Audun Beckstrøm (t.v) og Håkon Brækhus er bistandsadvokater for de etterlatte foreldrene i Baneheia-saken.

BANEHEIA-SAKEN

Baneheia-saken mot Jan Helge Andersen gjenåpnes

DNA-beviset sett i sammenheng med øvrige bevis, gjør at kommisjonen finner at det er sannsynlighetsovervekt for at Andersen er skyldig. Bistandsadvokat Audun Beckstrøm forteller at foreldrene er glade for beslutningen, og spente på tiltalen.

Publisert Sist oppdatert

Jan Helge Andersen ble dømt i Baneheia-saken for drapet på den yngste jenta, Stine Sofie Sørstrønen (8), men frikjent for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10) som følge av at retten la stor vekt på Andersens forklaring om av det var Viggo Kristiansen som begikk drapet.

15. desember 2022 ble Kristiansen imidlertid frifunnet for Baneheia-drapene etter å ha sonet 21 år i forvaring. Dette medførte at det ene drapet i saken stod igjen som uoppklart.

- Sannsynlighetsovervekt for at Andersen er skyldig

I mars sendte Riksadvokaten en begjæring til Gjenopptakelseskommisjonen om å gjenåpne straffesaken mot Jan Helge Andersen til hans ugunst, for drapet på den yngste jenta.

Torsdag falt kommisjonens avgjørelse hvor det blir klart at saken gjenåpnes. Avgjørelsen blir sendt til Agder lagmannsrett som skal peke ut en ny tingrett til å behandle saken.

«For gjenåpning kreves det sannsynlighetsovervekt for at vedkommende er skyldig i den straffbare handlingen. DNA-beviset er et tungtveiende bevis i straffesaken, som sett i sammenheng med øvrige bevis, gjør at kommisjonen finner at det er sannsynlighetsovervekt for at Andersen er skyldig i det aktuelle forhold», skriver Gjenopptakelseskommisjonen i en pressemelding.

Riksadvokaten skriver i en pressemelding at kommisjonens avgjørelse tas til etterretning og at han vil be Oslo statsadvokatembeter om å avgi innstilling i tiltalespørsmålet.

Sannsynlighetsovervekt for at Andersen er skyldig

«Kommisjonen viser til at Andersen har endret forklaring og tilpasset den etter hvert som han har blitt konfrontert med nye bevis. Videre viser kommisjonen til at Andersen i sin forklaring har trukket Kristiansen frem som hovedmann, mens han har minimert sin egen rolle og distansert seg fra handlingene», skriver Gjenopptakelseskommisjonen i sin avgjørelse.

De legger videre til grunn at de nye avhørene som er gjennomført i 2021 og 2022 ikke har gitt noen rimelig forklaring på de nye DNA-funnene.

«Med de nye DNA-resultatene og konsekvensene disse opplysningene får for vurderingen av Andersens troverdighet, er bevisbildet i vesentlig grad et annet i dag enn da Kristiansand byrett behandlet saken», skriver kommisjonen.

«På denne bakgrunn er det etter kommisjonens syn sannsynlighetsovervekt for at Andersen er skyldig i henhold til post I a i tiltalebeslutningen av 16. februar 2001 om drap eller medvirkning til drap på Lena Sløgedal Paulsen som han ble frifunnet for ved Kristiansand byretts dom 1. juni 2001».

Spent på tiltalen

Audun Beckstrøm, bistandsadvokat for foreldrene til en av jentene, forteller at det var en forventet avgjørelse fra Gjenopptakelseskommisjonen.

- Riksadvokatens innstilling var ganske klar, så dette var forventet. Foreldrene er fornøyde med at det blir en ny sak. Videre er de glade for at avgjørelsen kom nå, og ikke etter sommeren, sier Beckstrøm til Advokatbladet.

- Vi er opptatt av hva som skjer videre, og håper at Riksadvokaten og Oslo statsadvokatembeter kan prioritere saken slik at man kan få den opp og starte før jul, sier han videre.

Det er nå knyttet spenning til tiltalen, samt hvilken tingrett som skal behandle saken.

- Kommisjonen kaster ballen tilbake til Riksadvokaten og Oslo statsadvokatembeter som må vurdere hvordan tiltalen skal se ut. Det blir spennende å se om tiltalen bare omfatter drapshandlingen, eller om det vil bli en mer omfattende tiltale som for eksempel også gjelder falsk forklaring.

Bistandsadvokat for de to drepte jentenes foreldre, Audun Beckstrøm og Håkon Brækhus i Borgarting lagmannsrett ved frifinnelsen av Viggo Kristiansen.

- Det kan bli flere punkter på den tiltalen, men det blir opp til Riksadvokaten å vurdere, sier Beckstrøm.

Viggo Kristiansens advokat Brynjar Meling opplyser til NRK at de nå anmelder Jan Helge Andersen for falsk forklaring.

Nekter straffskyld

Jan Helge Andersens forsvarer, Svein Holden, skriver til VG at de tar kommisjonens avgjørelse til etterretning. Samtidig understreker han at hans klient fastholder sin forklaring om at han ikke har begått eller medvirket til drapet av den yngste jenta.

– Jeg vil understreke at en domfellelse av Andersen forutsetter at domstolen finner det bevist utover enhver rimelig tvil at han er skyldig. Det er et langt strengere krav til bevisene enn det som ligger til grunn for Kommisjonens avgjørelse, skriver han til VG.

Les Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse i sin helhet her.

Powered by Labrador CMS