemndene.

- Når ingen fører kontroll av sakene, hvordan skal en da sikre at overgrep ikke skjer. For overgrep skjer. Det mener jeg må være uomtvistet, skriver hun.

Droppet sak etter ønske om medieinnsyn

Like før sommeren avsluttet Lauvås det hun beskriver som en heftig barnevernssak som hadde pågått i over et år med alvorlige anklager mot foreldrene. Hun sier at hun opplevde barnevernet som låst på én hypotese uten vilje til å se andre løsninger.

- Jeg har også hatt sånne saker før, hvor man føler veldig på en urett som ikke blir fanget opp, forteller Lauvås til Advokatbladet.

Da partene ønsket at mediene skulle få innsyn i saken, snudde imidlertid situasjonen.

- Barnevernet trakk saken og lente seg på en vag begrunnelse. Dette viser at åpenhet er viktig for å fange opp saker som dette, og ikke minst for å opprettholde tilliten til systemet, sier Lauvås.

- Må sikre kontroll av barnevernet

Lauvås legger ikke skjul på at hun mener barnevernet gjør en veldig god jobb i mange tilfeller. Likevel understreker hun hvor mye makt institusjonen har, og at hun selv, i rollen som prosessfullmektig i barnevernsaker, har opplevd at de tar feil.

- Når tanken bak åpne rettsmøter er å sikre offentlig kontroll mener jeg at Norge har for stor selvtillit hvis de tror at vi ikke trenger det i barnevernssakene, skriver hun i kronikken.

Lauvås mener Norge må få bedre kontroll av barnevernet for å sikre rettferdig rettergang i fylkesnemnd og domstol.

- Barna skal skjermes. Det er jeg fullt og helt er enig i. Men vi yter media for liten tillit om vi tror at de vil gjøre barnevernssaker til sosial nytelse. Jeg mener alle barnevernssaker, hvor private parter ønsker og aksepterer det, bør være åpne for media så lenge de anonymiserer saken ved omtale.

Får støtte av nemnd-direktør

Søndag 19. august møtte Lauvås direktøren for fylkesnemndene, Pernille Pettersen Smith, til debatt i NRK-programmet Ytring.

Også Smith mener det er et behov for mer åpenhet i nemndene.

- Dette er usedvanlig inngripende saker for de det gjelder. Samtidig er det stort behov for å hjelpe de barna som har behov for bistand utover sin egen familie. Hvordan man arbeider med disse sakene, er det helt vesentlig for meg å vise frem til samfunnet, sier hun.

Hun peker på at nemndleder allerede nå kan bestemme at pressen skal få innsyn i barnevernsaker, og sier hun skal oppfordre til at dette gjøres enda mer. Likevel påpeker hun at dette er den enkelte nemndleders vurdering å ta i sakene det gjelder.

- Vi må følge lovens utgangspunkt med lukkede møter av hensyn til personvern. Jeg kan henstille om at vi må forsøke, der partene ønsker det, mer åpenhet. Men dette er det nemnden som avgjør.

- Må vise at de ikke har noe å skjule

Lauvås mener det ikke er en optimal løsning at åpenhet skal avgjøres av nemndleder.

- Det gjør det vanskelig for prosessfullmektig å be om at mediene får innsyn. Det kan brukes som virkemiddel i sakene, og eksempelvis bli tolket dithen at foreldrene setter sine egne behov foran barna.

Hun understreker også at samfunnets tillit til systemet ikke blir bedre om staten selv skal kontrollere hvilke saker mediene skal få tilgang til, noe også Pettersen er enig i.

- Da må vi til Stortinget og få en lovendring, supplerer Pettersen og Lauvås sier seg enig.

- Barnevernet krever full åpenhet fra partene. Får de ikke det, blir det tolket som at de har noe å skjule. Nå må også barnevernet bevise for det norske folk at heller ikke de har noe å skjule, konstaterer hun.

Til Advokatbladet utdyper Lauvås ønsket om en lovendring.

- Det må etableres et prinsipp og en praksis om at mediene får innsyn dersom de private parter ønsker det, og så får det heller være slik at nemnden trenger en god begrunnelse for å nekte innsyn i enkeltsaker.