BAHR-partnere Anne Dahl Frisak, Lisa Marie Opdahl og Geir Gustavsson.
BAHR-partnere Anne Dahl Frisak, Lisa Marie Opdahl og Geir Gustavsson.

OCEAN-gruppen i BAHR skal hjelpe klienter å navigere i det grønne skiftet

– Havnæringene er i enorm utvikling, og med klimamålene, uforutsigbarhet og nye regelverk, ønsker vi å spisse teamet vårt inn mot fremtidens næringer, sier BAHR-partner Lisa Marie Opdahl.

Publisert Sist oppdatert

I høst ble det kjent at BAHR åpner nytt kontor i Bergen. Teknologisk utvikling, havbruk- og rederinæringene har gjort det ønskelig med fysisk tilstedeværelse på Vestlandet, fortalte partner Geir Gustavsson til Advokatbladet i begynnelsen av oktober.

I forbindelse med flyttingen, har firmaet valgt å samle havnæringene, blant annet havbruk og shipping, i én gruppe – OCEAN-gruppen – som skal møte de utfordringene og mulighetene som ligger i det grønne skiftet.

Lisa Marie Opdahl blir partner på Bergenskontoret.
Lisa Marie Opdahl blir partner på Bergenskontoret.

– Dette vil være en integrert gruppe på tvers av de to kontorene våre, der tanken har vært å etablere et lag med eksperter som skal følge utviklingen i havnæringene, og guide klientene i det komplekse juridiske landskapet som finnes på dette området, forklarer Lisa Marie Opdahl.

Fokus på grønne løsninger

Opdahl ble nylig utnevnt til partner i BAHR, og etter ti år på Oslo-kontoret skal hun nå flytte over fjellet for å komme nærmere klientene i Vestlandsregionen.

– Det skjer veldig mye spennende innen havnæringene, og det er gøy å få være med på reisen som disse står ovenfor for å innrette seg mot fremtiden. Både med og uten oljen vil vi ha behov for grønne løsninger, og vi må utnytte de mulighetene som finnes i havet, sier hun.

Jussen sentral for å nå klimamålene

Norge har under Parisavtalen forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene. På EU-nivå er det nå kommet lovforslag for å bidra til ambisjonen om å redusere utslipp med 55 prosent innen 2030, sammenlignet med nivået i 1990. Dette krever en omstilling som forutsetter at man evner å navigere i det juridiske rammeverket som klimamålene befinner seg i, forklarer Geir Gustavsson.

– Det skiftet som skjer nå, innebærer at man går fra frivillige mål og idealistiske ambisjoner, til å sette disse inn i regelverk som binder oss til handling. På denne måten er jussen helt sentral for å nå klimamålene, understreker han.

– Hele advokatstanden må bidra til at det grønne skriftet kommer, sier Geir Gustavsson (t.v).
– Hele advokatstanden må bidra til at det grønne skriftet kommer, sier Geir Gustavsson (t.v).

- Behov for ekspertrådgivning

Også Anne Dahl Frisak er partner i OCEAN-gruppen. Lovverket som eksisterer på havbruk- og shippingfeltet er fragmentert, og for mange klienter skaper dette et uoversiktlig bilde som det kan være utfordrende å manøvrere i, påpeker hun.

– Vi ser at det grønne skiftet medfører et større behov for ekspertrådgivning, og dette synes vi det er viktig å være godt rustet for.

Dette har både sammenheng med utviklingen innenfor den nasjonale lovgivningen på feltet, men også med klimalovgivningen i EU, forklarer Frisak.

– Vi ønsker å stille med næringsspesifikke eksperter både i Oslo og på det nye Bergenskontoret vårt, som skal bidra til at de norske næringene skal fortsette å være verdensledende på disse områdene, sier hun.

Powered by Labrador CMS