Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud.

Riksadvokaten begjærer gjenåpning av straffesaken mot Jan Helge Andersen

«Begjæringen gjelder den del av Baneheia-saken Andersen ble frifunnet for ved Kristiansand byretts dom 1. juni 2001, det vil si drapet på Lena Sløgedal Paulsen.»

Publisert Sist oppdatert

Det har vært knyttet stor spenning til om Riksadvokaten vil begjære gjenåpning av saken mot Jan Helge Andersen etter at Viggo Kristiansen ble frikjent i Baneheia-saken i desember.

Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen ble voldtatt og drept på Baneheia i mai 2000. Andersen ble frikjent for drapet på Paulsen, og siden Kristiansen også ble frikjent i fjor, har drapet vært uoppklart.

Men i juli i fjor tok Riksadvokaten ut siktelse mot Jan Helge Andersen for drapet på Lena Sløgedal Paulsen.

I formiddag ble det klart at Riksadvokaten også begjærer gjenåpning av straffesaken mot Jan Helge Andersen.

«Begjæringen gjelder den del av Baneheia-saken Andersen ble frifunnet for ved Kristiansand byretts dom 1. juni 2001, det vil si drapet på Lena Sløgedal Paulsen. Riksadvokatens beslutning er i samsvar med innstilling fra Oslo statsadvokatembeter», heter det i en pressemelding.

Mener kravene i straffeprosessloven § 393 første ledd nr. 2 er oppfylt

I februar fikk Riksadvokaten tilråding fra statsadvokaten om å begjære gjenåpning til skade for Andersen i tråd med straffeprosessloven § 393 første ledd nr. 2.

«Riksadvokaten mener i likhet med statsadvokaten at vilkårene for gjenåpning etter nevnte bestemmelse er oppfylt. Det vises til redegjørelsen og anførslene i statsadvokatens påtegning, som er dekkende også for riksadvokatens syn.

På denne bakgrunn ber riksadvokaten om at Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker beslutter gjenåpning av Kristiansand byretts dom 1. juni 2001, for så vidt gjelder domsslutningen punkt 3.»

Påtegning fra Riksadvokaten om begjæring av gjenåpning kan du lese her!

- Viktig at riksadvokaten har sørget for at dette vil komme for domstolen

Reaksjonen fra de pårørende er blandet, men de synes det er bra at saken kommer opp for domstolene, sier bistandsadvokat Håkon Brækhus i intervju med NRK.

- Riksadvokaten var tydelig ved innstilingen på frifinnelsen, at Kristiansen ikke var å klandre, så sånn sett, er gjenåpningsbegjæringen mot Andersen en logisk følge, sier Brækhus.

Det er veldig viktig at riksadvokaten har sørget for at dette vil komme for domstolen, sier Viggo Kristiansen tidligere forsvarer, Arvid Sjødin, til NRK.

- Da kan vi få en endelig avgjørelse i skyldspørsmålet. Det vil roe ned alle som er involvert, det kan endelig skaffe ro i saken. Det er veldig viktig for Viggo. Det er en del som går rundt og tror sitt om saken ennå, så veldig viktig med full bevisvurdering i saken.

Kan få ytterligere fengselsstraff

Da frikjennelsen av Kristiansen var et faktum, ble det klart at de etterlatte ønsket en ny fullstendig rettssak.

Saken burde ha vært etterforsket ferdig, og det burde vært gjort en samlet vurdering for både Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen allerede da, mente de.

I 2002 ble Andersen dømt til 19 års fengsel i Baneheia-saken. Dommen ble sonet ferdig i 2019. Blir saken gjenopptatt og Andersen dømt på nytt, kan han maksimalt få to års fengselsstraff.

Gjennom den nye etterforskningen av Baneheia-saken, har nye analyser blant annet avdekket DNA-spor fra Andersen på begge jentene. Det har også blitt gjennomført en rekke nye avhør av både han og Kristiansen, og gjennom hemmelige ransakelser skal politiet ha funnet det de mener er overgrepsmateriale.

I sin begrunnelse for frifinnelsen av Viggo Kristiansen i fjor, skrev riksadvokaten at etterforskningen tyder på at Andersen har hatt en mer sentralt rolle enn man tidligere har trodd.

Riksadvokaten mente Andersens forklaring lider på flere sentrale punkter, særlig som følge av manglende samsvar med andre opplysninger i saken. I tillegg mente riksadvokaten at Andersens forklaring vanskelig lar seg forene med det mye omtalte teledata-beviset.

Powered by Labrador CMS