Illustrasjonsfoto: Istock, Sonja Rachbauer
Illustrasjonsfoto: Istock, Sonja Rachbauer

Vil ha tettere samarbeid med
advokater i vold- og overgrepssaker

Ifølge Stine Sofies Stiftelse opplever noen fornærmede advokaten sin som utålmodig, ufølsom og tidsknapp.

Publisert   Sist oppdatert

I over 20 år har Stine Sofie Stiftelsen jobbet med å bistå barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep, blant annet gjennom politisk arbeid, forskning og juridisk rådgivning.

Nå ønsker de å synliggjøre sitt arbeid enda mer for advokater, forteller juridisk rådgiver i stiftelsen, Malin Albrechtsen van der Hagen.

- Jeg mener det er viktig at advokater er godt kjent med arbeidet stiftelsen gjør fordi vi kan være en god faglig sparringspartner. Vi har over flere år spesialisert oss på saker som gjelder vold og overgrep mot barn. Vi har bred kunnskap om de strafferettslige, så vel som de sivilrettslige, sidene av tematikken og vi har også god kunnskap om ettermæle av slike saker, herunder fornærmede og pårørendes rettigheter under gjerningspersonens straffegjennomføring, sier Hagen.

Malin Albrechtsen van der Hagen er en av to juridiske rådgivere i Stine Sofies Stiftelse. Foto: Stian Herdal
Malin Albrechtsen van der Hagen er en av to juridiske rådgivere i Stine Sofies Stiftelse. Foto: Stian Herdal

- Noen opplever advokaten sin som tidsknapp og ufølsom

Hagen forteller at stiftelsen ofte blir et bindeledd mellom klient og advokat, og at de får mange henvendelser fra fortvilte foreldre som trenger hjelp til å komme i kontakt med barnerettsadvokater og/eller bistandsadvokater.

- I slike tilfeller gir vi anbefalinger og hjelper dem med å komme i kontakt med en dyktig og riktig advokat, sier hun.

Hagen mener stiftelsen kan fungere som en tilleggsressurs for personer som allerede har advokat.

- De fleste vi snakker med er godt fornøyd med advokaten sin og gir gode tilbakemeldinger. Noen mener imidlertid at advokatene har for lite tid, at de er utålmodige, at de er utilgjengelige og lite følsomme. Noen synes advokatene snakker over hodet på dem og noen føler seg utelatt fra egen sak. Med bakgrunn i disse erfaringene mener vi at advokater som jobber med volds- og overgrepssaker mot barn og unge må se menneskene og de utfordringene de står i.

Hagen understreker at mange ofre ikke har noen andre å dele det som sannsynligvis er sitt livs verste mareritt med enn advokaten.

- Barnerettsadvokater og bistandsadvokater i vold og overgrepssaker har derfor et særlig ansvar med å ivareta sine klienter eller være i stand til å sette sine klienter i kontakt med noen som kan gjøre det for dem. Det er nettopp i denne sammenheng vi i stiftelsen mener vi kan bistå advokatene, både gjennom vår juridiske veiledningstjeneste og gjennom tilbudet vi har på Stine Sofie Senteret.

- Vanskelig å finne hjelp

Hagen forteller at det er mange som ikke vet hvor og hvordan man kan søke hjelp i en krevende situasjon.

- Derfor tilbyr Stine Sofies Stiftelse juridisk veiledning til fornærmede, pårørende og etterlatte. Vi gir også veiledning om hvordan man skal gå frem, både som privatperson og som fagperson, dersom man mistenker at et barn har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep.

I tillegg bidrar stiftelsen også med veiledning til offentlige tjenesteytere og advokater som jobber med saker som involverer vold og overgrep mot barn.

Oppfordrer advokater til å ta kontakt

For å gjøre rådgivningen lettere tilgjengelig for mennesker som trenger den, har stiftelsen nettopp lansert et juridisk oppslagsverk hvor de har samlet noen av spørsmålene som den juridiske avdelingen oftest får.

- Vi har allerede fått tilbakemelding fra enkelte advokater om at dette har vært et nyttig verktøy både for dem og deres klienter. Oppslagsverket er dynamisk og vil endres kontinuerlig, vi er åpne og glade for innspill og tilbakemeldinger på innhold, sier Hagen og kommer med en anmodning til advokatene:

- Vi oppfordrer advokater til å ta kontakt med oss og gjøre oss oppmerksomme på forhold som gjøre det vanskelig å fremme rettsikkerheten til voldsutsatte barn og unge, slik at vi kan ta dette videre.